Euroopan turvallisuustilanteen viimeaikainen muutos on herättänyt paljon keskustelua väestönsuojista. Huolestuneet asukkaat ympäri Suomen ovat ottaneet isännöintiin yhteyttä väestönsuojia ja niiden käyttöönottoa koskevissa asioissa tavanomaisten vuodenaikaan liittyvien talvikunnossapidon ongelmien sijaan.

Monelle kysyjälle on tullut yllätyksenä, että kaikissa taloyhtiöissä ei ole väestönsuojaa. Pelastustoimen tietojen mukaan vuonna 2020 Suomessa on ollut noin 54 000 väestönsuojaa, joissa on ollut noin 4,4 miljoonaa väestönsuojapaikkaa.

Väestönsuojia on tyypillisesti rakennettu alueille, joissa on eniten suojeltavaa väestöä, esimerkiksi suurimpiin kaupunkeihin. Kiinteistökohtaisten väestönsuojien vaihtoehtona on voitu toteuttaa lähialueen talojen yhteissuojia, ja lisäksi alueella voi olla yleisiä väestönsuojia. Harvaan asutuilla alueilla, kuten maaseudulla, väestönsuojia ei yleensä ole.

Kysymykset väestönsuojan kunnossapidosta tai käyttöönotosta ovat voineet yllättää kokeneemmankin isännöitsijän, mutta tietoa aiheesta löytyy onneksi helposti. Taloyhtiön ajan tasalla olevasta pelastussuunnitelmasta voi löytyä tieto esimerkiksi siitä, onko talossa väestönsuoja ja milloin sen kuntoon liittyviä tarkastuksia on viimeksi tehty. Lisäksi pelastussuunnitelmassa pitäisi olla kattavasti tietoa kiinteistön turvallisuudesta ja toimintaohjeita poikkeustilanteita varten.

Vaikka turvallisuusuhkaa ei Suomeen tällä hetkellä kohdistukaan, nyt on hyvä tilaisuus ottaa väestönsuojeluun ja kiinteistön turvallisuuteen liittyvät asiat taloyhtiöissä kunnolla haltuun. Pelastussuunnitelman ajan tasalla pitäminen on hallituksen velvollisuus.

Isännöitsijän kannattaa olla asiassa aktiivinen ja ottaa pelastussuunnitelman päivittäminen hallituksen kanssa puheeksi, jos suunnitelman päivitystarvetta ei ole hetkeen arvioitu. Kun pelastussuunnitelman päivittämisestä huolehditaan säännöllisesti, löytyvät ajantasaiset tiedot kiinteistön turvallisuudesta jatkossa helpommin. Pelastussuunnitelman laatimiseen saa tarvittaessa neuvontaa esimerkiksi pelastuslaitokselta.

Pelastussuunnitelman avulla varaudutaan muun muassa onnettomuustilanteisiin ja niissä toimimiseen. Laki velvoittaa tiedottamaan pelastussuunnitelmasta asukkaille, eikä tätä velvollisuutta kannata sivuuttaa.

Pelastussuunnitelman tietojen avulla asukkailla on paremmat edellytykset toimia oikein mahdollisissa poikkeustilanteissa. Nämä poikkeustilanteet edellyttävät onneksi suurella todennäköisyydellä paljon arkipäiväisempiä toimenpiteitä kuin väestönsuojan käyttöönottoa.

Kirjoittaja: Jenni Valkama

Toimin Isännöintiliitossa lakiasiantuntijana. Olen työskennellyt asumisen juridiikan parissa koko lakimiesurani ajan, muun muassa isännöintiyrityksen lakimiehenä. Isännöitsijän arkea läheltä seuranneena haluan nykyisessä tehtävässäni olla osaltani auttamassa isännöitsijöitä menestymään työssään mahdollisimman hyvin.

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Jenni Valkama

Kirjoita kommenttiHienoa, että haluat jakaa omia kokemuksiasi! Pysy kuitenkin asiassa ja huomioi, että kommenttien tulee liittyä blogikirjoituksen aihepiiriin. Karsimme etukäteen mm. kaikki alatyyliset kommentit, mainokset sekä tietenkin laittomat sisällöt.