Vastuullisuus

Isännöintiliiton uudessa strategiassa korostuu luottamuksen rakentaminen ja vastuullisuus.

Isännöintiliitto tukee isännöintialan vastuullisuutta

Tuemme alan vastuullisuutta muun muassa:

  • uusimalla isännöintialan eettisten ohjeet
  • uusimalla eettisten ohjeiden noudattamista valvovan valvontajärjestelmän
  • luomalla vastuullisen isännöinnin työkirjan
  • kouluttamalla
  • lisäämällä kilpailulainsäädännön osaamista alalla
  • viestimällä avoimesti

Isännöintiliiton strategiassa korostuu luottamuksen rakentaminen ja vastuullisuus. Työtä on tehty muun muassa uusimalla alan eettiset ohjeet sekä kehittämällä vastuullisen isännöinnin työkirja alalle. Vuoden 2023 aikana työ jatkuu muun muassa eettisten ohjeiden valvontajärjestelmän uudistamisella.

Isännöintialan eettiset ohjeet ja valvonta uudistuvat

Isännöintiliitto uudisti vuoden 2022 aikana isännöintialan eettiset ohjeet yhteistyössä Kiinteistöliiton ja Isännöinnin auktorisointi ISA ry:n kanssa. Uudistetut eettiset ohjeet luovat pohjan vastuulliselle toiminnalle isännöintialalla.

Isännöintiliiton jäsenyritykset ja ISA-auktorisoidut isännöintiyritykset ovat sitoutuneet eettisiin ohjeisiin ja niihin liittyviin valvonta- ja kurinpitomenettelyihin. Tästä merkkinä yrityksillä on ISA-tunnus tai Isännöintiliiton jäsenyritystunnus.

Eettisten ohjeiden noudattamista valvotaan Isännöintiliiton sisäisellä valvontamenettelyllä. Eettisten ohjeiden uudistamisen jälkeen valvontamenettelyä uudistetaan entistä tehokkaammaksi ja riippumattomammaksi. Valmistelutyö muutokselle tehdään vuoden 2023 aikana.

Vastuullisen isännöinnin työkirja julki

Isännöintiliitto laati yhdessä jäsenyritystensä kanssa vuoden 2022 aikana isännöintialan ensimmäisen vastuullisen isännöinnin työkirjan. Työkirjan tavoitteena on helpottaa vastuullisuustyötä isännöintiyrityksissä. Jäsenyritykset voivat ladata Vastuullisen isännöinnin työkirjan Mappi-jäsenpalvelusta.

Myös Isännöintiliiton omaa toimintaa ja vastuullisuusraportointia kehitetään vuosien 2022–2023 aikana.

Kilpailulainsäädännön rikkomisesta markkinaoikeuden päätös

Vastuullisuustyön tarpeellisuutta on korostanut viime vuosina käynnissä ollut Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) prosessi, jossa tutkittiin Isännöintiliittoa ja kuutta sen hallituksessa toiminutta jäsenyritystä epäiltynä kilpailulain vastaisesta toiminnasta vuosina 2014–2017. Markkinaoikeus antoi päätöksen asiassa 15.12.2022. Päätöksen jälkeen Isännöintiliitto pyysi anteeksi menneisyyden virheitä, kertoi maksavansa seuraamusmaksun ja että ei valita päätöksestä. Prosessi jatkuu edelleen ylempiin oikeusasteisiin muiden toimijoiden tekemien valitusten pohjalta.

Päätöksen lopputuloksesta riippumatta prosessi on toiminut vakavana ja suurena oppina kilpailulain asettamista velvoitteista Isännöintiliitolle sekä laajemmin koko isännöintialalle. Selkeää on, että kaikki hintoja tai hinnoitteluperusteita koskeva keskustelu kilpailijoiden kesken on kiellettyä ja sellaista todistavan kilpailevan yrityksen edustajan on puututtava keskusteluun.