Vastuullisuus

Isännöintiliiton uudessa strategiassa korostuu luottamuksen rakentaminen ja vastuullisuus.

Isännöintiliitto tukee isännöintialan vastuullisuutta

Tuemme alan vastuullisuutta muun muassa:

  • uusimalla isännöintialan eettisten ohjeet
  • uusimalla eettisten ohjeiden noudattamista valvovan valvontajärjestelmän
  • luomalla vastuullisen isännöinnin työkirjan
  • kouluttamalla
  • lisäämällä kilpailulainsäädännön osaamista alalla
  • viestimällä avoimesti

Isännöintiliiton strategiassa korostuu luottamuksen rakentaminen ja vastuullisuus. Työtä on tehty muun muassa uusimalla alan eettiset ohjeet ja niiden valvontajärjestelmä, kehittämällä vastuullisen isännöinnin työkirja, Taloyhtiön energia- ja ilmastoasioiden opas isännöinnille sekä Asumisen opetus -peli nuorille. Myös Isännöintiliiton omaa toimintaa ja vastuullisuusraportointia kehitetään vuosien 2023-2024 aikana.

Isännöintialan eettiset ohjeet ja valvonta uudistuivat

Isännöintiliitto uudisti vuoden 2022 aikana isännöintialan eettiset ohjeet yhteistyössä Kiinteistöliiton ja Isännöinnin auktorisointi ISA ry:n kanssa. Uudistetut eettiset ohjeet luovat pohjan vastuulliselle toiminnalle isännöintialalla.

Isännöintiliiton jäsenyritykset ja ISA-auktorisoidut isännöintiyritykset ovat sitoutuneet eettisiin ohjeisiin ja niihin liittyviin valvonta- ja kurinpitomenettelyihin. Tästä merkkinä yrityksillä on ISA-tunnus tai Isännöintiliiton jäsenyritystunnus.

Eettisten ohjeiden noudattamista valvottiin vuoden 2023 loppuun asti Isännöintiliiton sisäisellä valvontamenettelyllä. Vuoden 2024 alusta alkaen eettisten ohjeiden noudattamista valvoo uusi, riippumaton Isännöinnin eettinen neuvosto Keskuskauppakamarin alaisuudessa.

Vastuullisen isännöinnin työkirja julki

Isännöintiliitto laati yhdessä jäsenyritystensä kanssa vuoden 2022 aikana isännöintialan ensimmäisen vastuullisen isännöinnin työkirjan. Työkirjan tavoitteena on helpottaa vastuullisuustyötä isännöintiyrityksissä. Jäsenyritykset voivat ladata Vastuullisen isännöinnin työkirjan Mappi-jäsenpalvelusta.

Isännöinnin ympäristövastuuta tuetaan opasmateriaalilla

Isännöinnilla on suuri vaikutusmahdollisuus energiatehokkuuden parantamisessa ja päästöjen vähentämisessä asumisessa. Isännöintiliitto tukee tätä työtä vuonna 2024 julkaistulla Taloyhtiön energia- ja ilmastoasiat – Isännöinnin oppaalla. Opas on kaikkien luettavissa Isännöintiliiton sivuilla sekä jäsenille tarjolla myös osana Mappi-jäsenpalvelua.

Nuorten asumistaitoja tukeva Asumisen opetus -peli

Isännöintiliitto tukee nuorten asumistaitojen opettamista tarjoamalla oppilaitosten käyttöön Asumisen opetus -pelin.
Asumisen opetus oppilaitoksissa parantaa nuorten kykyä itsenäiseen asumiseen ja ehkäisee asumisen ongelmia.

Kilpailulainsäädännön rikkomisesta markkinaoikeuden päätös

Vastuullisuustyön tarpeellisuutta on korostanut viime vuosina käynnissä ollut Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) prosessi, jossa tutkittiin Isännöintiliittoa ja kuutta sen hallituksessa toiminutta jäsenyritystä epäiltynä kilpailulain vastaisesta toiminnasta vuosina 2014–2017. Markkinaoikeus antoi päätöksen asiassa 15.12.2022. Päätöksen jälkeen Isännöintiliitto pyysi anteeksi menneisyyden virheitä, kertoi maksavansa seuraamusmaksun ja että ei valita päätöksestä. Prosessi jatkuu edelleen ylempiin oikeusasteisiin muiden toimijoiden tekemien valitusten pohjalta.

Päätöksen lopputuloksesta riippumatta prosessi on toiminut vakavana ja suurena oppina kilpailulain asettamista velvoitteista Isännöintiliitolle sekä laajemmin koko isännöintialalle. Selkeää on, että kaikki hintoja tai hinnoitteluperusteita koskeva keskustelu kilpailijoiden kesken on kiellettyä ja sellaista todistavan kilpailevan yrityksen edustajan on puututtava keskusteluun.