Isännöinnin ammattilaiset 2023 -tutkimuksen mukaan alan suurin yksittäinen ongelma on työn kuormittavuus. Saman tutkimuksen mukaan yli puolet vastaajista kokee, että omissa työtehtävissä olisi mahdollista hyödyntää tekoälyä, koneoppimista tai robotiikkaa.

Näen tässä sekä ongelman että ratkaisun.

Kirjoitin aikaisemmin, että ala on valmis teknologiamurrokseen. Mutta millaisia esteitä kehittämisen tiellä on?

Haaste 1: Aika ei riitä kehittämiseen

Isännöintialan järjestelmäselvitys 2022 -tutkimuksen mukaan suurin yksittäinen este kehittämiselle on ajanpuute.

Mitä pitäisi tehdä, kun työkuorma on valtava eikä aikaa kehittämiselle ole, mutta digitalisaation tuomista ratkaisuista saisi apua työkuorman pienentämiseksi? Tämä on tyypillinen tilanne digikehittämisessä: digiratkaisujen mahdollistamat arjen aikasäästöt ovat hyvin tiedossa, mutta suunnittelua ja kehitystoimia ei ennätetä tehdä.

Aluksi kannattaa pohtia, mitä asioita muuttamalla saisi nopeimmat hyödyt.

Isännöinnin ammattilaiset 2023 -tutkimuksessa kysyttiin myös, mihin isännöinnin ammattilaisten työaika kuluu. Isännöinnin työaika jakautuu hyvin monelle eri osa-alueelle. Työajan rikkonaisuus ja jatkuvat keskeytykset ovat omiaan aiheuttamaan kuormitusta ja työajan riittämättömyyttä.

Jotta kierteestä pääsisi irti, aluksi kannattaa pohtia, mitä asioita muuttamalla saisi nopeimmat hyödyt.

  • Missä ja miten ylläpidät omaa tehtävä- ja muistilistaasi? Saatavilla on paljon erilaisia projektihallintasovelluksia, jotka eivät välttämättä edes maksa mitään.
    Hyödynnätkö toimistosovelluksia tehokkaasti? Esimerkiksi Microsoft Office ja Google Workspace -ohjelmistoissa on paljon arkea helpottavia toiminnallisuuksia.
  • Onko asiakasyhtiöiden tiedot tallennettu sähköisesti, niin että ne ovat helposti kaikkien osapuolten saatavilla?
  • Oletko tutustunut ChatGPT:n tai käännösohjelmien toimintaan? Voit hyödyntää sovelluksia esimerkiksi viestinnän ideointiin tai tiedotteiden kääntämiseen.
  • Oletko pohtinut, mitä toimintoja voisit automatisoida itse omassa arjessasi? Aiheesta lisää esimerkiksi Isännöintiliiton ja Haaga-Helian webinaarissa tai Isännöinti-lehden jutussa.

Isommat kehitysprojektit kannattaa suunnitella ja resursoida hyvin. Digi- ja järjestelmäkehittämiseen pätee hyvin vanha sanonta siitä, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Haaste 2: Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen

Isännöinnin ammattilaiset 2023 -tutkimuksen mukaan lähes puolet vastaajista on sitä mieltä, että voisivat hyödyntää uusia teknologioita työssään. Se on hieno juttu, mutta on tartuttava myös tuloksen kääntöpuoleen: 36 % vastaajista ei osannut ottaa väittämään kantaa.

Olen vakaasti sitä mieltä, että kun teknologian hyödyntämisen ilot ja hyödyt saavuttavat isännöinninkin osalta suuremman yleisön, kyllä-vastausten prosenttiosuudet nousevat kohisten.

Miten voimme kartuttaa omaa ja organisaatiomme digiosaamista?

  • Tekoälyasioista löytyy valtavasti nettikursseja. Tässä esimerkkinä pari maksutonta kurssia tekoälyn perusteista, etiikasta, tekoälystä rakennetussa ympäristössä sekä ChatGPT:n hyödyntämisestä.
  • Katso yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tarjonta. Esimerkiksi Helsingin yliopistolla on tarjolla avoimet verkkokurssit eli MOOCit: tarjonnasta löytyy kursseja mm. ohjelmoinnin alkeista ja tekoälystä.Tsekkaa Mapin Digi-teemasivu. Sinne on koottu hyödyllisiä linkkejä.
  • Seuraa somessa teknologia-alan medioita, yrityksiä ja ihmisiä.
  • Ota asia esille omassa organisaatiossasi: onko teillä jo osaamista, ketkä ovat kiinnostuneita lisäämään ATK-osaamistaan, voisiko osaamista ostaa?

Jokainen meistä voi kantaa oman kortensa kekoon ja pitää huolta omasta osaamisestaan. Tärkeintä on utelias mieli: pidä silmät auki, osallistu koulutuksiin ja keskusteluihin – ja kysy ne tyhmätkin kysymykset.

Kirjoittaja: Ira Tenhunen

Elämme muuttuvassa maailmassa, jossa on kyseenalaistettava omaa ajattelua ja totuttuja toimintatapoja. Kehittämisessä ei ole kyse siitä, miten tehdään vaan siitä, miksi tehdään. Isännöintiliiton kehityspäällikkönä katson alaa etenkin digitalisaation ja uusien mahdollisuuksien näkökulmasta.

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Ira Tenhunen

Kirjoita kommenttiHienoa että haluat jakaa omia kokemuksiasi. Pysy kuitenkin asiallisesti asiassa. Karsimme etukäteen kaikki alatyyliset kommentit, mainokset sekä tietenkin laittomat sisällöt. Mitä perustellummin asiasi esität, sitä varmemmin se tulee huomioiduksi.