Isännöintiliitto vaikuttaa hyväksesi

Edunvalvonta on parantanut isännöintiyritysten toiminta­edellytyksiä monessa kohtaa. Tavoitteena on säilyttää isännöinnin rooli järkevänä, kun asumisen lait muuttuvat.

Isännöintiliitto turvaa isännöinnin etuja monissa isoissa lakimuutoksissa. Vuonna 2010 uudistuneeseen asunto-osakeyhtiölakiin saatiin esimerkiksi pykälä siitä, että isännöitsijäksi voidaan merkitä myös isännöintiyritys eikä vain luonnollinen henkilö. Muutoksella mahdollistettiin isännöintitoiminnan kehittyminen palveluliiketoiminnaksi.

Viime vuosien suurin projekti on ollut osakehuoneistorekisteriin eli huoneistotietojärjestelmään liittyviin lakeihin vaikuttaminen. Tavoitteena on ollut turvata esimerkiksi se, että uusi rekisteri samalla tukisi toimialan digikehitystä.
Isännöintiliitossa viisi vuotta lakiasian­tuntijana työskennellyt Jaana Sallmén tekee lainsäädäntöön vaikuttamisen lisäksi muutakin vaikuttamistyötä. Yhteistyössä muiden kiinteistöalan toimijoiden kanssa selkeytetään esimerkiksi lakitulkintoja, edistetään alan hyviä käytäntöjä suosituksilla tai jalkautetaan uudistuksia erilaisin ohjeistuksin.

– Esimerkiksi tietosuojalain tulkintaan taloyhtiöissä teimme ohjeistuksen yhteistyössä Kiinteistöliiton kanssa. Olimme mukana tuottamassa Taloyhtiön hyvä hallintotapa ja Hyvä vuokratapa -suosituksia sekä osallistuimme Motivan hankkeeseen, jossa julkaistiin ohjeistus sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen.

Isännöintiliiton asiantuntijat ovat tehneet yhteistä vaikuttamistyötä esimerkiksi Kiinteistöliiton, Suomen Vuokranantajien ja Finanssialan kanssa. Yhteistyö sujuu, sillä esimerkiksi Kiinteistöliiton kanssa Isännöintiliitolla on yhteinen intressi eli taloyhtiöiden hyvän edistäminen.

Liiton alkuvaiheessa vaikuttamistyö vaati valtavasti oma-aloitteisuutta. Sittemmin Isännöintiliitto on käynyt ministeriöille ja virkamiehille tutuksi ja nykyisin liiton lakiasiantuntijat kutsutaan mukaan erilaisiin lainsäädäntöryhmiin, joissa muutoksiin pääsee vaikuttamaan jo ennen päätöksiä. Esimerkiksi tupakka­laissa sekä osakehuoneistorekisterin ja purkavan uusrakentamisen vaatimissa laeissa oltiin mukana hankkeiden alusta lähtien.

Tärkeissä lakimuutoksissa olemme nykyisin vaikuttamassa jo ennen kuin ministeriö pyytää lausuntoja.

– Tärkeissä lakimuutoksissa olemme nykyisin vaikuttamassa jo ennen kuin ministeriö pyytää lausuntoja. Pienemmät lakimuutokset taas tulevat meille lausuttaviksi, mikä onkin vähemmän merkittävissä asioissa tehokas tapa vaikuttaa, kertoo Sallmén.

Jäseniä kuunnellaan ja heidän äänensä nostetaan kuuluviin sopivissa pöydissä.

– Vastaamalla lähettämiimme kyselyihin tai osallistumalla työryhmiin jäsen pääsee mukaan vaikuttamistyöhön.
Viime vuosina ovat kokoontuneet esimerkiksi osakehuoneistorekisteriin vaikuttanut Asrek-työryhmä ja asunto-osake­yhtiölain muutostarpeita pohtinut ryhmä, sanoo Sallmén.

Tänä vuonna Isännöintiliitto vaikuttaa maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen sekä rakennusten energiatehokkuus­direktiivin kansalliseen toimeenpanoon. Lisäksi osakehuoneistorekisteriin liittyy yhä paljon keskeistä tehtävää.

Lakiuudistuksista lisää Isännöintipäivillä.