Purkavaan lisärakentamiseen haetaan helpotusta – Isännöintiliitto mukana

Oikeusministeriö asetti eilen työryhmän valmistelemaan ehdotusta asunto-osakeyhtiönlain muuttamisesta niin, että purkava lisärakentaminen helpottuu. Työryhmässä on mukana isännöintiliiton lakiasiantuntija Tommi Leppänen.

Purkavalla lisärakentamisella tarkoitetaan sitä, että kasvukeskuksissa puretaan vanhoja rakennuksia ja tilalle rakennetaan enemmän uusia asuntoja. Hanke on osa osa hallituksen asunto- ja rakentamispolitiikkaa.

Voimassa olevan lain mukaan purkavaan lisärakentamiseen vaaditaan asunto-osakeyhtiön osakkaiden yksimielinen päätös eli kaikkien osakkaiden suostumus.

– Nyt käynnistyvällä uudistuksella halutaan helpottaa asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa, jotta päätöksiä purkavasta lisärakentamisesta voitaisiin tehdä nykyistä yksinkertaisemmin. Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus siten, että asunto-osakeyhtiö voisi päättää purkavasta lisärakentamisesta määräenemmistöpäätöksellä, sanoo oikeusministeri Antti Häkkänen tiedotteessa.

Lain muutosta valmistelevan työryhmän ja seurantaryhmän toimikausi kestää vuoden 2018 huhtikuun loppuun. Tavoitteena on, että oikeusministeri vie lain muutoksen hallituksen käsittelyyn syksyn 2018 aikana.

Tutustu myös muihin hankkeisiin ja työryhmiiin, joissa Isännöintiliitto on mukana.

Uutishuoneeseen