Yhteistyö ja hankkeet

Isännöintiliitto pitää hyvän isännöinnin merkitystä esillä useissa työryhmissä, hankkeissa ja järjestöissä.

Isännöintiliitto tekee aktiivista yhteistyötä erilaisissa kehittämistyöryhmissä ja -hankkeissa yritysten, ministeriöiden ja muiden järjestöjen kanssa. Yhteistyön tuloksena syntyy tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi sekä ohjeita, suosituksia ja työkaluja, joissa isännöinnin toimintaedellytykset on otettu huomioon.

Hallituksen jäsenyydet

Isännöintiliiton edustaja on hallituksen jäsenenä seuraavissa yhteisöissä:

Työryhmät ja yhteistyöfoorumit

Isännöintiliiton edustaja on mukana muun muassa seuraavissa yhteistyöryhmissä ja hankkeissa:

 • KIRA-foorumi kokoaa yhteen kiinteistö- ja rakentamisalan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden yhteistyötä. KIRA-foorumi järjestää esimerliksi KIRA-Akatemian.
 • Opetushallituksen johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikunta: toimikunnan tehtävänä on osallistua isännöinnin tutkintojen näyttöjen toteutukseen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen.
 • Huoneistotietojärjestelmän lainsäädäntötyöryhmä ja viestintäyhteistyö: Isännöintiliiton edustaja on mukana lainsäädäntötyöryhmässä, joka valmistelee huoneistotietojärjestelmään liittyvää lainsäädäntöä. Lisäksi Isännöintiliitto tekee viestintäyhteistyötä Maanmittauslaitoksen, Kiinteistöliiton ja PRH:n kanssa. Katso myös: Huoneistotietojärjestelmä
 • Valtiovarainministeriön Raksu-ryhmä eli rakennusalan suhdanneryhmä arvioi talon-, infrastruktuurin- ja korjausrakentamisen suhdanteiden kehitystä.
 • Kuluttajariitalautakunta: Isännöintiliiton edustajat ovat mukana päättämässä asuntokauppaan liittyvien riitojen ratkaisuista ja varmistavat, että isännöinnin rooli otetaan niissä oikein huomioon. Isännöintiliiton edustajat toimivat Kuluttajariitalautakunnan kiinteistönvälitys- ja asuntokauppajaoston (XI b) puheenjohtajana ja sen rinnakkaisjaoston (XI a) varapuheenjohtajana, täysistunto III:n jäsenenä ja varajäsenenä sekä yksityishenkilöiden asuntokaupan jaoston jäsenenä (XII).
 • Talotekniikan viestintäfoorumi: Motivan koordinoima verkosto, joka viestii lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuuden parantamisesta. Neuvonnan kautta toteutetaan rakennusten energiatehokkuusdirektiivin velvoitteita. Isännöintiliiton lisäksi mukana on laaja joukko muita toimijoita. Tavoitteena on, että rakennuksissa osattaisiin hyödyntää paremmin nykyisten järjestelmien mahdollistamia energiansäästökeinoja. Foorumin tarkoituksena on luoda asiantuntijaverkosto ja tuottaa tarvittavaa tietoa ja koulutusaineistoja kiinteistöjen omistajille ja niiden käytöstä ja ylläpidosta vastaaville tahoille.
 • Kiinteistömessujen kehitys- ja ohjelmatyöryhmät: Isännöintiliitto on Kiinteistömessujen toimeksiantaja yhdessä Kiinteistöliiton kanssa ja kehittää sekä tapahtumaa että sen sisältöä yhteistyöryhmissä.
 • Rakennustietosäätiön päätoimikunta ohjaa Rakennustiedon tiedontuotantoa sisällöllisesti.
 • Rakennustietosäätiön KiinteistöRYL valvova toimikunta päivittää KiinteistöRYL-ohjeistuksia ja lukuja.
 • Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden yhteistyöryhmän tehtävä on lisätä osaamista sekä tunnistaa tiedon yhteentoimivuuteen liittyvät lainsäädännön kehitystarpeet.
 • ROTI -paneeli
 • Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman 2020-2022 seurantaryhmä
 • Vahinkoalan auktorisointiryhmä VAR
 • Energiateollisuus ry:n kaukolämmön asiakasyhteistyöfoorumi
 • Uusi kohtuuhintaisen omistusasumisen malli Helsinkiin: Helsingin kaupungin Hitas-järjestelmän uudistusta valmisteleva työryhmä
 • Haaga-Helian Älykkään automaation osaamiskeskus -hankkeessa kehitetään taloushallinnon prosessien automatisointia pk-yrityksissä.
 • Suomen Yrittäjät ry:n energia- ja ilmastovaliokunta sekä rakentamisen valiokunta
 • Asumisen opetus -sidosryhmäverkosto: Isännöintiliitto koordinoi sidosryhmäverkoston työtä ja projekteja. Tavoitteena on edistää asumisen opetusta, jotta nuorilla olisi tasa-arvoisemmat lähtökohdat asumisen osaamisessa, kun itsenäinen asuminen alkaa.

Jäsenyydet järjestöissä

Päättyneitä yhteistyöhankkeita