Demoartikkeli

Tutustu Asumisen tietopankin sisältöihin demoartikkelin avulla. Tässä artikkelissa neuvotaan asukkaita ja osakkaita koronaepidemian vaikutuksiin taloyhtiössä.

Miten taloyhtiön toimintaan vaikuttaa se, jos asukkaita on karanteenissa tai eristyksessä? 

Lähtökohtaisesti taloyhtiön toiminta jatkuu kuten ennenkin, vaikka joku asukkaista olisi karanteenissa. Karanteenissa olevan tulee ottaa huomioon, ettei hän ole lähikontaktissa taloyhtiön muiden asukkaiden tai esimerkiksi isännöinnin tai huollon kanssa.

Eristyksessä olevan tulee noudattaa eristystä koskevia ohjeita, joita hän on saanut infektiolääkäriltä. Eristyksessä olevan pitää ehdottomasti välttää kaikkia lähikontakteja muihin ihmisiin.

Taloyhtiössä suoritettavien kunnossapitotöiden ja muiden huoneistokäyntien tarpeellisuus on syytä arvioida etukäteen entistä tarkemmin epidemian aikana. Asuntoihin mennään ainoastaan silloin, kun on kyseessä vesivahingon kaltainen kiireellinen toimenpide, jota ei voi siirtää. Tällaisessa tilanteessa ohjeita kannattaa kysyä esimerkiksi valtakunnallisesta neuvontanumerosta 0295 535 535.

Onko osakkaalla velvollisuus ilmoittaa muille osakkaille tai isännöintiin, jos hän on karanteenissa tai eristyksissä? 

Osakkaalla, asukkaalla tai hallituksella ei ole velvollisuutta ilmoittaa isännöintiin, jos asukkaita on karanteenissa tai eristyksessä. Ylipäätään kenelläkään ei ole velvollisuutta ilmoittaa terveydentilastaan isännöintiin. Myöskään muiden terveyttä koskevia tietoja ei saa levittää naapureille.

Mikäli isännöinnin tai huollon olisi kiireellisen korjaustarpeen (kuten vesivahingon) takia päästävä käymään huoneistossa, on näillä tahoilla oikeus tiedustella asukkaalta, onko asunnossa eristyksessä tai karanteenissa olevia, jotta he voivat turvata oman terveytensä käynnin yhteydessä.

Terveystietoja koskevasta tietosuojasta ja vaitiolovelvollisuudesta lisätietoa tietosuojavaltuutetun toimistolta.

Mikä on karanteenin ja eristyksen ero? 

Karanteeni on varotoimi, johon lääkäri asettaa virukselle altistuneen ihmisen tartuntalain perusteella. Karanteeniin asetettu ei ole sairas, mutta jos hän sattuukin sairastumaan, karanteenissa hän ei sairastuta muita. Karanteenissa olevia ihmisiä on kehotettu välttämään kontaktia muihin ihmisiin, mutta esimerkiksi koiraansa saa ulkoiluttaa. Suomen hallituksen 16.3. ilmoittamien poikkeustoimien mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa, jolloin tämä vastaa karanteenin olosuhteita.

Eristykseen voidaan määrätä potilas, joka laboratoriotutkimuksen perusteella varmuudella sairastunut koronavirukseen, mutta on riittävän hyväkuntoinen sairastaakseen kotona. Eristyksessä hoito tapahtuu infektiolääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.

Viikonloppuna osa sairaanhoitopiireistä kiristivät testikriteereitään, joten kaikkia tartuntoja ei enää voida todentaa. Siksi jokaisen kannattaa välttää ylimääräisiä ihmiskontakteja ja suojautua virukselta THL:n ohjeiden mukaisesti.

Voinko käyttää taloyhtiön yhteisiä tiloja?

Viranomaiset eivät ole antaneet käyttökieltoja koskien taloyhtiön yhteisiä tiloja kuten saunaa tai pesutupaa. Päätöksen mahdollisesta taloyhtiön yhteisten tilojen käytön rajoittamisesta tai kieltämisestä tekee tarvittaessa taloyhtiön hallitus.

Vaikka taloyhtiössä joku olisikin koronakaranteenissa, se ei  estä muita asukkaita käyttämästä omia saunavuorojaan tai pyykkivuorojaan normaalisti.

Yhteisten tilojen käyttö karanteenin aikana on edelleen sallittua. Esimerkiksi pesutupaa voi käyttää silloin, kun siellä ei ole samanaikaisesti muita ihmisiä. Taloyhtiön lenkkisaunaan ei pidä mennä, jos epäilee sairastuneensa, sillä lenkkisaunassa voi olla muitakin asukkaita samaan aikaan.

Jos asukkaalla on laboratoriokokeissa varmennettu koronatartunta, kaikkien yhteistilojen käyttöä pitää välttää ja huomioida tartuntariski erityisen hyvin

Taloyhtiön johto pitää huolen, että siivousyritys hoitaa yhteisten tilojen siivouksen epidemian vaatimalla huolellisella tavalla.

Yritän tehdä etätöitä ja naapureista kantautuu koko ajan melua. Mitä tehdä? 

Taloyhtiöissä pätevät samat asumisen säännöt kuin ennenkin. Normaaliin elämään kuuluvat esimerkiksi musiikin kuuntelu ja lasten leikit. Jos etätöihin keskittyminen on vaikeaa, voi kokeilla soittaa itsekin taustamusiikkia tai käyttää kuulokkeita tai korvatulppia. 

Jatkuva tai tahallinen häiriköinti ei ole sallittua. Kuten milloin tahansa muulloinkin, kannattaa häiriöistä pyrkiä keskustelemaan asiallisesti. Koska viruksen leviämisen kannalta kasvokkaisia kontakteja on syytä välttää, voi naapurille kirjoittaa asiallisen lapun, jonka sujauttaa postiluukusta.

Poikkeustilanne voi ymmärrettävästi aiheuttaa stressiä, mutta ärsytyksen lisääntyessä kannattaa pysähtyä ja muistaa, että poikkeusolot koskettavat kaikkia.

Onko yhtiökokous valtioneuvoston rajoittama yli 10 henkilön julkinen kokoontuminen? 

Vaikka taloyhtiön yhtiökokous ei ole julkinen kokoontuminen, Isännöintiliitto suosittaa, että kaikissa taloyhtiöissä noudatetaan Suomen hallituksen määräystä rajoittaa yli kymmenen hengen kokoontumista. Taloyhtiön yhtiökokoukseen kokouspaikalla osallistuminen ei ole syy vaarantaa kenenkään terveyttä, ei omaansa eikä muiden. Yhtiökokouksissa kannattaa ottaa käyttöön etäyhteydet niin laajasti kuin taloyhtiössä on mahdollista tai peruuttaa kokous ja siirtää se tuonnemmaksi.

Miten tiedotetaan yhtiökokouksen siirtämisestä tai peruuttamisesta?

Oman taloyhtiösi tilanteesta tiedottaa isännöinti. Laissa ei ole säännöksiä siitä, miten yhtiökokouksen siirrosta tulee ilmoittaa tai miten jo kutsuttu kokous peruutetaan. Asiaa on tulkittu niin, että kokouskutsu voidaan peruuttaa aina yhtiökokouksen avaamishetkeen saakka.

Taloyhtiön hallitus päättää kokouksen peruuttamisesta. Jos kokouskutsut on jo lähetetty, kannattaa jokaiselle osakkaalle ilmoittaa kirjallisesti kokouksen peruuttamisesta sekä siitä, että uusi kokouskutsu lähetetään, kun hallitus on päättänyt uuden yhtiökokouksen ajankohdan. Uuden kutsun osalta noudatetaan lain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä.

Myös kokouspaikalle on hyvä jättää varmuuden vuoksi kirjallinen ilmoitus, että kokous on peruttu ja ajankohta on siirretty myöhemmäksi.

Mistä saa apua, jos en tiedä, miten etäkokous pidetään? 

Selvitä, onko taloyhtiössäsi nimetty henkilö, joka vastaa etäyhteyden neuvonnasta asukkaille. Ole itse aktiivinen ja ajoissa liikkeellä, jos et tiedä, mitä etäkokous tarkoittaa ja miten siihen osallistutaan.

Isännöintiliitto on tehnyt kaikille avoimen jäsenohjeen etäkokouksista. Ohjeessa kerrotaan selkeästi etäkokousten pitämisestä ja kerrotaan tarkemmin eri välineistä, joilla kokouksia voi pitää.

Jos sähköinen etäosallistuminen on mahdotonta esimerkiksi tietokoneen puuttumisen takia, kysy mahdollisuudesta osallistua kokoukseen puhelimella. Jos aiot mennä paikan päälle, huomioi Suomen hallituksen 16.3. tekemät linjaukset. Paikallaolijoiden määrä on syytä pitää alle 10 hengessä ja hallituksen linjauksen mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan mahdollisuuksien mukaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa.

Aina on mahdollista valtuuttaa yhtiökokoukseen joku muu käyttämään puhe- ja äänioikeuksiaan. On tärkeää, että nyt epidemia-aikana kaikki osallistuvat oman ja muiden terveyden suojaamiseen.

Onko muita mahdollisuuksia osallistua yhtiökokoukseen kuin mennä paikan päälle tai osallistua etäyhteyden avulla? 

Päätöksentekoon voi osallistua myös postin tai sähköpostin välityksellä, jolloin osakas ilmoittaa ennakkoon kantansa yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin. Tämä etäosallistumisen tapa edellyttää sitä, että osakas voidaan luotettavasti tunnistaa esimerkiksi allekirjoituksesta tai sähköpostiosoitteesta.

Ongelma tällaisessa osallistumisessa on se, että yhtiökokouksessa voidaan tehdä myös muita päätösehdotuksia kuin hallituksen etukäteen valmistelevat esitykset. Osakkaiden etukäteen ilmoittamat kannat esityksiin voivat koskea vain etukäteen tiedossa olevia esityksiä, ei itse kokouksessa tehtyjä esityksiä.

Mistä saan lisätietoja?

Lisätietoja antaa ensisijaisesti viranomainen. Neuvontaa ja tietoa koronaviruksesta saa valtakunnallisesta neuvontapuhelimesta numerosta 0295 535 535. 

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ylläpitää päivittyvää sivua.

Terveysneuvontaa saa omalta terveysasemalta, akuuteissa oireissa oman alueen terveydenhuollon päivystyksestä ja henkeä uhkaavassa tilanteessa hätänumerosta 112. 

Taloyhtiöitä koskevaa koronatietoa voit lukea myös Kotitalo-lehden päivittyvältä sivulta.