Isännöinti on taloyhtiön tärkein kumppani. Isännöinnillä on keskeinen ja vastuullinen tehtävä pitää huolta taloyhtiön ja osakkaiden asunto-omaisuudesta. Kumppanuus on yhteistyösuhde, johon tarvitaan kummankin osapuolen panosta ja se pohjaa molemminpuoliseen luottamukseen, läpinäkyvyyteen ja avoimeen keskusteluun. Toimivaan yhteistyöhön tarvitaan tahtoa ja tekoja.

Monta ongelmaa taloyhtiöiden ja isännöinnin välillä ei olisi edes päässyt syntymään, jos asioista olisi puolin ja toisin ymmärretty keskustella, kertoa ja sopia etukäteen. Asiakasviestinnässä on monella isännöintiyrityksellä ja isännöitsijällä vielä kehitettävää, vaikka eteenpäin on menty. Taloyhtiöissä taas tarvitaan halua ja ymmärrystä siitä, että erityisesti taloyhtiön hallitus on hyvän isännöinnin vastinpari.

Taloyhtiön hallitus vastaa isännöintipalvelun ostamisesta ja pääasiassa taloyhtiön tarpeiden ja toiveiden ilmaisemisesta. Hyvä olisi kysyä myös osakkaiden ja asukkaiden näkemyksiä isännöintipalveluista. Parhaimmillaan osaava isännöinti tarjoaa taloyhtiön käyttöön sellaista asiantuntijuutta, jonka avulla taloyhtiössä tehdään mahdollisimman hyviä päätöksiä.

Vaikka isännöinti olisi kuinka osaavaa, sillä ei ole palveluna parhaat onnistumisen mahdollisuudet, jos yhteistyö taloyhtiön kanssa ei toimi. Isännöinnin laatu näyttäytyykin vahvasti yhteistyön onnistumisen kautta. Asiakkaat arvostavat isännöinnissä avointa kommunikaatiota, luotettavan tiedon saamista ja että isännöinti selvittää asioita ja kertoo niistä ymmärrettävästi.

Isännöintiliiton ja Kiinteistöliiton hiljattain yhdessä uudistamat Isännöinnin eettiset ohjeet, samoin kuin Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus ovat isännöinnin ja taloyhtiön yhteistyössä keskeisiä työkaluja. Ohjeistukset kummallekin osapuolelle kertoo siitä, että yhteistyö on ratkaisevaa ja sitä halutaan tukea. Seuraavaksi ollaan uudistamassa Isännöinnin yleisiä sopimusehtoja (ISE).

Taloyhtiöiden tyytyväisyys omaan isännöintiin on asumisen keskusteluiden kestoaihe. Monelle suomalaiselle ylipäätään käsitys isännöinnistä on epäselvä ja usein isännöinti sekoitetaan huoltoyhtiöön. Jos taloyhtiön ja isännöinnin yhteistyö ei toimi, on hyvä nostaa kissa pöydälle ja keskustella mikä mättää ja miksi – ja miten tästä jatketaan eteenpäin.

Tarvitaan siis paljon avointa keskustelua, tahtoa ja tekoja hyvään ja luottamukselliseen yhteistyöhön.

Toiminnanjohtaja Hannu Mähönen, Kiinteistöliitto Keski-Suomi    

Johtaja Marianne Falck-Hvilstafeldt, Isännöintiliitto

Kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisessa 15.6.2023

Kirjoita kommenttiHienoa, että haluat jakaa omia kokemuksiasi! Pysy kuitenkin asiassa ja huomioi, että kommenttien tulee liittyä blogikirjoituksen aihepiiriin. Karsimme etukäteen mm. kaikki alatyyliset kommentit, mainokset sekä tietenkin laittomat sisällöt.