Isännöintialalla on paljon kehittämispotentiaalia digitaalisen asioinnin ja palveluliiketoiminnan kehittämisessä.

Digikehittäminen vaatii aikaa, keskittymistä, rahaa, alan osaamista ja näkemyksellisyyttä. Haaste alalla on riittämättömät resurssit ja osaaminen. Isännöinnissä suuri osa on pieniä ja keski­suuria yrityksiä. Jäsenyrityksiemme liikevaihdon keskiarvo on noin 529 000 euroa ja henkilöstöä on keskimäärin 3–5.

Jos hiki päässä soutaa, ei ole aikaa pysähtyä käynnistääkseen perämoottorin.

Isännöinnin arki on kiireistä ja velvoitteita paljon. Työ on reagoivaa, jolloin aikaa kehittämiseen ei juuri ole. Kehitystyö, uuden luonti ja asioiden teko uudella tavalla vaatii pysähtymistä. Jos hiki päässä soutaa, ei ole aikaa pysähtyä käynnistääkseen perämoottorin.

Suomalainen taloyhtiöasumisen malli on haastava laajoille ja nopeille muutoksille. Isännöinnin asiakkaiden edustajien korkea ikäkin saattaa hidastaa asumisen digitali­soitumista. Keskimääräinen taloyhtiön hallituksen jäsen on 58-vuotias. Kiinteistö­liiton Taloyhtiöiden hallituskysely 2018 -kyselyyn vastanneista joka kolmas on iältään 65–74-vuotias.

Digitaalista kehitystä hidastavat keskeisesti myös alan tietojärjestelmien ja valmiiden digiratkaisujen pääosin suhteellisen kauan käytössä ollut teknologia ja niiden rajapintojen sulkeutuneisuus. Tällöin myös järjestelmien vaihto on hankalaa ja kallista.

Lisäksi järjestelmien hinnoittelu ei juurikaan kannusta kehittämiseen. Suljettujen rajapintojen ja kauan käytössä olevan teknologian päälle on vähintäänkin hankalaa kehittää sähköistä asiointia tai ylipäätään hyödyntää uusimpia digitaalisia ratkaisuja. Samaan aikaan asiakkaat odottavat nopeaa ja edullista palvelua, esimerkiksi isännöintitodistuksen saamisessa. Nämä haasteet tunnistettiin Isännöintiliiton Sähköisen asioinnin työryhmässä viime vuonna.

Koko rakennus- ja kiinteistöala saman urakan edessä

Rakennus- ja kiinteistöala tutkimuksien mukaan Suomessa ja maailmalla ei ole kovin digitaalinen. Haaste ei siis koske vain isännöintiä. Isot haasteet antavat paljon mahdollisuuksia. Matkan kohti mahdollisuuksia voi aloittaa tutustumalla tuoreeseen jäsen­ohjeeseen sähköisen asioinnin perustasosta. Ohjeessa on myös vinkit sen saavuttamiseksi.

Ollaanko teidän yrityksessänne valmiita tarttumaan digin mahdollisuuksiin?

Marianne Falck-Hvilstafeldt toimi Isännöintiliiton Sähköinen asiointi -työryhmän koordinaattorina vuonna 2018. Työryhmään kuului yhdeksän Isännöintiliiton jäsenten edustajaa.

Kirjoittaja: Marianne Falck-Hvilstafeldt

Isännöinnin merkitys vahvistuu entisestään ja asiakkaiden toiveet kasvavat. Digitalisaatio ja palvelukehittäminen mahdollistavat isännöinnissä liiketoiminnan kehittämisen kohti parempia asumisen palveluita ja loistavia asiakaskokemuksia. Työskentelen hyvän isännöinnin asialla Isännöintiliitossa johtajana. Tekemistä riittää ja mahdollisuuksia on monia! Twitterissä @mariannefalck

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Marianne Falck-Hvilstafeldt