Taloyhtiöstrategia

Taloyhtiön tavoitteet ja niiden toteutussuunnitelma muodostavat taloyhtiöstrategian.

Toimiva taloyhtiöstrategia perustuu tietoon kiinteistön teknisestä kunnosta, yhtiön taloudellisesta tilasta ja osakkaiden tahtotilasta.

Taloyhtiöstrategia on välttämätön, jotta kiinteistönpito on suunnitelmallista ja asukkaat viihtyvät omassa kotitalossaan. Strategia linjaa, minkälaisia valintoja taloyhtiössä tehdään esimerkiksi teknisen kunnon ja asumisviihtyisyyden osalta. Taloyhtiöstrategia palvelee asumiskustannusten ennakointia ja läpinäkyvyyttä.

Taloyhtiöstrategian avulla taloyhtiö voi luoda itselleen profiilin esimerkiksi ekologisena, lapsiystävällisenä tai ikäihmisten asumista huomioivana talona. Tällöin remonttien ja kunnostustöiden yhteydessä huomioidaan erityisesti ne asiat, joita osakkaat ja asukkaat pitävät tärkeinä.

Taloyhtiöstrategian laatiminen

Hallitus päättää taloyhtiöstrategian laatimisesta. Siihen liittyvät kolme keskeistä kulmakiveä ovat:

  1. Tiedot kiinteistön teknisestä kunnosta ja korjaustarpeista
    • Isännöinti tiivistää nykytilan ja tarpeet sekä arvioi, onko kiinteistön teknisen kunnon selvittämiselle tarvetta.
  2. Yhtiön taloudellinen tila
    • Isännöinti koostaa yhteenvedon talouden tilasta eli maksuvalmiudesta, mahdollisesta korjausvelasta, vastiketasosta ja rahoitusvaihtoehdoista.
  3. Osakkaiden ja asukkaiden kokemukset, odotukset ja tahtotila

Prosessi voi käynnistyä toteuttamalla osakas- ja asukaskysely tai kartoittamalla taloyhtiön tekninen ja taloudellinen tila. Keskeistä on, että taloyhtiöstrategia rakentuu nykytilan realistisen arvioinnin pohjalle. Tämä luo pohjan riittävän pitkän tähtäimen tavoitteiden asettamiselle ja toteutussuunnitelmalle.

Taloyhtiöstrategian hyväksyy yhtiökokous

Taloyhtiöstrategian laatimiseen osallistuvat aina hallitus, osakkaat ja isännöinti. Hallitus ja isännöinti arvioivat konsulttien käyttöä prosessin eri vaiheissa, esimerkiksi kuntoarvioinneissa, strategian laadinnassa sekä osakkaiden osallistamisessa strategiatyöskentelyyn.

Taloyhtiöstrategia hyväksytään vuosittain yhtiökokouksessa, ja se ohjaa taloyhtiön toimintaa useiksi vuosiksi eteenpäin. Strategian toteutumista on hyvä seurata vuosittain toistettavalla asukas- ja osakaskyselyllä.

Asunnonostajan apuväline

Asunnon ostaja näkee taloyhtiön strategiasta, millaisesta yhtiöstä hän on ostamassa osaketta. Näin asuntokauppa on selkeämpää ja riidat vähenevät.

Tutustu palveluun