Isännöintialan koulutus ja tutkinnot

Valtaosalla isännöitsijöistä on kaupallinen, tekninen tai hallinnollinen koulutus.

Vaikka Isännöintialalle ei ole olemassa perustutkintoa, alalle soveltuvia opintopolkuja on useita. Isännöitsijäksi, kiinteistösihteeriksi, kirjanpitäjäksi tai tekniseksi asiantuntijaksi voi kouluttautua eri tavoin. Koulutusta tarjoavat esimerkiksi Kiinteistöalan koulutuskeskuksessa Kiinko, ammattioppilaitokset, ammattikorkeakoulut tai oppisopimuskoulutukset. Ammattioppilaitoksissa opiskellessa opiskelija tarvitsee isännöintialalle valmistuakseen myös harjoittelupaikan. 

Valtaosalla isännöitsijöistä on kaupallinen, tekninen tai hallinnollinen koulutus. Kiinteistösihteereillä voi olla esimerkiksi kaupallinen koulutus, kirjanpitäjillä kirjanpitäjän tai taloushallinnon koulutus ja teknisillä isännöitsijöillä tekninen koulutus. Muun muassa nämä taustat tarjoavat hyvät valmiudet isännöintialan monipuolisiin tehtäviin. 

Isännöintiliitto on perustanut isännöinnin koulutusfoorumin, joka kokoaa yhteen jäsenemme ja isännöinnin ammattitutkintoja tarjoavat oppilaitokset. Foorumin tarkoituksena on lisätä vuoropuhelua yritysten ja oppilaitosten välillä sekä lisätä yhtenäisiä käytäntöjä alan koulutuksiin.

Isännöintialan tutkintoja 

IAT = Isännöinnin ammattitutkinto  

IEAT = Isännöinnin erikoisammattitutkinto 

ITS® = Isännöinnin jatkotutkinto (Kiinko) 

AIT® = Ylempi ammatti-isännöinnin tutkinto (Kiinko) 

Isännöintialan näyttötutkinnot 

Isännöintialalla on kaksi omaa näyttötutkintoa, isännöinnin ammattitutkinto ja isännöinnin erikoisammattitutkinto. Näyttötutkinnot ovat aikuisille suunnattuja ja niissä ammattitaito osoitetaan työelämässä.

Isännöinnin ammattitutkinto eli IAT 

Isännöinnin ammattitutkinnon (IAT) suorittaneella on isännöinnin tehtävissä edellytetty ammattitaito. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen hän on erikoistunut asunto-osakeyhtiö-, vuokratalo- tai toimitilaisännöintiin sekä syventänyt osaamistaan asumisneuvonnassa, teknisissä palveluissa, uudiskohteen isännöinnissä tai isännöintityöhön liittyvässä kehittämishankkeessa. 

Tutustu isännöinnin ammattitutkinnon perusteisiin .

Isännöinnin erikoisammattitutkinto eli IEAT 

Isännöinnin erikoisammattitutkinto lisättiin tutkintorakenteeseen syksyllä 2017. Tutkinto mahdollistaa alalla toimiville pitkäjänteisen osaamisen kehittämisen. 

Isännöinnin erikoisammattitutkinnon suorittaneella on vaativissa isännöinnin tehtävissä edellytettävä ammattitaito ja edellytykset vastata kokonaisvaltaisesti kohteiden johtamisesta ja kehittämisestä yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen hänellä on vahvaa osaamista isännöinnin kehittämisessä, perusparannus- ja korjaushankkeiden hallinnassa tai yrityksen johtamisessa. 

Tutustu isännöinnin erikoisammattitutkinnon perusteisiin.

Muut isännöinnin tutkinnot  

Isännöinnin jatkotutkinto eli ITS® 

Koulutuksessa syvennetään ammatti-isännöitsijän osaamista isännöintityön keskeisiin osa-alueisiin. Koulutus on suunnattu vähintään vuoden työkokemuksen päätoimisesta isännöinnistä omaaville. Koulutusohjelma käynnistyy kaksi kertaa vuodessa ja kestää noin puolitoista vuotta. Järjestäjänä toimii Kiinteistöalan Koulutussäätiö, Kiinko. 

Lisätietoja koulutuksesta

Ylempi ammatti-isännöinnin tutkinto eli AIT® 

Koulutus on tarkoitettu vahvan pohjaosaamisen omaaville isännöitsijöille ja muille, joilla on vastuullaan merkittäviä asuinkiinteistöomaisuuksia sekä kokemusta kiinteistön hallinnoinnista, kehittämisestä ja johtamisesta. 

Hakijalta edellytetään neljän vuoden isännöintikokemusta, josta vähintään kaksi vuotta päätoimista tai viisi vuotta muuta soveltuvaksi katsottavaa kokemusta kiinteistöalalta. Järjestäjänä toimii Kiinteistöalan Koulutussäätiö, Kiinko. 

Lisätietoja koulutuksesta

Auktorisoitu isännöitsijä -pätevyys 

Auktorisoitu isännöitsijä -pätevyys on tarkoitettu jo alalla työskenteleville. Se on väylä osaamisen pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä väline ammatillisen osaamisen osoittamiseen. Auktorisoitu isännöitsijä –pätevyyttä hakevalla tulee olla riittävä isännöinnin työkokemus ja koulutus sekä projektiosaaminen.  

Lue lisää auktorisoinnista