Isännöintiliiton visio on viedä isännöinnin asiantuntijuus uuteen aikaan. Tiedolla, jota keräämme jäseniltämme kyselytutkimuksilla, on tämän vision saavuttamisessa merkittävä rooli.

Jäsenten vastausten kautta pääsemme käsiksi koko alan näkemykseen taloyhtiömaailmasta. Näin pystymme tekemään isännöinnin toimialaa tunnetummaksi ja ymmärrettävämmäksi niin omille jäsenillemme kuin ulkoisille sidosryhmille. Vastaavaa tietoa ei ole saatavilla mistään muualta.

Kun levitämme kyselyillä kerättyä tietoa, tulee näkyväksi isännöintialan keskeinen rooli ja asiantuntemus koko yhteiskuntaa koskettavissa asioissa – oli kyseessä sitten asunto-osakeyhtiölaki, taloyhtiöiden energiatehokkuus, korjausrakentaminen, taloyhtiöiden rahoitus tai taloyhtiömaailman digitaaliset ratkaisut.

Isännöintiliiton tavoite on tarjota Suomen parasta asiantuntijuutta taloyhtiömaailman asioissa ja olla taho, johon niin media, virkamiehet kuin päättäjät ovat luontevasti yhteydessä. Kyselyaineistot auttavat meitä tämän tavoitteen saavuttamisessa. Se, jolla on tutkittua tietoa asioista, on myös taho, jota todennäköisemmin lähestytään.

Kyselytutkimukset luovat tärkeää pohjaa lausuntopyyntöihin ja mediayhteydenottoihin vastaamiseen ja antavat lausunnoille lisää vaikuttavuutta, kun pystymme pohjaamaan viestimme tutkittuun tietoon.

Kyselytutkimuksilla kerättävän tiedon avulla pystymme siis vaikuttamaan kiinteistöalalla näkyvästi. Pääsemme kiinni siihen, miten isännöintialalla ajatellaan ajankohtaisista asioista, millaisia ongelmakohtia isännöinnin arjessa kohdataan ja miltä tulevaisuus alan ammattilaisten näkökulmasta näyttää.

Pystymme tutkimuksista viestimällä nostamaan näitä teemoja myös julkiseen keskusteluun ja päättäjien sekä kansalaisten tietoisuuteen. Olemme esimerkiksi Putkiremonttibarometrillamme saaneet mediajulkisuuden kautta ihmiset kiinnostumaan siitä, että monissa taloyhtiöissä putkiremontin valmistelu aloitetaan liian myöhään.

Lisäksi pyrimme kyselyitä toteuttamalla auttamaan jäseniämme onnistumaan työssään. Kyselyillä saamme koko toimialan tasolla selville esimerkiksi sen, minkälaiset asiat aiheuttavat ongelmia isännöinnin arjessa. Tämä taas auttaa meitä, kun pohdimme jäsenpalvelujemme, tapahtumiemme, koulutustemme ja webinaariemme sisältöjä. Jäsenemme pääsevät kyselyiden tuloksiin tutustumalla myös kiinni siihen, miten muissa alan yrityksissä toimitaan ja ajatellaan.

Mikään edellä kuvaillusta ei olisi mahdollista, jos jäsenemme eivät vastaisi kyselyihimme. Jäsenillemme kuuluu siis kiitos siitä, että olemme jo useamman vuoden ajan pystyneet nostamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun alaamme koskettavia teemoja ja kyselytutkimusten tuloksia.

Toivomme, että kyselyihimme vastataan myös jatkossa aktiivisesti. Vastauksista on meille valtava hyöty, kun pohdimme mitä teemoja meidän pitäisi milloinkin priorisoida.

Vuoden 2023 potkaisee kyselytutkimustemme osalta käyntiin kolmatta kertaa toistettava Energiabarometri, jolla kartoitetaan isännöintialan ammattilaisten näkemyksiä ennen kaikkea taloyhtiöiden energia-asioista, energiatehokkuudesta ja energiaan liittyvistä osaamistarpeista.

Energiabarometrin tulokset julkaistaan 1.2.2023 Isännöintiliiton järjestämän Energiaseminaarin yhteydessä. Kyselyyn kerätään vastauksia jäseniltämme 13.12.2022 – 15.1.2023. Isännöintiliiton jäsen, tarkkaile siis sähköpostiasi!

Kirjoittaja: Olli Rekonen

Toimin Isännöintiliitossa tietoasiantuntijana ja tarkastelen isännöinnin ja taloyhtiöiden maailmaa ennen kaikkea tutkitun tiedon kautta. Erilaiset tutkimukset, selvitykset ja tietokantojen aineistot kertovat meille monin eri tavoin mihin suuntaan olemme menossa.

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Olli Rekonen

Kirjoita kommenttiHienoa, että haluat jakaa omia kokemuksiasi! Pysy kuitenkin asiassa ja huomioi, että kommenttien tulee liittyä blogikirjoituksen aihepiiriin. Karsimme etukäteen mm. kaikki alatyyliset kommentit, mainokset sekä tietenkin laittomat sisällöt.