Laki ja sääntely

Isännöintiliiton lainsäädännöllinen vaikuttamistyö liittyy etenkin asunto-osakeyhtiölain muutostarpeisiin, asumisen digitalisaatioon, korjausrakentamisen tukiin ja energia-asioihin.

Isännöintiliiton keskeisimmät lainsäädännölliset vaikuttamistoimet liittyvät asunto-osakeyhtiölain muutostarpeisiin ja huoneistotietojärjestelmän kehittämiseen.  

Isännöintiliitto seuraa aktiivisesti myös muita isännöinti- ja kiinteistöalan tapahtumia ja vaikuttaa tarvittaessa esimerkiksi: 

  • Korjausrakentamisen tukiin 
  • Energia- ja ilmastopolitiikkaan 
  • Sähköautojen lataamiseen liittyviin lakimuutoksiin 
  • Asbestilainsäädäntöön ja sen tulkintoihin 
  • Tupakkalakiin 
  • Tietosuoja-asetuksen käytännön toteutukseen 
  • Maankäyttö- ja rakentamislain muutoksiin 

Lisäksi Isännöintiliitto seuraa ja antaa lausuntoja muihin isännöinnin kannalta merkittäviin lainsäädännöllisiin hankkeisiin. 

Vastaanotamme vuosittain merkittävän määrän lausuntopyyntöjä eri ministeriöiltä. Näistä annamme lausuntomme isännöintialan ja taloyhtiömaailman kannalta keskeisimpiin asioihin. Antamiimme lausuntoihin voit tutustua Lausunnot-sivulla.