Lausunto työryhmän mietinnöstä positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunto työryhmän mietinnöstä positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunnonantajasta

Suomen Isännöintiliitto ry (jäljempänä Isännöintiliitto) edustaa laajasti isännöintialaa, sillä jäsenkuntaamme kuuluu yli 550 isännöintiyritystä ja 23 paikallisyhdistystä. Tämä on yli 2/3 Suomen isännöinnistä ja kattaa noin 50 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä 1,5 miljoona suomalaista.

Isännöintiliitto työskentelee isännöinnin tunnettuuden ja arvostuksen parantamiseksi. Kehitämme isännöintiä ja koko kiinteistöalaa yhdessä jäsenten, asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa.

Lausunto

Isännöintiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua oikeusministeriölle työryhmän mietinnöstä positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi.

Isännöintiliitto pitää positiivisen luottotietorekisterin muodostamista kannatettavana ja tärkeänä välineenä luonnollisten henkilöiden ylivelkaantumisen torjunnassa sekä luotonhakijoiden kokonaistilanteen paremmaksi hahmottamiseksi.

Taloyhtiölainat

Isännöintiliitto näkee todella tärkeänä positiivisen luottotietorekisterin tavoitteiden ja luotettavuuden kannalta sen, että rekisteriin saadaan tietoa myös luonnollisten henkilöiden osaltataloyhtiölainoista, joista he osaltaan vastaavat.

Taloyhtiölainat ovat olleet paljon myös julkisessa keskustelussa uudiskohteiden isojen lainaosuuksien osalta. Toisaalta Suomessa on paljon taloyhtiöitä, jotka ovat siinä iässä, että niissä tullaan tekemään lähivuosina suuria korjaushankkeita.

Isännöintiliitto pitää perusteltuna ratkaisuna sitä, että taloyhtiölainojen osalta odotetaan huoneistotietojärjestelmän jatkokehitystä, jossa on tarkoitus viedä huoneistotietojärjestelmään taloyhtiöitä koskevia teknisiä ja taloudellisia tietoja.

Tämä johtaa kuitenkin siihen, että alkuvaiheessapositiivisesta luottotietorekisteristä puuttuu kotitalouksien kokonaisvelkaantumisen kannalta keskeistä tietoa. Siitä huolimatta on järkevämpää odottaa huoneistotietojärjestelmän kehitystä, kuin toteuttaa jokin toinen ratkaisu väliajalle.

Huoneistotietojärjestelmän jatkokehityksen aikataulu ja toteutus on vielä epäselvää ja huoneistotietojärjestelmän ensimmäinen vaihe on kestänyt jo pitkään. Järjestelmässäon edelleen kehitystarpeita, eli voidaan olettaa, että myös jatkohanke ottaa aikaa. Isännöintiliitto on mukana huoneistotietojärjestelmän jatkokehityksessä.

Huoneistotietojärjestelmän jatkokehityksen osalta tulee olemaan tärkeitä kysymyksiä muun muassa se, kuinka usein tietoja rekisteriin viedään ja miten tietoja pidetään ajantasalla. Taloudelliset tiedot elävät taloyhtiössä paljon, päätetään korjaushankkeita ja osakkaat voivat maksaa lainaosuuksia pois yleensä useamman kerran vuodessa.

Tämä on kokonaisuus,joka tulee saada toimivaksi myös isännöinnin työmäärän ja taloyhtiön helpon hallinnon osalta, mutta myös rekisterin luotettavuuden osalta, koska sillä voi olla suuria vaikutuksia myös luonnollisten henkilöiden luotonsaannin kannalta.

Helsingissä 10.5.2021
Suomen Isännöintiliitto ry

Jenni Valkama
lakiasiantuntija

Tuomas Viljamaa
vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja