Hyöty irti isommista muskeleista?

Alan murros ajaa yrityksiä yhdistymään. Skaalahyödyn saaminen vaatii myös toimintatapojen yhtenäistämistä.

Isännöintialalla on entistä tiuhempaan kuulunut uutisia yrityskaupoista ja -fuusioista. Tarpeita laajemmille resursseille ja isomman koon tuomille hyödyille on alalla yhä enemmän.

Huoneistotietojärjestelmämuutos ja sen toteuttaminen vaativat jo nyt ensivaiheessa paljon työtä isännöinnissä. Lisäksi sen mukanaan tuoma toimintojen ja palveluiden digitalisointi on helpompaa, kun on enemmän muskeleita ja käsiä kehittämässä ja toteuttamassa.

Lisäksi asiakkaat vaativat entistä laadukkaampia palveluita. Asiakaskokemus on isännöinnissäkin yhä tärkeämpi kilpailutekijä. Uudenlaisen osaamisen tarve lisääntyy: Vastuullisuusasiat ja energia­tehokkuus, taloyhtiön rahoitusosaaminen, korjaushankkeiden kilpailutus ja läpivienti esimerkkeinä.

Henkilöstökokemukseen panostaminen kasvaa, kun kilpailu osaajista kiihtyy ja isännöinnin asiantuntijarooli voimistuu. Asiantuntijatyötä tekevät tarvitsevat työssään onnistumiseen ja innostumisen ylläpitoon hyvää johtamista ja esihenkilötyötä.

Alan murros vaatii yhteistyötä

Isännöinti yksilölajina on nykyään vähintäänkin haastavaa tai ehkä jopa mahdotonta. Olemme Isännöintiliitossa arvioineet, että pelkkä huoneistotieto­järjestelmän tuoma murros alalle ja erityisesti sen suunniteltu jatkokehitys ajaa useat isännöintiyritykset yhdistymään suuremmiksi toimijoiksi. Silloin on helpompi organisoida muutoksen vaatimat kehitystyöt.

Murros mullistaakin isännöintialan yrityskentän. Pienille yrityksille on edelleen oma paikkansa ja asiakaskuntansa, mutta muutokset vaativat täysin uudenlaista ketteryyttä ja digivalmiuksia, toimitusjohtajamme Mia Koro-Kanerva sanoi syksyllä.

Jotta isommasta koosta ja yhdistymisistä saadaan paras hyöty, olisi yhdistyvissä organisaatioissa hyvä miettiä yhteiset toimintatavat, rakenteet, järjestelmät, johtamismalli ja muu tekeminen kuntoon.

Ilman todellista sulautumista voivat yrityskaupoilla tavoitellut edut jäädä saavuttamatta. Yhdistymisillä ja yrityskaupoilla haetaan etuja esimerkiksi järjestelmien käytössä. Pelkästä järjestelmästä ei kuitenkaan ole hyötyä, ellei sitä käytetä yhtenäisesti koko yrityksessä.

Erilaiset toimintamallit ja yrityksen eri osien organisaatiokulttuurit voivat myös luoda epäselvyyksiä ja epävarmuutta
tekemiseen sekä epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia henkilöstölle.

Mitä hyötyä on isoimmista muskeleista, jos nostellaan samaan tahtiin entisestään tuttuja painoja?

Marianne Falck-Hvilstafeldt
Johtaja
Isännöintiliitto