Osakeluettelon siirto lähestyy, varainsiirtovero kannattaa selvittää

Osakehuoneistorekisteri eli huoneistotietojärjestelmä etenee. Maanmittauslaitos avasi sähköisen siirtopalvelun 23.4. niille taloyhtiöille, jotka eivät ole isännöintijärjestelmien piirissä. Rajapinta isännöintijärjestelmiin on avautumassa loppuvuodesta.

Ennen osakeluettelon siirtoa on tarkistettava, että kaikilla siihen merkityillä osakeryhmillä on omistajatiedot. Maanmittauslaitokselle ilmoitetaan kunkin huoneiston osalta viimeinen osakeluetteloon merkitty omistaja.

Isännöinnin ei tarvitse lähteä ennen osakeluettelon siirtoa aktivoimaan osakkaita siirtomerkintöjen tekoon tai selvittämään kesken olevia siirtomerkintöjä loppuun (esimerkiksi pyytämään osakasta vihdoin toimittamaan puuttuvan selvityksen varainsiirtoveron maksusta).

Verohallinto on julkaissut tiedotteen koskien taloyhtiöiden alustavia osakeluettelomerkintöjä tilanteessa, jossa osakas ei ole toimittanut selvitystä varainsiirtoverosta. Tiedotteessa on myös käsitelty varainsiirtoveron vanhentumista.

Isännöintiliitto korostaa huolellisuutta, kun alustavia merkintöjä muutetaan lopullisiksi. Lopullisen merkinnän voi tehdä ainoastaan, jos on varma siitä, että varainsiirtoveroa koskeva selvitys on ollut ainoa puuttuva selvitys, jonka johdosta osakeluettelomerkintää ei ole tehty. Tämän lisäksi tulee olla varma siitä, että varainsiirtovero on vanhentunut.

Osakeluettelomerkintää varten tarvittavat selvitykset asuntokaupassa:

 • Varainsiirtovero on maksettu ja siitä on todistus
 • Osakekirja tai osakekirjan jäljennös siirtomerkintöineen
 • Kauppakirja
 • Lunastusaika on kulunut umpeen tai selvitys, että mahdollista lunastusoikeutta ei käytetä
 • Virkatodistus (josta selviää onko myyjä avioliitossa vai naimaton) tai puolison suostumus yhteisenä kotina käytettävän huoneiston myymisestä
 • Mahdollinen ositustodistus selvityksineen lainvoimaisuudesta

Isännöintiliiton jäsenohjeessa osakeluettelomerkintöjen tekemisestä on yksityiskohtaiset neuvot, mitä selvityksiä osakkeenomistajalta tarvitaan erityyppisissä omistajanvaihdoksissa.

Varainsiirtoveron valvonta vielä taloyhtiöllä

Verohallinto muistuttaa, että ennen kuin osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, taloyhtiöllä on edelleen velvollisuus valvoa, että varainsiirtovero on maksettu omistajanvaihdosten yhteydessä.

Jos osakkaat eivät ole esittäneet selvitystä suoritetusta varainsiirtoverosta ja osakas merkittäisiin siitä huolimatta osakeluetteloon, taloyhtiö voi joutua vastuuseen osakkaan maksamattomasta varainsiirtoverovelasta.

Näin selvität varainsiirtoveron:

1. Tutki, onko varainsiirtovero vanhentunut

Jos varainsiirtovero on vanhentunut ja muut tarvittavat selvitykset osakeluettelomerkintää varten on saatu, osakas voidaan merkitä osakeluetteloon ilman selvitystä varainsiirtoverosta.

Varainsiirtovero on vanhentunut, jos

 • vanhan asunto-osakkeen kaupat on tehty ennen 31.10.2014 (veron eräpäivä olisi ollut 31.12.2014).
 • uudiskohteen omistusoikeus on siirtynyt ostajalle viimeistään 31.10.2014

2. Jos vero ei ole vanhentunut, pyydä puuttuva todistus varainsiirtoverosta.

Pyydä todistus varainsiirtoverosta niiltä osakkailta, joilta se puuttuu. Varainsiirtoverotukseen tuli uudistuksia marraskuussa 2019, joten todistuksia voi olla erilaisia riippuen siitä, milloin varainsiirtoveroilmoitus on annettu Verohallinnolle:

Ennen 1.11.2019 tehdyt kaupat

 • verotoimistossa leimattu paperinen varainsiirtoveroilmoitus tai kiinteistönvälittäjän allekirjoittama paperinen varainsiirtoveroilmoitus
 • kopio Lomake.fi:n kautta annetusta sähköisestä varainsiirtoveroilmoituksesta. Kyseessä voi olla joko ostajan tai kiinteistönvälittäjän antama ilmoitus.

1.11.2019 tai sen jälkeen tehdyt kaupat

 • Verohallinnon antama todistus varainsiirtoverosta (omatoimiset kaupat)
 • kopio kiinteistönvälittäjän antamasta todistuksesta (kiinteistönvälittäjän kautta tehdyt kaupat).

Huom. Ostaja on voinut antaa myös ennen 1.11.2019 tehdyistä kaupoista varainsiirtoveroilmoituksen uudella tavalla, jonka vuoksi asiakkaalle on tehty todistus varainsiirtoverosta.

Asunnon ostajan ohjeet varainsiirtoveron toimittamiseksi Verohallinnon sivuilla

Maanmittauslaitoksen ohjeita osakeluettelon siirrosta