Markkinointiautomaatiolla voidaan tehostaa markkinointia tarjoamalla sopivaa sisältöä oikeaan aikaan valitulle kohderyhmälle. Sähköpostimarkkinointi on yksi markkinointiautomaation väline.

Automaatio kuulostaa helpolta tavalta markkinoida. Mutta mistä siinä on kyse?

Markkinointiautomaatiolla tarkoitetaan markkinoinnin ja myynnin automatisoituja prosesseja, joissa tuotetaan vastaanottajalle kohdennettua sisältöä juuri oikeaan aikaan. Markkinoinnin automaatiossa yhdistyvät relevantti sisältö asiakasdatan hyödyntäminen.

Perinteisesti markkinointiautomaatiota on tehty sähköpostimarkkinoinnin keinoin. Kuten aikaisemmassa kirjoituksessani totesinkin, on sähköpostimarkkinointi edelleen tehokkain markkinoinnin väline.

Hoituuko markkinointi nyt nappia painamalla?

Markkinointiautomaation ajatellaan usein ratkaisevan, ellei nyt kaikkia markkinoinnin haasteita, niin ainakin melkein kaikki. Tai että kohta markkinointiosaajat voivat ottaa rennosti ”painettuaan nappia, jolla viestien sinkoilu on aktivoitu”. Ehkä ei kuitenkaan?

Markkinointiautomaation hyödyntäminen vaatii tarkkaa markkinointistrategiaa, kohderyhmien rajausta ja niiden tuntemusta, kohderyhmien ja sisältöjen priorisointia, palveluiden paketointia ja markkinointiviestien kirkastusta. Ja ajatusta siitä mitä viesteillä halutaan saada aikaan. Kaikki tämä vaatii raakaa työtä ja osaamista markkinoinnin asiantuntijoilta.

Markkinointiautomaation hyödyntäminen osana sähköpostiviestintää on suuri mahdollisuus. Parhaimmillaan se on silloin, kun asiakkaalle tarjotaan oikeaa tietoa juuri oikealla hetkellä.

Miten lähteä liikkeelle?

Markkinointiautomaation hyödyntäminen edellyttää suunnitelmallisuutta, testaamista ja datan perusteella sisällön ja toimenpiteiden sorvaamista.

Muistilista sähköpostimarkkinointiin:

  • Kohderyhmät: Mitkä ovat tarkoin valitsemasi kohderyhmät, mitkä ovat kohderyhmän erityispiirteet ja mitkä ovat kohderyhmän tarpeet (muista että tarpeet voivat myös muuttua)?
  • Viestien laukaisijat eli triggerit: Mieti mitkä ovat ne triggerit, jotka laittavat automatisoidut sähköpostiviestit ja flow-viestiketjut liikkeelle eri kohderyhmille?
  • Sisällöt: Mitä sisältöjä ja palveluita muutamille valituille kohderyhmille halutaan tarjota sekä mitä niiden markkinoinnilla tavoitellaan? Eli mitä toimintaa viestien lukemisen päätteeksi vastaanottajassa halutaan herättävän esimerkiksi ns. Call to action -painikkeilla? Tarjouspyynnön jättäminen tai kohderyhmälle laaditun oppaan laataminen ovat esimerkkejä toiminnoista.
  • Tavoitteesi: Markkinointiviestien pitää palvella lähettävän organisaation tavoitteita. Asiantuntijuuden korostaminen ja hyödyllisen taloyhtiötiedon tarjoaminen ovat isännöintiyritykselle luontevia aiheita sisällöiksi.
  • Datan hyödyntäminen: Datan avulla voidaan markkinoida kullekin segmentille tehokkaammin kuunnellen paremmin heidän tarpeitaan. Data mahdollistaakin paremman kohdistamisen, mutta on muistettava, että käyttäjien tarpeet ja kanavat muuttuvat koko ajan.
  • Jatkuva parantaminen: Ole valmis muuttamaan ja viilaamaan markkinointiautomaatiota koko ajan paremmaksi muun muassa datan ja käyttäjäpalautteen pohjalta.

Lähde maltilla liikkeelle

Markkinointiautomaation käyttö ei tarkoita, että voi nostaa jalat pöydälle, vaikka ajatus laittaa viestejä lähtemään pitkäksi ajaksi automatisoituna ajastettuna tuntuukin kutkuttavalta. Vaarana on hukkua omaan nokkeluuteensa, jos ”viestejä sinkoilee sinne tänne”.

Kannattaa aloittaa jostakin kohderyhmästä ja yksinkertaisesti niistä automaatioviesteistä, joista eniten hyötyä.

Hyöty voi syntyä siitä, että saadaan automatisoitua joitakin viestejä, joita pitäisi muutenkin lähettää (esimerkiksi vahvistuksia tai muistutuksia) tai että aikaansaadaan vastaanottajassa toivottua toimintaa. Ja saatua hyötyä voidaan seurata datan perusteella ja sen pohjalta tehdä tarvittavia viilauksia.

Helppoa? Siirry suunnitelmista tekoihin. Kokeilemalla oppii!

Kirjoittaja: Marianne Falck-Hvilstafeldt

Isännöinnin merkitys vahvistuu entisestään ja asiakkaiden toiveet kasvavat. Digitalisaatio ja palvelukehittäminen mahdollistavat isännöinnissä liiketoiminnan kehittämisen kohti parempia asumisen palveluita ja loistavia asiakaskokemuksia. Työskentelen hyvän isännöinnin asialla Isännöintiliitossa johtajana. Tekemistä riittää ja mahdollisuuksia on monia! Twitterissä @mariannefalck

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Marianne Falck-Hvilstafeldt