Isännöinnin koulutukset ja tutkinnot

Valtaosalla isännöitsijöistä on kaupallinen, tekninen tai hallinnollinen koulutus. Muun muassa nämä taustat tarjoavat hyvät valmiudet isännöintialan monipuolisiin tehtäviin.

Isännöintialalle ei ole olemassa perustutkintoa, mutta soveltuvia opintopolkuja on useita. Voit kouluttautua eri tavoin isännöitsijäksi, kiinteistösihteeriksi, kirjanpitäjäksi tai tekniseksi asiantuntijaksi. Koulutusta on esimerkiksi Kiinteistöalan koulutuskeskuksessa Kiinkossa, ammattioppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai oppisopimuskoulutuksena. Ammattioppilaitoksissa tarvitset harjoittelupaikan.

Valtaosalla isännöitsijöistä on kaupallinen, tekninen tai hallinnollinen koulutus. Kiinteistösihteereillä voi olla esimerkiksi kaupallinen koulutus, kirjanpitäjillä kirjanpitäjän tai taloushallinnon koulutus ja teknisillä isännöitsijöillä tekninen koulutus. Muun muassa nämä taustat tarjoavat hyvät valmiudet isännöintialan monipuolisiin tehtäviin.

Hyvän pohjakoulutuksen jälkeen isännöintityön oppii parhaiten tekemällä. Siksi isännöintialasta kiinnostuneen kannattaa aktiivisesti pyrkiä jo opiskeluaikana harjoitteluun tai kesätöihin isännöintiyrityksiin.

Isännöintialan näyttötutkinnot

Isännöintialalla on kaksi omaa näyttötutkintoa, isännöinnin ammattitutkinto ja isännöinnin erikoisammattitutkinto. Näyttötutkinnot ovat aikuisille suunnattuja ja niissä ammattitaito osoitetaan työelämässä.

Isännöinnin ammattitutkinto

Isännöinnin ammattitutkinnon suorittaneella on isännöinnin tehtävissä edellytetty ammattitaito. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen hän on erikoistunut asunto-osakeyhtiö-, vuokratalo- tai toimitilaisännöintiin sekä syventänyt osaamistaan asumisneuvonnassa, teknisissä palveluissa, uudiskohteen isännöinnissä tai isännöintityöhön liittyvässä kehittämishankkeessa.

Tutustu isännöinnin ammattitutkinnon perusteisiin.

Isännöinnin erikoisammattitutkinto

Isännöinnin erikoisammattitutkinto lisättiin tutkintorakenteeseen syksyllä 2017. Tutkinto mahdollistaa alalla toimiville pitkäjänteisen osaamisen kehittämisen.

Isännöinnin erikoisammattitutkinnon suorittaneella on vaativissa isännöinnin tehtävissä edellytettävä ammattitaito ja edellytykset vastata kokonaisvaltaisesti kohteiden johtamisesta ja kehittämisestä yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen hänellä on vahvaa osaamista isännöinnin kehittämisessä, perusparannus- ja korjaushankkeiden hallinnassa tai yrityksen johtamisessa.

Tutustu isännöinnin erikoisammattitutkinnon perusteisiin.

Auktorisoitu isännöitsijä -pätevyys

Auktorisoitu isännöitsijä -pätevyys on väylä osaamisen pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä väline ammatillisen osaamisen osoittamiseen.

Auktorisoitu isännöitsijä –pätevyyttä hakevalla tulee olla riittävä isännöinnin työkokemus ja koulutus sekä projektiosaaminen. Pätevyyden edellytyksenä on, että hakija:

  • on suorittanut vähintään isännöinnin ammattitutkinnon
  • on toiminut vähintään kolme vuotta päätoimisena isännöitsijänä
  • osoittaa hallitsevansa ja toteuttaneensa vaaditut projektikokonaisuudet.

Mikäli nämä ehdot täyttyvät, voi hakija osallistua juridista osaamista mittaavaan tenttiin. Tentin läpäiseminen mahdollistaa pätevyyden myöntämisen. Pätevyyden myöntämisestä vastaa Isännöinnin Auktorisointi ISA ry.

Lisätietoja auktorisoitu isännöitsijä -pätevyydestä.

Muut isännöintialan tutkinnot:

Isännöinnin jatkotutkinto (ITS®)

Koulutuksessa syvennät ammatti-isännöitsijän osaamistasi isännöintityön keskeisiin osa-alueisiin. Koulutus on suunnattu vähintään vuoden työkokemuksen päätoimisesta isännöinnistä omaaville. Koulutusohjelma käynnistyy kaksi kertaa vuodessa ja kestää noin puolitoista vuotta. Järjestäjänä Kiinteistöalan Koulutussäätiö, Kiinko.

Lisätietoa koulutuksesta.

Ylempi ammatti-isännöinnin tutkinto (AIT®)

Koulutus on tarkoitettu vahvan pohjaosaamisen omaaville isännöitsijöille ja muille, joilla on vastuullaan merkittäviä, pääasiassa asuinkiinteistöomaisuuksia sekä kokemusta kiinteistön hallinnoinnista, kehittämisestä ja johtamisesta.

Hakijalta edellytetään neljän vuoden isännöintikokemusta, josta vähintään kaksi vuotta päätoimista tai viisi vuotta muuta soveltuvaksi katsottavaa kokemusta kiinteistöalalta.

Järjestäjänä Kiinteistöalan Koulutussäätiö, Kiinko.

Lisätietoa koulutuksesta.