Verkkokoulutukset

Verkkokoulutuksista apua ammatilliseen tiedonjanoon. Tutustu uuteen koulutusmahdollisuuteen!

Vuoden 2024 avajaistarjous: kaikki verkkokoulutukset nyt maksutta! Olemme avanneet koko koulutuskirjaston kaikille Isännöintiliiton jäsenyritysten henkilökuntaan kuuluville. Syvennä osaamistasi esimerkiksi asunto-osakeyhtiölaista, hallintaanotosta tai isännöinnin eettisistä ohjeista.

Isännöintialan ammattilaiset joutuvat päivittämään osaamistaan jatkuvasti, jotta he pärjäävät työn muuttuvien ja monimutkaisten vaatimusten keskellä. Tähän tarpeeseen Isännöintiliitto tarjoaa syventäviä verkko-opintoja webinaarien, tapahtumien ja muun koulutustarjonnan rinnalle. Verkkokoulutukset ovat loistava mahdollisuus oppia yksittäisestä aiheesta kerralla syvällisesti!

Verkkokoulutusten tavoitteena on tarjota Isännöintiliiton jäsenille syväosaamiseen tähtäävää, laadukasta ja valmiiksi pureskeltua tietoa. Haluamme näin auttaa jäseniämme kehittymään ammatillisesti. Koulutusten tavoitteena on, että koulutuksen käytyään opiskelija osaa ja ymmärtää koulutusaiheen erinomaisesti ja tietää myös, mistä hän saa tarvittaessa lisätietoa.

Koulutukset on suunniteltu isännöinnin kiireisessä arjessa joustavasti suoritettavaksi. Koulutuksia on helppo tehdä Priima-oppimisalustalla pienissä osissa, eikä koko koulutusta tarvitse suorittaa kerralla. Materiaalit jäävät käyttöösi koulutuksen jälkeen ja voit palata niiden äärelle myös myöhemmin, kun koulutuksen aihe nousee työssäsi ajankohtaiseksi.

Koulutuksia suoritetaan videoluentojen ja tehtävien avulla erillisellä Priima-oppimisalustalla, johon rekisteröidytään opiskelijaksi. Suoritetusta verkkokoulutuksesta saat aina todistuksen sähköpostiisi.

Tutustu koulutuksiin

 • Asunto-osakeyhtiölain perusteet

  Koulutuksen tavoitteena on käydä läpi asunto-osakeyhtiölain keskeiset periaatteet ja sisällöt. Koulutuksessa avataan lakiin liittyviä käsitteitä sekä käydään läpi erilaisia oikeustapauksia, joiden päätöksessä on sovellettu asunto-osakeyhtiölakia.

  Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on ymmärrys asunto-osakeyhtiölain sisällöstä ja tärkeimmistä termeistä, jotka kuuluvat isännöitsijän ja taloyhtiömaailman jokapäiväiseen arkeen.

  Koulutuksen kesto n. 2,5h.

 • Hallintaanotto

  Koulutuksen tavoitteena on tarjota isännöitsijöille syventävää tietoa asunto-osakeyhtiölaissa säädetystä hallintaanottomenettelystä.

  Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on hyvä käsitys hallintaanoton perusteista, menettelyä koskevista säännöksistä sekä päätöksen täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä. Opiskelijalla on myös ymmärrys siitä, missä tilanteissa hallintaanottoa voidaan käyttää, mitkä ovat menettelyn eri vaiheet sekä onnistumisen kannalta olennaiset riskit.

  Koulutuksen kesto n. 2,5h.

 • Isännöinnin eettiset ohjeet

  Koulutuksen tavoitteena on tarjota isännöinnin ammattilaiselle kattava kokonaiskäsitys uudistetuista Isännöinnin eettisistä ohjeista ja niiden käytännön soveltamisesta.

  Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on ymmärrys siitä, mitä asioita ohjeet pitävät sisällään ja mitä ohjeiden eri kohdat käytännössä tarkoittavat, mihin isännöintiyrityksessä ja taloyhtiön isännöinnissä olisi uudistuksen jälkeen syytä kiinnittää erityistä huomiota, miksi ohjeet on tehty ja mitä niiden noudattamisessa on huomioitava.

  Koulutuksen kesto n 2,5h.

Tilaa koulutus

Tilaa verkkokoulutus kirjautumalla Mappiin.

Kirjaudu sisään