Isännöinnin koulutukset ja tutkinnot

Valtaosalla isännöitsijöistä on kaupallinen, tekninen tai hallinnollinen koulutus. Muun muassa nämä taustat tarjoavat hyvät valmiudet isännöintialan monipuolisiin tehtäviin.

Isännöintialalle ei ole olemassa perustutkintoa, mutta soveltuvia opintopolkuja on useita. Valtaosalla isännöitsijöistä on kaupallinen, tekninen tai hallinnollinen koulutus.

Hyvän pohjakoulutuksen jälkeen isännöintityön oppii parhaiten tekemällä. Siksi isännöintialasta kiinnostuneen kannattaa aktiivisesti pyrkiä jo opiskeluaikana harjoitteluun tai kesätöihin isännöintiyrityksiin.

Isännöintialan näyttötutkinnot

Isännöintialalla on kaksi omaa näyttötutkintoa, isännöinnin ammattitutkinto ja isännöinnin erikoisammattitutkinto. Näyttötutkinnot ovat aikuisille suunnattuja ja niissä ammattitaito osoitetetaan työelämässä.

Isännöinnin ammattitutkinto

Isännöinnin ammattitutkinnon suorittaneella on isännöinnin tehtävissä edellytetty ammattitaito. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen hän on erikoistunut asunto-osakeyhtiö-, vuokratalo- tai toimitilaisännöintiin sekä syventänyt osaamistaan asumisneuvonnassa, teknisissä palveluissa, uudiskohteen isännöinnissä tai isännöintityöhön liittyvässä kehittämishankkeessa.

Tutustu isännöinnin ammattitutkinnon perusteisiin.

Isännöinnin erikoisammattitutkinto

Isännöinnin erikoisammattitutkinto lisättiin tutkintorakenteeseen syksyllä 2017. Tutkinto mahdollistaa alalla toimiville pitkäjänteisen osaamisen kehittämisen.

Isännöinnin erikoisammattitutkinnon suorittaneella on vaativissa isännöinnin tehtävissä edellytettävä ammattitaito ja edellytykset vastata kokonaisvaltaisesti kohteiden johtamisesta ja kehittämisestä yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen hänellä on vahvaa osaamista isännöinnin kehittämisessä, perusparannus- ja korjaushankkeiden hallinnassa tai yrityksen johtamisessa.

Tutustu isännöinnin erikoisammattitutkinnon perusteisiin.

Auktorisoitu isännöitsijä -pätevyys

Auktorisoitu isännöitsijä -pätevyys on väylä osaamisen pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä väline ammatillisen osaamisen osoittamiseen.

Auktorisoitu isännöitsijä –pätevyyttä hakevalla tulee olla riittävä isännöinnin työkokemus ja koulutus sekä projektiosaaminen. Pätevyyden edellytyksenä on, että hakija:

  • on suorittanut vähintään isännöinnin ammattitutkinnon
  • on toiminut vähintään kolme vuotta päätoimisena isännöitsijänä
  • osoittaa hallitsevansa ja toteuttaneensa vaaditut projektikokonaisuudet.

Mikäli nämä ehdot täyttyvät, voi hakija osallistua juridista osaamista mittaavaan tenttiin. Tentin läpäiseminen mahdollistaa pätevyyden myöntämisen. Pätevyyden myöntämisestä vastaa Isännöinnin Auktorisointi ISA ry.

Lisätietoja auktorisoitu isännöitsijä -pätevyydestä.

Muut isännöintialan tutkinnot:

Isännöitsijän koulutus ja tutkinto (ITS®)

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa isännöitsijän valmiuksia toimia ammatti-isännöitsijän tehtävissä. Koulutus on suunnattu vähintään vuoden työkokemuksen päätoimisesta isännöinnistä omaaville. Järjestäjänä Kiinteistöalan Koulutussäätiö, Kiinko.

Lisätietoa koulutuksesta.

Johtavan ammatti-isännöitsijän koulutus ja tutkinto (AIT®)

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ammatti-isännöitsijän valmiuksia toimia vaativissa isännöintitehtävissä sekä kehittää yhteistyö- ja johtamistaitoja. Koulutusohjelmaan hakevalta vaaditaan vähintään kahden vuoden päätoiminen isännöintikokemus tai viiden vuoden vastaavaa kokemusta alalta. Järjestäjänä Kiinteistöalan Koulutussäätiö, Kiinko.

Lisätietoa koulutuksesta.