Taloyhtiöiden energiatehokkuutta pitää parantaa − Isännöintiliitto ehdottaa tähän uutta kannustinta 

Taloyhtiöiden energiatehokkuutta voisi olla mahdollista parantaa peruskorjausten valtiontakauksen avulla, esittää Isännöintiliitto. Jotta valtiontakaus oikeasti helpottaisi taloyhtiöikorjausten aloittamisessa, täytyy takauslainajärjestelmää kehittää monin tavoin. 

Taloyhtiöiltä vaaditaan paljon, jotta hallituksen tavoite hiilineutraalista Suomesta voidaan saavuttaa vuoteen 2035 mennessä. Suuret korjaushankkeet ovat iso mahdollisuus parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeä.  

Isännöintiliiton mielestä kannattaisi selvittää, voisiko perusparannuslainojen takauslainajärjestelmään liittää taloyhtiöiden energiatehokkuutta parantavan kannustimen. Tämä kannustin voisi liittyä esimerkiksi takausmaksun suuruuteen. 

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakausta koskevan lain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksen keskeisin asia on takausmaksun määrän alentaminen 2:sta 0,5 prosenttiin. 

 Jos energiatehokkuus paranee ja hiilijalanjälki pienenee merkittävästi korjausten ansiosta, voisi takausmaksu olla esimerkiksi puolet, eli 0,25%. Valtiontakauksen kytkeminen jollain tavalla energia-avustukseen olisi järkevääsillä taloyhtiöiden energiatehokkuutta pitää joka tapauksessa parantaa. Energiatehokkuusnäkökulma pitäisi olla kaikissa avustusmuodoissa mukana, sanoo Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa. 

Liitto ehdottaa viittä toimenpidettä 

Isännöintiliitto on monien muiden kiinteistöalan toimijoiden kanssa yksimielinen siitä, että vuoden 2015 alusta voimaan tullut takauslainajärjestelmä ei toimi. Takausmaksun alentaminen väliaikaisella lakimuutoksella on hyvä alku, mutta muutos ei saa jää väliaikaiseksi ja koko takauslainajärjestelmä pitää uudistaa.  

 Takausmaksun alentamisen lisäksi järjestelmää voisi kehittää niin, että laina-aikaa pidennetään, myöntövaltuutta nostetaan, käy arvo rajataan tiettyyn hintahaarukkaan sekä takauslainan määrää nostetaan. 

Lähivuosina lukuisissa taloyhtiöissä pitää tehdä sekä putki- että julkisivuremontteja, ja remonttien huippuvuodet ovat vasta edessä. Takauslainajärjestelmää täytyy kehittää, jotta taloyhtiöiden välttämättömät peruskorjaukset saadaan tehtyä. Nykyisellään takauslaina on ehdoiltaan liian haastava, byrokraattinen tai kallis, eikä sitä ole siksi hyödynnetty kertaakaan.  

Ennakkoon varautumista pitää parantaa 

Luonnollisesti uudistuksella voidaan ratkaista vain pieni osa taloyhtiöiden lainansaantiin liittyvistä ongelmista. Monissa taloyhtiöissä on paljon korjausvelkaa eikä korjauksiin ole varauduttu ennakkoon riittävästi.  

Ongelma kiteytyy monesti siihen, että suunnitelmallisen kiinteistönpidon tärkeys ei ole kaikille osakkaille itsestään selvää ja remonttien takaisinmaksuaikoja voi olla hankala hahmottaa. Hyvä isännöinti pystyy tyypillisesti avaamaan näitä asioita. Tärkeää on hyvä yhteistyö isännöinnin ja hallituksen välillä, Viljamaa sanoo. 

Lue koko Isännöintiliiton muistio asiasta.

Lisätietoja

Tuomas Viljamaa
Vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja, Isännöintiliitto
p. 040 723 5821
tuomas.viljamaa@isannointiliitto.fi 

Uutishuoneeseen