Olemme Isännöintiliitossa tehneet ensimmäistä kertaa EU-vaalitavoitteet. EU:sta tulee yhä enemmän myös isännöinnin toimintaympäristöön vaikuttavaa sääntelyä, minkä vuoksi pidämme tärkeänä vaikuttaa näkyvämmin myös Euroopan parlamenttivaaleissa. Tavoitteenamme on lisätä EU-vaaliehdokkaiden tietoisuutta niin isännöinnistä kuin suomalaisten taloyhtiöiden arjesta.

Tavoitteenamme on lisätä EU-vaaliehdokkaiden tietoisuutta niin isännöinnistä kuin suomalaisten taloyhtiöiden arjesta.

Vaikka moniin asioihin pystytään vaikuttamaan vielä direktiivien kansallisessa toimeenpanovaiheessa, on tärkeää olla hereillä jo siinä vaiheessa, kun säädöksiä vasta laaditaan EU-tasolla. Vaikuttamistyötämme helpottaa se, että Isännöintiliitolla on yhteys tuleviin suomalaisiin europarlamentaarikkoihin.

Millaiset EU-vaalitavoitteemme sitten ovat?

1. Huomioidaan suomalainen taloyhtiömalli vihreän siirtymän rahoituksessa

Ensimmäinen EU-vaaliteemamme koskee vihreän siirtymän rahoitusta. Suomessa on ainutlaatuinen taloyhtiömalli, jollaista ei ole muualla Euroopassa. Suomessa osakkaat omistavat yhdessä koko kiinteistön ja vastaavat yhdessä myös sen ylläpidosta ja remonteista, mikä on poikkeuksellista verrattuna muuhun Eurooppaan.

Kun EU:ssa suunnitellaan rahoitusta esimerkiksi vihreälle siirtymälle, nämä suomalaisten taloyhtiöiden erityispiirteet olisi huomioitava. Erityistä huomiota kaipaavat muuttotappiopaikkakuntien taloyhtiöt, joiden rahoitustilanne on vaikea ja investointien toteuttaminen ei onnistu ilman lisävakuuksia.

Monesti EU-rahoituksen yhteydessä rahoituksen saajina mainitaan kotitaloudet tai mikroyritykset, mutta ei esimerkiksi asunto-osakeyhtiöitä. Siksi haluamme lisätä tietoisuutta suomalaisesta taloyhtiömallista ja siitä, että taloyhtiöt tulisi huomioida rahoituksen saajina ja rinnastaa ne ennemmin kotitalouksiin ja mikroyrityksiin kuin pk-yrityksiin.

2. Energiatehokkuuden parantamiselle kansallinen työrauha

EU:sta on tullut kuluvalla vaalikaudella runsaasti energiatehokkuuden parantamiseen velvoittavaa lainsäädäntöä. Esimerkkinä tästä on rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, jonka kansallinen toimeenpano käynnistyy keväällä. Direktiivi asettaa vaatimuksia muun muassa rakennusten energiatehokkuudelle ja näkyy tulevaisuudessa isännöinnin työpöydällä lisääntyvinä energiatehokkuusremontteina.

Tavoitteenamme Isännöintiliitossa on se, että jäsenmaille tulisi nyt antaa kansallinen työrauha kunnianhimoisten energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi eikä luoda uutta sääntelyä. Olemassa oleva rakennuskantamme on Suomessa jo suhteellisen energiatehokasta vuodenaikojemme takia. Kun Suomessa parannetaan rakennusten energiatehokkuutta, lähtötilanne on huomattavasti parempi kuin monessa muussa EU-maassa.

Kansalliset erityispiirteet on huomioitava, kun suunnitellaan energiatehokkuustoimia. Suomessa asumisen päästöttömyys ja esimerkiksi kaukolämmön kehitys kohti päästöttömyyttä edistyy vauhdikkaasti. EU-tason tavoite lisätä uusiutuvan kiinteistötasolla tuotetun energian määrää meinasi heivata kaukolämmön Ö-luokkaan, vaikka Suomessa se on äärimmäisen tärkeä taloyhtiöiden lämmitysmuoto. Kaukolämmön päästöt ovat Suomessa vähentyneet kymmenessä vuodessa puoleen ja vähenevät kolmannekseen nykyisestä seuraavan kymmenen vuoden aikana.

EU-sääntelyssä tulisi huomioida teknologianeutraalius, jolloin kansallisessa lainsäädännössä voidaan valita tehokkaimmat keinot kansalliset erityispiirteet huomioiden.

Europarlamenttivaalit järjestetään sunnuntaina 9.6.2024.

Kirjoittaja: Riikka Vaaja

Isännöintiliiton yhteiskuntasuhdepäällikkönä vastaan meidän yhteiskunnallisesta vaikuttamisestamme. Edistän vuoropuhelua päättäjien ja sidosryhmien suuntaan sekä viestin Isännöintiliiton tavoitteista etenkin poliittisille päättäjille.

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Riikka Vaaja

Kirjoita kommenttiHienoa, että haluat jakaa omia kokemuksiasi! Pysy kuitenkin asiassa ja huomioi, että kommenttien tulee liittyä blogikirjoituksen aihepiiriin. Karsimme etukäteen mm. kaikki alatyyliset kommentit, mainokset sekä tietenkin laittomat sisällöt.