Toimiala toisensa jälkeen digitalisoituu, mutta kiinteistö- ja rakentamisala on pitkään pitänyt puoliaan disruptiota vastaan. Pienet marginaalit, asiakkaiden vanhoillisuus ja tuotekehittämisen vähäisyys löytyvät usein listasta, kun mietitään syitä alan muutosvastarintaan. Ei haluta eikä ehditä digitalisoitua, vaikka digin tuomista hyödyistä oltaisiinkin yhtä mieltä.

Kiinteistöjen rakentamisessa ja ylläpitämisessä häärii myös monta tahoa arkkitehdistä kiinteistönvälittäjään ja urakoitsijasta isännöitsijään. Toimijoiden runsaus tekee alasta vaikeasti kehitettävän. Kaikilla on tietysti omat digijärjestelmänsä, joiden välillä tieto ei kulje eikä jalostu.

Esimerkillistä yhteistyötä

KIRA-digitilaisuuksissa on mietitty esimerkiksi huoltokirjojen datan yhtenäistämistä. 10+ Isännöinti Oy:n Sami Asujamaa kertoi huoltokirjoista isännöinnin näkökulmasta.

Haasteet eivät ole syy olla yrittämättä. Kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden yhteisistä tavoitteista ja valtion tuesta syntynyt KIRA-digi-hanke kehitti alan standardeja ja tuotti reilusti yli 100 digitalisaatiota edistävää kokeiluhanketta parin vuoden aikana. Taloyhtiön ja isännöinnin arki näkyi esimerkiksi kokeiluissa, joissa kehitettiin ylläpitoa tukevaa kiinteistöanalytiikkaa tai taloyhtiölle tarkoitettua sähköistä allekirjoitus- ja viestintäalustaa. Digitalisaation tavoitteena on tuoda jopa miljardiluokan säästöjä kiinteistö- ja rakentamisalalle.

Osa KIRA-digin kokeiluhankkeista keskittyi varsin yksittäisiin ongelmiin eivätkä todennäköisesti aiheuta suurta tuottavuusloikkaa alalla. Sitä tärkeämpää oli hankkeen synnyttämä kokeilukulttuuri, jollaista ei alalla ole aiemmin nähty. KIRA-digissä keskusteltiin ja ideoitiin yli toimialarajojen, mikä todistaa että laaja yhteistyö on mahdollista ja kannattavaa.

Yhdistys jatkaa hankkeen päätyttyä

KIRA-digin hankekausi loppui vuodenvaihteessa, mutta sen aikana syntynyttä yhteistyötä jatkamaan perustettiin yhdistys. Jatkossa KIRA-InnoHub ry. kerää alan toimijat pohtimaan digitaalisia ratkaisuja yhteisiin ongelmiin.

Isännöinti on avainasemassa kiinteistöjen loppukäyttäjissä, joten on erityisen tärkeää, että keskusteluissa kuuluu myös ammatti-isännöinnin ääni. Siksi Isännöintiliitto on yksi KIRA-InnoHubin perustajaista ja rahoittajista. KIRA-InnoHub käynnistää toimintaansa heti vuoden 2019 alusta alkaen.

Pelkkä toimialajärjestön läsnäolo ei riitä. Siksi haastankin jäsenyritysten edustajia osallistumaan keskusteluihin ja kokeiluihin. Kokeilukulttuurin tuloksiin ja tulevaisuuteen voi tutustua KIRA-digin sivuilla tai KIRA-digin tulevaisuusseminaarissa 6.2.2019 Helsingissä.

Kirjoittaja: Aki Salo

Isännöintiliiton asiakkuusjohtajana katson isännöintialaa sekä markkinointi-ihmisen että taloyhtiöaktiivin silmin. Haluan auttaa isännöintiä luomaan uusia palvelutuotteita ja sitä kautta kohtaamaan asiakkaansa paremmin.

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Aki Salo