”Työpajat erinomaisen hyödyllinen toimintamalli”

Isännöintiliiton työryhmien jäsenet pitävät työryhmätyötä erittäin suositeltavana. Palautekyselyssä työryhmiin osallistumisen suositteluindeksi (NPS) on huikea +73.

Kyselyyn vastanneet työryhmien jäsenet hyötyvät työpajoina toteutettavasta työryhmätyöstä itsekin, sillä pajailevaa toimintamallia voi soveltaa myös omalla työpaikalla. ”Työryhmät antaa hyvän mahdollisuuden verkostoitua toimialalla ja olla mukana viemässä toimialaa eteenpäin.”

Työryhmissä on yhteensä yli sata isännöitsijää, isännöintiyritysten johtajaa ja muuta asiantuntijaa. Ryhmät auttavat Isännöintiliittoa tunnistamaan toimialan tarpeet ja kehittämään jäsenpalveluja ja vaikuttamista niiden mukaan.

Isännöintiliiton työryhmien toimintavuosi on puolivälissä. Suurin osa yhdeksästä työryhmästä aloitti vasta vuoden 2018 alussa, mutta tuloksia näkyy jo.

Vuokrataloisännöinnin ääni kuuluviin

Vuokratalojen isännöinti -työryhmä on tunnistanut keskeisimmät vuokrataloisännöinnin ongelmat ja kehityskohteet: Vuokrataloisännöitsijät ovat huonosti verkostoituneet, ja vuokrataloisännöinti tunnetaan huonosti. Lisäksi asukkaiden vaatimukset ovat kasvaneet, kuten asunto-osakeyhtiöpuolellakin. Työryhmä on ideoinut ongelmiin ratkaisuja ja yhteistyömalleja.

Asiakasviestinnän määrittelyyn tulossa työkalu

Isännöintiliitto suosittelee, että isännöintiyritys määrittelee oman palvelumallinsa siitä, miten viestintää asiakastaloyhtiöissä hoidetaan. Asiakasviestinnän työkalut -työryhmä on luonnostellut yrityksille palvelumuotoilun tueksi työkalua, joka auttaa hahmottamaan isännöintiyrityksen asiakasviestinnän perustason. Työkalun avulla isännöintiyritys voi määritellä oman tapansa hoitaa asiakasviestintää. Työkalu julkaistaan Mapissa myöhemmin tänä vuonna.

Isännöintiliiton tavoitteena on auttaa isännöintiyrityksiä kehittymään, kun maailma ympärillä digitalisoituu ja asiakkaiden tarpeet kasvavat. Siksi myös kaksi muuta työryhmää miettii tukipalveluja kehittämiseen. Sähköinen asiointi -työryhmä valmistelee ohjeita sähköisen asioinnin kehittämiseen, ja Isännöinnin palvelukehitys -työryhmä laatii isännöintiyrityksen palvelukehityksen tiekarttaa.

Taloyhtiön hankintoihin kerätään ohjeistusta

Noin puolella isännöintiyrityksistä on taloyhtiöiden hankintoja koskeva ohjeistus, selviää Taloyhtiön hankinnat -työryhmän keväällä tekemästä isännöitsijäkyselystä. Niistäkin, joiden yrityksissä ohjeita ei ole, valtaosa pitää yritystason ohjeistusta tarpeellisena.

Työryhmä kokoaa isännöintiyrityksille alan yhteiset hyvät käytännöt ja ohjeet taloyhtiöiden hankintoihin.

Oppilaitosyhteistyö tiivistyy

Isännöinnin koulutusta tarjoavat koulut kaipaavat opiskelijoilleen etenkin projekteja ja opinnäytetöitä, harjoittelupaikkoja sekä työnkuvien ja yritysten esittelyä. Oppilaitostyhteistyö ja isännöintilähettiläät -työryhmä kutsui kesäkuussa toistakymmentä ammattikorkeakoulujen ja isännöinnin ammattitutkintoja tarjoavien oppilaitosten edustajaa mukaan ideoimaan yhteistyön uusia muotoja.

Työryhmä pohtii nyt oppilaitosten, Isännöintiliiton, isännöintiyritysten ja isännöitsijäyhdistysten roolitusta ja luonnostelee mallia tehokkaammasta yhteistyöstä.

Osakehuoneistorekisteriin isännöinnin näkemys ASREK-työryhmän avulla

Isännöintiliitolla on edustaja lainsäädäntötyöryhmässä, joka valmistelee vuoden 2019 alussa julkaistavaa osakehuoneistorekisteriä. Jo toista vuotta jatkava ASREK-työryhmä on auttanut merkittävästi Isännöintiliittoa kertomaan lainsäätäjille alan tarpeista ja hahmottamaan, mitä mahdollisuuksia sähköinen rekisteri tuo.

Isännöintiliitto on myös koonnut isännöintijärjestelmätoimittajat työryhmäksi, jotta isännöinnillä olisi työkalut, joilla omistajatietoja on helppo siirtää ja tarkistaa. Isännöintiliitto järjestää osakehuoneistorekisteristä koulutustilaisuuksia eri paikkakunnilla syksyllä 2018.

Lakisääteinen isännöinti?

Isännöinti lakisääteiseksi -työryhmä on pohtinut lakisääntelyn mahdollisuuksia. Lakisääntelyltä toivotaan alan arvostuksen ja houkuttelevuuden kasvua ja palvelun laadun paranemista. Toisaalta samaan voitaisiin päästä myös kehittämällä itsesäätelyä ja hyvää hallintotapaa. Työryhmä jatkaa arvioimalla erilaisten sääntelytapojen vaikutuksia toimialaan.

Isännöitsijäyhdistyksiin virtaa sisältä ja ulkoa

Lisävirtaa isännöitsijäyhdistyksiin -työryhmä on kevään aikana selvittänyt yhdistysten jäsentyytyväisyyttä ja yhdistysten tukitoimintojen ja jäsenpalveluiden tarvetta. Selvitysten pohjalta Isännöintiliitto pystyy uudistamaan yhdistysten jäsenpalveluita. Lisäksi työryhmä ideoi yhdistyksille keinoja, miten yhdistystoiminta pysyisi virkeänä ja vaikuttavana.