Liittokokous vahvisti uuden strategian ja sääntömuutokset

Uusi strategia korostaa isännöinnin asiantuntemusta ja osaamisen kehittämistä. Sääntömuutokset virtaviivaistavat liiton hallintoa ja tuovat siihen läpinäkyvyyttä. 

Isännöintiliiton liittokokous vahvisti torstaina 4.6.2020 uuden strategian vuosille 2021-2025. Samalla uudistettiin liiton sääntöjä. Uudistukset tuovat joustavuutta, joka auttaa Isännöintiliittoa vaikuttamaan jäsenille tärkeisiin asioihin.

– Jäseniltä oli tullut vahva toive keskittymisestä jäsenpalveluun, vaikuttamiseen ja yhteistyöhön, ja ne ovat ohjanneet meitä vahvasti koko strategiaprosessin ajan, sanoo toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Uusi strategia painottaa asioita, joita nousi esiin jäsenille tehdyssä kyselyssä syksyllä 2019. Jäsenet odottavat Isännöintiliiton olevan luotettu neuvonantaja, alan äänitorvi ja tarjoavan alan parasta tutkittua tietoa. Tärkeimmiksi jäsenyydessä koetaan liiton vaikuttaminen sekä osaamisen kehittäminen.

– Uusi strategia korostaa voimakkaasti osaamista ja asiantuntemusta, ja panostamme paljon jäsenten osaamisen kehittämiseen tulevina vuosina, Koro-Kanerva sanoo.

Isännöintiliiton uusi strategia

Visio: Viemme isännöinnin asiantuntijuuden uuteen aikaan

Missio:

  • Autamme jäseniämme onnistumaan työssään
  • Syvennämme jäsentemme osaamista
  • Vahvistamme isännöinnin arvostusta
  • Vaikutamme kiinteistöalalla näkyvästi
  • Teemme yhteistyötä maailman parhaan asumisen edistämiseksi.

Tutustu lisää strategiaan 2021–2025

Uusilla säännöillä läpinäkyvyyttä ja sujuvuutta

Sääntöuudistuksen myötä Isännöintiliitto siirtyy yhden liittokokouksen malliin. Näin toimintasuunnitelma ja talousarvio voidaan käsitellä samassa kokouksessa alkuvuodesta, kun tilinpäätös on valmistunut. Seuraava liittokokous pidetään siis keväällä 2021, jolloin vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan uusi hallitus.

Jatkossa hallituksen jäsenten kausi on kaksi vuotta, ja puolet hallituksen jäsenistä on aina erovuorossa. Hallituksen koko on jatkossa 10-13 jäsentä.

Näin saadaan sopivasti jatkuvuutta ja vaihtuvuutta hallitustyöskentelyyn, Koro-Kanerva sanoo.

Sääntöihin kirjattiin lisäksi uusi pykälä työvaliokunnasta. Työvaliokunnasta tuli järjestöille tyypilliseen tapaan pysyvä toimielin, johon kuuluu puheenjohtajiston lisäksi enintään kaksi hallituksen jäsentä.

Uudistetut säännöt antavat myös mahdollisuuden kutsua yhdistyksen kaikki kokoukset sähköisesti koolle.

Jäseneksi myös kiinteistönomistaja

Sääntöjen uuden sanamuodon johdosta Isännöintiliiton jäseneksi voi liittyä isännöintiyritysten ja isännöitsijäyhdistysten lisäksi kiinteistönomistaja, joka tuottaa itse tai hankkii käyttöönsä isännöintipalveluja. Kaikkien jäsenten on sitouduttava Isännöintiliiton liittokokouksen hyväksymien Hyvän isännöintitavan – Isännöinnin eettisten ohjeiden noudattamiseen sekä siihen liittyvään valvonta- ja kurinpitomenettelyyn.

– Tämä mahdollistaa kaikkien sellaisten kiinteistönomistajien liittymisen, jotka haluavat edistää isännöinniin asiantuntijuuden kehittymistä. Meillä on jo nytkin jäseniä, jotka ovat osittain tai kokonaan ulkoistaneet isännöinnin, esimerkiksi vuokrataloyhtiöitä. Haluamme mahdollistaa mukanaolon niille kiinteistönomistajille, jotka haluavat olla edistämässä hyvää isännöintiä omien isännöintitoimintojensa vuoksi, Koro-Kanerva sanoo.

Isännöintiliiton liittokokouksen 4.6.2020 hyväksymät säännöt

Isännöintiliiton vuosikertomus 2019