Työhyvinvoinnista puhutaan nykyään paljon, mutta mistä koostuukaan hyvinvoiva organisaatio?

Ensinnäkin työhyvinvointi on sekä työnantajan että työntekijöiden vastuulla. Parempaa työelämää rakennetaan yhdessä. Hyvinvoiville työyhteisöille yhteistä on esimerkiksi avoimuus ja luottamus, yhteistyö ja yhteisöllisyys, sekä kohtuullinen työmäärä ja ongelmanratkaisutaidot. Työhyvinvointia siis edistävät esimerkiksi reilu johtaminen, mielekkäät työtehtävät, merkityksellinen työyhteisö sekä toimiva organisaatio.

Kaiken keskiössä on yksilö omine voimavaroineen, onnistumisineen ja haasteineen. Tyytyväinen työntekijä tuntee työn imua, arvostuksen tunnetta ja yhteenkuuluvuutta. Myös työterveyshuollolla on merkittävä rooli työyhteisöjen turvallisuuden tunteen ja hyvinvoinnin luonnissa.

Korona-aika on nostanut työhyvinvoinnin laajasti keskusteluun ja läväyttänyt erityisesti sen haasteet kaikkien silmille.

Korona-aika on nostanut työhyvinvoinnin laajasti keskusteluun ja läväyttänyt erityisesti sen haasteet kaikkien silmille. Tämä erityinen aika on saanut työntekijät oireilemaan niin henkisesti kuin fyysisestikin ja erilaisia oireiluja on ollut sekä etä- että läsnätyötä tehneillä. Haastetta ovat aiheuttaneet niin pelko, ahdistus, taloudelliset epävarmuudet, kotielämän haasteet, huono ergonomia, eristäytyminen, liiallinen työnteko kuin työimun puuttuminen.

Korona-aika on haastanut johdon, esimiehet ja työntekijät todella miettimään, kuinka voisimme töissä paremmin, kuinka olemme armollisia itsellemme ja muille, kuinka pidämme yhteyttä toisiimme ja kuinka teemme työelämästämme parempaa.

Meillä Isännöintiliitossa on järjestetty onnistuneita etätykypäiviä. Olemme saaneet esimerkiksi osallistua etäkokkikouluun, vierailleet virtuaalisessa taidenäyttelyssä, paenneet etäpakohuoneesta ja harrastaneet etäjoogaa. Olemme myös lähettäneet toisillemme terveisiä ja kiitoksia yllätyskirjeissä.

Etäkahveja olemme piristäneet erilaisilla toivekeskusteluaiheilla ja niiden lomassa olemme esimerkiksi maalanneet ja tehneet palapelejä. Olemme myös järjestäneet esimerkiksi bingoturnauksia ja tietovisoja, joiden kautta työyhteisöstämme on löytynyt niin innokkaita juontajia kuin intohimoisia kilpailijoitakin.

Työhyvinvointia tehdään yhdessä

Etäkohtaamisissa on todella pyritty siihen, että etäisyydestä huolimatta saamme tehdä asioita yhdessä, nähdä toisemme ja olla läsnä. Vaikka moni kokee työhyvinvoinnin näkyväksi juuri esimerkiksi tykypäivinä, ovat ne kuitenkin vain se kuuluisa jäävuoren huippu. Todellisuudessa teemme työhyvinvointia yhdessä joka päivä ja tärkeintä on se, millaista meidän arkemme työyhteisössä on. Työhyvinvoinnin ydintehtävä onkin tarttua juuri arjen haasteisiin ja edistää ja ylläpitää sitä kautta hyvinvointia.

Työhyvinvointi ei ole työnantajalle kulu vaan investointi. Työhyvinvointiin kannattaa panostaa myös taloudellisesti, sillä tutkimusten mukaan työhyvinvoinnilla on merkittävä myönteinen yhteys myös yritysten tulosmittareihin. 

Nykymaailmassa työhyvinvointi on myös erinomainen myyntivaltti rekrytoinneissa ja korvaamaton meriitti työnantajamielikuvassa.

Nykymaailmassa työhyvinvointi on myös erinomainen myyntivaltti rekrytoinneissa ja korvaamaton meriitti työnantajamielikuvassa. Hyvinvoiva työyhteisö kiinnostaa uusia työntekijöitä, sitouttaa nykyisiä ja vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Työssään onnelliset ihmiset tekevät parempaa tulosta, toimivat paremmin asiakkaiden ja sidostyhmien kanssa ja pysyvät terveempinä.

Viimeisimpänä yhteisenä työhyvinvointiin liittyvänä projektina Isännöintiliitossa olemme huolehtineet paremmin ergonomiastamme myös kotitoimistolla. Olemme pitäneet henkilökohtaiset etätapaamiset työfysioterapeutin kanssa ja oppineet sitä kautta, kuinka voimme tehdä myös kotona töitä entistä ergonomisemmin. Lisäksi pääsemme nykyään liikuttamaan itseämme myös taukoliikuntasovelluksen avulla.

Helteiden keskellä meitä kaikkia odottaa myös kesäloma. Kesälomalle kannattaa kaikkien suunnata rakkaan kollegani viisaat sanat mielessään: “Vapaapäiviä ei tänäkään vuonna tarvitse ansaita tekemällä maailmaa valmiiksi.”

Kirjoittaja on työsuojeluvaravaltuutettu, joka kuuluu Isännöintiliiton työhyvinvointia ylläpitävään Flow-ryhmään. 

Kirjoittaja: Inka Kovanen

Tapahtumatuottajana Isännöintiliitossa saan toteuttaa laadukkaita ammattilaistapahtumia ja tarjota jäsenillemme arvokkaita koulutusmahdollisuuksia. Työtä teen sydämellä, hymyssä suin ja mieluiten porukalla! Tavoitteenani on luoda innostava tapahtumaympäristö, jossa oppimisen lisäksi myös verkostoidutaan tehokkaasti.

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Inka Kovanen

Kirjoita kommenttiHienoa, että haluat jakaa omia kokemuksiasi! Pysy kuitenkin asiassa ja huomioi, että kommenttien tulee liittyä blogikirjoituksen aihepiiriin. Karsimme etukäteen mm. kaikki alatyyliset kommentit, mainokset sekä tietenkin laittomat sisällöt.