Vastuullisuus

Isännöintiliiton uudessa strategiassa korostuu luottamuksen rakentaminen ja vastuullisuus.

Isännöintiliitto tukee isännöintialan vastuullisuutta

Tuemme alan vastuullisuutta muun muassa:

  • uusimalla isännöintialan eettisten ohjeet
  • uusimalla eettisten ohjeiden noudattamista valvovan valvontajärjestelmän
  • luomalla vastuullisen isännöinnin työkirjan
  • kouluttamalla
  • lisäämällä kilpailulainsäädännön osaamista alalla
  • viestimällä avoimesti

Isännöintiliiton strategiassa korostuu luottamuksen rakentaminen ja vastuullisuus. Työtä tehdään muun muassa uusimalla alan eettiset ohjeet ja niiden valvontajärjestelmä sekä kehittämällä vastuullisen isännöinnin työkirja alalle.

Vastuullisuustyön tarpeellisuutta korostaa käynnissä oleva Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) prosessi, josta odotetaan Markkinaoikeuden päätöstä joulukuussa 2022. Tässä prosessissa tutkitaan vuosien 2014–2017 toimintaa.

Isännöintialan eettiset ohjeet ja valvonta uudistuvat

Isännöintiliitto on uudistanut vuonna 2022 yhdessä Kiinteistöliiton ja Isännöinnin Auktorisointi ISA:n kanssa isännöintialaa ohjaavat eettiset ohjeet. Lue jäsenuutinen asiasta (14.12.2022).

Isännöintiliiton jäsenyritykset ja ISA-auktorisoidut isännöintiyritykset ovat sitoutuneet eettisiin ohjeisiin ja niihin liittyviin valvonta- ja kurinpitomenettelyihin. Tästä merkkinä yrityksillä on ISA-tunnus tai Isännöintiliiton jäsenyritystunnus.

Eettisten ohjeiden noudattamista valvotaan Isännöintiliiton sisäisellä valvontamenettelyllä. Eettisten ohjeiden uudistamisen jälkeen myös valvontamenettelyä uudistetaan entistä tehokkaammaksi ja riippumattomammaksi. Isännöintiliiton valvontamenettelyyn tehtiin vuoden alussa osittaisuudistus, joka yhtenäisti valvontamenettelyä ISA ry:n ja Isännöintiliiton välillä.

Vastuullisen isännöinnin työkirja työn alla

Isännöintiliitto laatii yhdessä jäsenyritystensä kanssa vuoden 2022 aikana isännöintialan ensimmäistä vastuullisen isännöinnin työkirjaa. Malli luodaan työryhmätyöskentelynä. Vastuullisen toimijan mallin tavoitteena on helpottaa vastuullisuustyötä isännöintiyrityksissä.

Myös Isännöintiliiton omaa toimintaa ja vastuullisuusraportointia kehitetään vuosien 2022–2023 aikana.

Kilpailulainsäädännön rikkomisesta odotetaan markkinaoikeuden päätöstä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tutkinut Isännöintiliittoa epäiltynä kilpailulain vastaisesta toiminnasta vuosina 2014–2017. Markkinaoikeuden odotetaan antavan päätöksen asiassa 15.12.2022. Prosessissa on tutkittu erityisesti, ovatko Isännöintiliiton hintatiedottaminen ja siihen liittyneet Isännöintiliiton hallituksen taustakeskustelut olleet luonteeltaan kilpailulain vastaisia.

Päätöksen lopputuloksesta riippumatta prosessi on toiminut vakavana ja suurena oppina kilpailulain asettamista velvoitteista Isännöintiliitolle sekä laajemmin koko isännöintialalle. Selkeää on, että kaikki hintoja tai hinnoitteluperusteita koskeva keskustelu kilpailijoiden kesken on kiellettyä ja sellaista todistavan kilpailevan yrityksen edustajan on puututtava keskusteluun.