Isännöinnin eettisen neuvoston lausunnot

Tällä sivulla voit tutustua Isännöinnin eettisen neuvoston antamiin lausuntoihin.

Isännöinnin eettisen neuvoston tehtävänä on pyynnöstä antaa lausuntoja siitä, onko tietty isännöintialan ammattimainen toimija menetellyt isännöinnin eettisten ohjeiden vastaisesti. Tältä sivulta löydät tuoreimmat neuvoston antamat lausunnot.

Isännöinnin eettinen neuvosto: Lausunto 15.4.2024

Keskuskauppakamarin yhteyteen perustettu Isännöinnin eettinen neuvosto on antanut 15.4.2024 ensimmäisen lausuntonsa. Lausunnossa suositellaan huomautuksen antamista isännöintiyritykselle, jonka on katsottu rikkoneen Isännöinnin eettisten ohjeiden kohtaa, joka velvoittaa toimimaan huolellisesti ja taloyhtiön edun mukaisesti.

Lausuntopyynnön taustalla on ollut riitatilanne, joka on liittynyt kiinteistöosakeyhtiön hallinnoiman parkkihallin kadonneisiin avaimiin. Yksittäiseen tapaukseen liittyneen huolimattoman toiminnan katsottiin kuitenkin olleen varsin lievää.

Lue Isännöintiliiton tiedote: Isännöinnin eettinen neuvosto on antanut ensimmäisen lausuntonsa – isännöintiyritykselle huomautus

Tutustu lausuntoon Isännöinnin eettisen neuvoston sivuilla.