Eduskunnan syyskaudella saadaan tällä viikolla ensitöiksi käsittelyyn hallituksen tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tiedonantoa varten on kuultu vaikuttavan pitkä lista järjestöjä.

Asumisen toimijat puuttuvat kuultavien joukosta. Kuitenkin kodeissa ja kerrostaloissa myös kohdataan arjen rasismia ja toisaalta ratkotaan eri kulttuurien välisiä törmäyksiä. Väestöennusteiden mukaan väki kansainvälistyy erityisesti kaupunkiseuduilla lähivuosikymmeninä. Suomen väestönkasvu nojaa pitkälti maahanmuuttoon.

Millä toimilla voisimme Suomessa tukea sitä, että tämä murros sujuu hyvin? Miten ehkäisisimme esimerkiksi asuinalueiden eriytymistä ja ongelmalähiöiden syntyä?

Muutamia ehdotuksia:

  • Varmistetaan, että keskeinen asumista koskeva lainsäädäntö on saatavilla ja käyttäjäystävällisesti luettavissa ainakin englanniksi. Käännöksiä löytyy kyllä Finlex-palvelusta, mutta esimerkiksi asunto-osakeyhtiöjärjestelmän ymmärtäminen niiden avulla ei ole aivan helppo tehtävä.
  • Monikulttuurisilla alueilla kuntien asumisneuvonta voisi auttaa eri taustoista tulevia ihmisiä ymmärtämään suomalaista omistus- ja vuokra-asumisen maailmaa ja käytäntöjä.
  • Erilainen lähiöiden yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia tukeva toiminta, kuten vaikkapa yhteistyö alueen sosiaalipalvelujen, poliisin ja isojen asumispalveluja tarjoavien tahojen välillä, voi auttaa ehkäisemään ongelmia jo ennen kuin vakavampia ristiriitoja syntyy.
  • Naapuruussovittelumallin edistäminen auttaa ratkomaan asuintalojen ongelmia silloin, kun ne ovat vasta alkutekijöissään.
  • Asumisen opetuksen lisääminen kouluissa tukisi myös maahanmuuttajataustaisten nuorten itsenäistymistä ja asumisen taitoja. Materiaalia löytyy niin Suomi.fi-sivulta kuin esimerkiksi Isännöintiliiton Asumisen opetus -pelistä.

Jokainen meistä voi myös arjessa tukea syrjinnästä vapaata Suomea, vaikkapa huolehtimalla monikielisestä viestinnästä taloyhtiössä. Pulmien ennaltaehkäiseminen esimerkiksi hyvällä viestinnällä ja opastamisella on paljon kivempaa hommaa kuin vaikkapa häiriöiden, naapurikiistojen tai häätöjen ratkominen isännöinnin työpöydällä.

Mutta myös valtion, kuntien ja järjestöjen yhteisellä työllä on iso merkitys. Kaikkien edellä kuvattujen mallien edistämiseen tarvitaan kuntien ja järjestöjen työtä. Niiden roolia asumisen ongelmien ennaltaehkäisemisessä ei kannata väheksyä.

Kirjoittaja: Liina Länsiluoto

Liinalla on yli kymmenen vuoden kokemus asumisen kehittämisestä viestinnän, palvelukehittämisen ja vastuullisuuden saralta. Isännöitsijät ovat paljon vartijoita muun muassa kansallisvarallisuutemme hoitajina, ilmastonmuutosta hillitsemässä sekä tietysti turvallista ja viihtyisää asumista luomassa. On hienoa tehdä töitä näiden teemojen eteen!

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Liina Länsiluoto

Kirjoita kommenttiHienoa, että haluat jakaa omia kokemuksiasi! Pysy kuitenkin asiassa ja huomioi, että kommenttien tulee liittyä blogikirjoituksen aihepiiriin. Karsimme etukäteen mm. kaikki alatyyliset kommentit, mainokset sekä tietenkin laittomat sisällöt.