Nimityksiä Isännöintiliitossa

Kehityspäällikkö Marianne Falck-Hvilstafeldt on nimitetty 3.1.2019 alkaen Mielipide­vaikuttamisen palvelut -yksikön esimiehen sijaiseksi. Hän vastaa myös digi­kehityksestä. Mielipidevaikuttamisen palveluihin kuuluvat muun muassa Isännöintiliiton mediayhteydet, Kotitalo-lehti, kotitalolehti.fi sekä Isännöintiliiton asukasviestintätyökalut.

Kotitalo-lehden päätoimittajaksi on nimitetty julkaisupäällikkö Anna Malk ja kotitalolehti.fi:n päätoimittajaksi julkaisupäällikkö Maria Mäkinen 3.1.2019 alkaen.

Aki Salo on nimitetty 3.1.2019 alkaen asiakkuusjohtajaksi ja esimiehen sijaiseksi Kumppani­palvelut-yksikköön, joka vastaa Palveluverkostosta ja tapahtumista. Isännöintiliiton Palveluverkosto-toiminnan tavoitteena on kehittää isännöintitoimialan ja sille palveluja sekä tuotteita tuottavien yrityksien yhteistyötä.

Palveluverkoston asiakkuuksista ja kehittämisestä vastaa Markku Winberg, joka on nimitetty 3.1.2019 alkaen avainasiakaspäälliköksi. Isännöintipäivien näyttelyn ja Isännöintiliiton mediatilan myynnistä vastaavat avainasiakaspäällikkö Maria Halonen ja asiakaspäällikkö Henrika Palin.

Jäsenviestintä- ja asiakaspalvelu -yksikössä Ira Tenhunen on nimitetty palvelupäälliköksi 3.1.2019 alkaen. Hän vastaa osaltaan Isännöintiliiton digikehityksestä sekä jäsentyöstä. Johanna Kannas on nimitetty 7.1.2019 alkaen palvelupäälliköksi. Hän vastaa mm. jäsenrekisterin ylläpidosta ja jäsenten asiakaspalvelusta.

Henkilökunnan yhteystiedot