Isännöinti on taloyhtiömaailman asiantuntija

Isännöinti huolehtii taloyhtiön hallinnosta, taloudesta ja kiinteistön ylläpidosta.

Isännöinti auttaa suunnittelemaan taloyhtiön ja sen omaisuuden tulevaisuutta ja pitää huolta kotien ja omaisuuden arvosta omistajien tahdon mukaisesti. Isännöinti auttaa hallitusta taloyhtiön johtamisessa ja arjen sujumisessa.
Osa isännöinnin tehtävistä ovat asunto-osakeyhtiölain määräämiä tehtäviä: yhtiön hallinnon hoitamiseen, taloudenhoitoon ja kiinteistön ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Lisäksi taloyhtiöt voivat sopia erilaisista lisäpalveluista.

  • Hallinnollisiin tehtäviin kuuluvat asukkaille ja osakkaille suunnattu asiakaspalvelu, yhteistyö taloyhtiöiden hallitusten kanssa, yhtiökokoukset, viestintä päivittäisissä asioissa, palveluiden hankinta ja sopimusten valvonta, johtaminen, viranomaisyhteistyö ja muut hallinnon tehtävät.
  • Talouteen kuuluvat talous- ja toiminnansuunnittelu, talousarvion laadinta ja seuranta, rahaliikenne, vastikeseuranta, perintä, kirjanpito, verotus sekä tilinpäätös.
  • Kiinteistön ylläpitoon kuuluvat elinkaaren hallinta ja suunnitelmallinen kiinteistönpito, hankkeiden läpivienti ja osakkaiden remontit.