Verkkokurssit

Tutustu verkkokurssikirjastoon ja suorita kursseja:

 • Vuoden 2024 avajaistarjous: kaikki verkkokurssit nyt maksutta (ovh 75 € sis. alv). 
 • Verkkokurssit suoritetaan erillisellä Priima-verkkokoulutusalustalla videoluentoja katsoen ja niihin liittyviä tehtäviä tehden. 
 • Kun siirryt ensimmäistä kertaa verkkokoulutusalustalle, rekisteröidythän ensin käyttäjäksi kohdasta: Minulla ei ole vielä tunnusta. Jos olet jo osallistunut jollekin kurssille, voit käyttää aiemmin rekisteröityjä tunnuksia. Huom! Kirjautuminen ei onnistu Mappi-tunnuksilla. 
 • Jos sinulla herää kysyttävää verkkokursseista, voit olla yhteydessä jäsenpalveluumme: toimisto@isannointiliitto.fi. 

Siirry verkkokoulutusalustalle 

Verkkokursseista saat apua ammatilliseen tiedonjanoon. Tutustu uuteen koulutusmahdollisuuteen. 

Syvennä osaamistasi esimerkiksi asunto-osakeyhtiölaista, hallintaanotosta tai isännöinnin eettisistä ohjeista. Verkkokurssikirjaston kurssit ovat avoimia kaikille Isännöintiliiton jäsenyritysten henkilökuntaan kuuluville. Vuoden 2024 avajaistarjouksena voit osallistua verkkokursseille maksutta.   

Isännöintialan ammattilaiset joutuvat päivittämään jatkuvasti osaamistaan  pärjätäkseen työn muuttuvien ja monimutkaisten vaatimusten keskellä. Verkkokurssit ovat loistava mahdollisuus perehtyä yksittäiseen aiheeseen syvällisesti. 

Verkkokurssien tavoitteena on tarjota Isännöintiliiton jäsenille laadukasta ja valmiiksi pureskeltua tietoa. Ajatuksena on, että kurssin käytyään opiskelija osaa ja ymmärtää koulutusaiheen erinomaisesti ja tietää myös, mistä hän saa tarvittaessa lisätietoa. 

Kurssit on suunniteltu suoritettavaksi joustavasti, keskellä isännöinnin kiireisestä arkea.    

Verkkokurssit suoritetaan videoluentojen ja tehtävien avulla erillisellä Priima-oppimisalustalla, johon rekisteröidytään opiskelijaksi. Kursseja on helppo tehdä Priima-oppimisalustalla pienissä osissa, eikä koko koulutusta ei tarvitse suorittaa kerralla. Ainoa rajoitus on, että yksittäinen kurssi on tehtävä kolmen kuukauden aikana. Materiaalit jäävät käyttöösi koulutuksen jälkeen ja voit palata niiden äärelle myös myöhemmin, kun koulutuksen aihe nousee työssäsi ajankohtaiseksi. 

Suoritetusta verkkokurssista saat aina todistuksen sähköpostiisi. 

Tutustu koulutuksiin

 • Asunto-osakeyhtiölain perusteet

  Kurssit tavoitteena on käydä läpi asunto-osakeyhtiölain keskeiset periaatteet ja sisällöt. Koulutuksessa avataan lakiin liittyviä käsitteitä sekä käydään läpi erilaisia oikeustapauksia, joiden päätöksessä on sovellettu asunto-osakeyhtiölakia.

  Kurssin jälkeen opiskelijalla on ymmärrys asunto-osakeyhtiölain sisällöstä ja tärkeimmistä termeistä, jotka kuuluvat isännöitsijän ja taloyhtiömaailman jokapäiväiseen arkeen.

  Koulutuksen kesto noin 2,5 tuntia.

 • Hallintaanotto

  Kurssin tavoitteena on tarjota isännöitsijöille syventävää tietoa asunto-osakeyhtiölaissa säädetystä hallintaanottomenettelystä.

  Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on hyvä käsitys hallintaanoton perusteista, menettelyä koskevista säännöksistä sekä päätöksen täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä. Opiskelijalla on myös ymmärrys siitä, missä tilanteissa hallintaanottoa voidaan käyttää, mitkä ovat menettelyn eri vaiheet sekä onnistumisen kannalta olennaiset riskit.

  Kurssin kesto noin 2,5 tuntia.

 • Isännöinnin eettiset ohjeet

  Kurssin tavoitteena on tarjota isännöinnin ammattilaiselle kattava kokonaiskäsitys uudistetuista Isännöinnin eettisistä ohjeista ja niiden käytännön soveltamisesta.

  Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on ymmärrys siitä, mitä asioita ohjeet pitävät sisällään ja mitä ohjeiden eri kohdat käytännössä tarkoittavat, mihin isännöintiyrityksessä ja taloyhtiön isännöinnissä olisi uudistuksen jälkeen syytä kiinnittää erityistä huomiota, miksi ohjeet on tehty ja mitä niiden noudattamisessa on huomioitava.

  Kurssin kesto noin 2,5 tuntia.

 • Vastuullisuus

  Kurssin tavoitteena on auttaa isännöintiyrityksiä ja isännöitsijöitä kehittämään vastuullista isännöintiä. Kurssi perustuu Vastuullisen isännöinnin työkirjaan, joka on tehty yhteistyössä Isännöintiliiton jäsenyritysten kanssa.

  Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on käytettävissään työkaluja ja keinoja käytännön työhön vastuullisen isännöinnin kehittämiseen isännöinnin arjessa. Materiaali tukee nykytilan selvittämistä sekä tavoitteiden asettamista.

  Verkkokurssi on suunniteltu pienen tai keskisuuren, taloyhtiömaailmassa työskentelevän isännöintiyrityksen tarpeisiin. Vuokrataloyhtiöillä tai esimerkiksi EU:n kestävyysraportointivelvoitteen piirissä olevien yritysten vastuullisuustyöhön tätä ei ole suunniteltu.

  Kurssin kesto noin 3 tuntia.