Taloyhtiön hallitus ja isännöinti muodostavat työskentelytiimin, jossa molemmat hyötyvät hyvästä luottamussuhteesta. Luottamuksen puute tiimissä kuin tiimissä aiheuttaa osallisissa huonovointisuutta, eikä yhteisiin maaleihin päästä jouhevasti. Miten luottamusta voi rakentaa isännöinnissä?

Työssäni Isännöintiliiton lakiasiantuntijana luottamukseen ja sen puutteeseen liittyvät asiat tulevat usein esiin. Eteeni tulleet luottamussuhteen ongelmatilanteet ovat usein johtuneet siitä, ettei ole selkeästi sovittu toimenpiteistä, johon oletetaan toisen osapuolen ryhtyvän.

Asunto-osakeyhtiölaissa hallituksen ja isännöinnin tehtävät on määritelty yleisluontoisesti. Pelkkää lakia lukemalla ei monikaan taloyhtiön arjessa vastaan tuleva tehtävä ole automaattisesti kenenkään tontilla. Sen vuoksi tehtävien tarkempi määrittely ja jako arjessa ja hankkeissa on tärkeää.

Arjen toimista kannattaa siis sopia selkeästi. Erikseen kannattaa vielä sopia niistä tehtävistä, jotka eivät kuulu taloyhtiön perusarkeen. Näin voidaan myös jälkikäteen helposti todeta, toimittiinko sovitusti.

Luottamukselle on ominaista eräänlainen kehämäisyys: kun luotan toiseen, jään odottamaan, toimiiko hän luottamukseni arvoisesti vai ei. Jos toimii, luottamus vahvistuu ja päinvastoin.

Luottamus merkitsee sitä, että valitsee halun luottaa toiseen ja tämän toimintaan sekä luopuu tarpeesta kontrolloida toista liikaa.

Jos taas luottamukseen tulee kupruja, on niistä usein vaikea päästä eteenpäin keskustelematta. Tämän vuoksi sekä hallituksen että isännöinnin tiimityöskentelyä koskevien kehityskeskustelujen käyminen aika ajoin olisi hyödyksi.

Yleisesti luottamus merkitsee sitä, että valitsee halun luottaa toiseen ja tämän toimintaan sekä luopuu tarpeesta kontrolloida toista liikaa. Luottamus luo solidaarisuutta osapuolten välille, minkä myötä elämästä tulee sujuvampaa ja ennakoitavaa, tieto kulkee paremmin ja tekeminen on jouhevampaa.

Yhteisymmärrykseen ja yhteisiin maaleihin pääsemiseen ei tarvita enää niin paljon ponnisteluja, ja resursseja vapautuu tärkeimpään tekemiseen. Toisaalta epäluottamus syö nopeasti yhteistyön mahdollisuuksia. Ilman luottamusta taloyhtiökään ei toimi.

Vastuullinen toiminta lisää luottamusta

Myös luottamus ja vastuullisuus toimivat kehän lailla. Vastuullinen toiminta lisää luottamusta, luottamus vahvistaa vastuullista toimintaa. Luottamuksesta vastuullisuus saa energiaa kasvaa ja kukoistaa.

Samalla kuin yritysvastuukeskustelu kiihtyy monella sektorilla, myös Isännöintiliitossa on yhdessä jäsenyritysten kanssa tavoitteena vahvistaa koko alan vastuullisuutta ja luoda alalle vastuullisen toimijan malli.

Samaan aikaan kun kehitämme yhdessä jäsenyritysten kanssa isännöinnin vastuullisen toimijan mallia, varjostaa markkinaoikeudessa käsittelyssä oleva kartellioikeudenkäynti vuosien 2014–2017 toimista isännöintialan työtä.

Oikeuskäsittelyn ollessa kesken meidän arjen tekijöiden täytyy hyväksyä tuo varjo ja työllämme näyttää, että aika on jo muuttunut. Teemme yhdessä työtä uuden, vastuullisemman isännöintialan eteen – muun muassa alan eettisiä ohjeita kehittämällä sekä vastuullisen toiminnan mallia työstämällä.

Työ luottamuksen ja vastuullisuuden eteen kannattaa: Luottamus ja vastuullisuus johtavat pitkiin ja hedelmällisiin työ- ja asiakassuhteisiin. Vastuullisuus lisää alan tai tietyn yrityksen kiinnostavuutta osaavien ja motivoituneiden työnhakijoiden näkökulmasta. Ja tämä taas johtaa entistä onnistuneempaan isännöintiin ja taloyhtiöiden arkeen.

Jokainen isännöintialan ammattilainen voi tehdä arjessa vastuullisia tekoja ja näyttää työllään, että on taloyhtiön luottamuksen arvoinen.

Taloyhtiön hallituksen tehtävänä on puolestaan antaa isännöitsijälle mahdollisuus lunastaa tuo luottamus. Tehtävien selkeä määrittely ja keskusteleva, avoin ilmapiiri tekevät sen mahdolliseksi.

Kirjoittaja: Jenni Lauhia

Toimin Isännöintiliiton lakiasiantuntijana. Olen kerännyt kokemusta ja katsellut asumiseen liittyviä juridisia ongelmia asianajotoimiston, isännöintiyrityksen lakimiehen ja tuomioistuimen näkökulmasta.

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Jenni Lauhia

4 Kommenttia

 1. Pitääkö 2001 laadittuun yhtiösääntöön tehdä muutoksia kun taloyhtiötä koskevaan lakiin tulee muutoksia? Vai kirjataanko muutokset johonkin muualla vai niistä ei tarvitse välittää.

  1. Jokainen taloyhtiö arvio yhtiöjärjestyksen päivitystarpeen omista lähtökohdistaan. On tietenkin suositeltavaa tarkastaa, ettei yhtiöjärjestyksessä ole ristiriitaisia määräyksiä asunto-osakeyhtiölain pakottavien säännösten kanssa.

 2. Yllätyin tilanteesta jossa yhtiökokous kutsua ei lähetetty minulle sähköisenä. Olin matkoilla, en saanut kokouskutsua. Mutta olin odottanut kokouskutsua ottaakseni esille huoleni taloyhtiömme taloustilanteesta. Kokous oli 29.6. Kun sitten kerroin pettymyksestäni isännöitsijälle, sain kuula että kutsua ei lähetetä sähköisesti, koska talomme yhtiöjärjestyksessä sanotaan, että kutsu lähetetään vain paperi postissa.
  Onko tosiaan näin? Vielä vuonna 2022?

  1. Asunto-osakeyhtiölain mukaan kirjallinen kokouskutsu on toimitettava jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka postiosoite on yhtiön tiedossa tai joka on ilmoittanut sähköpostiosoitteen tai muun tietoliikenneyhteyden kutsun toimittamista varten. Yhtiöjärjestyksessä voi kuitenkin olla tarkempia määräyksiä siitä, miten kirjallinen kutsu pitää toimittaa. Tällainen voi olla esimerkiksi kirje.

   Kutsu voidaan ylipäänsä lähettää sähköpostilla ainoastaan silloin, jos osakas on ilmoittanut sähköpostin kutsun toimittamista varten. Vaikka taloyhtiö tietäisi osakkaan sähköpostiosoitteen, kokouskutsun lähettäminen pelkästään sähköpostitse ei ole sallittua, jos osakas ei ole pyytänyt toimittamaan kokouskutsuja tällä tavalla. Sähköpostin käyttäminen kokouskutsujen lähettämiseen ei edellytä erillistä yhtiöjärjestysmääräystä. Jos osakas on pyytänyt, että kutsu toimitetaan sähköpostilla, riittää kyseisen osakkaan osalta sähköposti eikä osakkaalle tarvitse silloin toimittaa kirjettä. Osakkaan katsotaan tällöin suostuneet poikkeavaan menettelyyn. Mikäli toivoo yhtiökokouskutsun toimittamista sähköpostitse, edellä mainittu toimintatapa kannattaa ottaa keskusteluun omassa yhtiössä esimerkiksi yhtiökokouksessa.

Kirjoita kommenttiHienoa, että haluat jakaa omia kokemuksiasi! Pysy kuitenkin asiassa ja huomioi, että kommenttien tulee liittyä blogikirjoituksen aihepiiriin. Karsimme etukäteen mm. kaikki alatyyliset kommentit, mainokset sekä tietenkin laittomat sisällöt.