Käsi ylös, kuka on pystynyt välttymään tekoälykeskusteluilta viimeisen vuoden aikana? Niinpä, tuskin kukaan teistä. Digimurroksen voima näkyy myös Isännöintiliiton viimeisimmissä tutkimuksissa.

Isännöinnin ammattilaiset 2023 -tutkimuksen mukaan noin puolet vastaajista kokee, että omissa työtehtävissä olisi mahdollista hyödyntää tekoälyä, koneoppimista tai robotiikkaa. Vastaajista selkeästi yli puolet näkeekin tulevaisuuden isännöinnin olevan digitalisaation avustamaa ryhmätyötä – eli isännöinti voisi tehdä hommia yhdessä vaikkapa tekoälyassistentin kanssa.

Tutkimuksen mukaan alalla myös todella ollaan valmiina murrokseen: 83 % isännöinnin ammattilaisista kokee pystyvänsä ottamaan uutta teknologiaa käyttöön helposti. Vastaajista 66 % kertoo päivittävänsä omaa osaamistaan digitaalisista ratkaisuista oma-aloitteisesti.

Kun isännöinnin ymmärrys teknologian käyttömahdollisuuksista kasvaa, edellä mainitut prosenttimäärät todennäköisesti kasvavat entisestään. Mihin kaikkeen teknologiasta voisi olla apua?

Teknologiasta apua…

a) asumisen haasteisiin

Isännöintiliiton toimialakatsauksessa 2023 nimesimme kuusi asumisen megatrendiä: digitalisaatio, kaupungistuminen, väestön vanheneminen, asuinalueiden eriytyminen, maahanmuutto sekä energiamurros ja ilmastonmuutos.

Asumisen kysymyksillä on valtavan suuri rooli suomalaisessa yhteiskunnassa ja siten myös isännöinnin rooli tulevaisuuden ongelmanratkaisijana kasvaa.

  • Kaupungistuminen: Ihmiset asuvat yhä tiiviimmin ja käyttävät uudenlaisia teknologioita ja palveluita. Millainen on isännöinnin rooli ja millaista osaamista isännöinti voi tarjota?
  • Väestön vanheneminen: Uuden polven vanhukset ovat entistäkin ketterämpiä digitaalisessa maailmassa. Miten isännöinti voisi olla avuksi ikääntyvän väestön asumisessa?
  • Asuinalueiden eriytyminen: Auttaisiko etäisännöinti, konsultointi tai isännöintiyritysten erikoistuminen?
  • Maahanmuutto: Asukkaat tulevat eri kulttuureista ja puhuvat eri kieliä. Millaista apua isännöinti saa teknologiasta viestinnän monikielisyyteen?

b) ilmastokysymyksiin

Digitalisaation voima ei koske vain sähköisiä asiakaspalvelukanavia tai työtä tehostavia automaatioita. Energiamurros ja ilmastoasiat vaikuttavat merkittävästi tulevaisuuden asumiseen ja isännöintiin, jolloin teknologian hyödyntäminen esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseksi nousee yhä tärkeämmäksi.

Isännöintiliiton Energiabarometrin 2023 mukaan kiinteistöautomaatio ja reaaliaikainen kulutusseuranta ovat vuosi vuodelta tärkeämpiä. Tutkimukset kertovat myös, että yhä useammassa taloyhtiössä pohditaan älyratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi. Älykkäällä automaatiolla voidaan esimerkiksi optimoida lämmitystä sääolosuhteiden, asuntoihin asennettujen olosuhdeantureiden tai pörssisähkön hinnan perusteella.

Tämä tarkoittaa sitä, että myös isännöinnin on ylläpidettävä ja kehitettävä omaa osaamistaan sekä energia-asioiden että kehittyvien teknologioiden osalta. Onneksi tätä ei tarvitse tehdä yksin. Isännöintiliitolla on käynnissä EU:n rahoittama hanke, jossa muun muassa koostetaan isännöinnille opas taloyhtiöiden energiahankkeista.

c) maineen parantamiseen

Isännöinnin ammattilaiset 2023 -tutkimuksen mukaan tulevaisuuden näkökulmasta tärkeimpinä asioina pidettiin alan maineen parantamista sekä osaavan työvoiman saamista alalle.

Alan maine on tietysti monen seikan lopputulos. Vastuullinen liiketoiminta rakentuu luottamuksen ja läpinäkyvyyden ympärille. Läpinäkyvyyttä voidaan lisätä digitaalisten kanavien, viestinnän ja tiedonhallinnan avulla.

Vastuullisuuteen liittyy myös esimerkiksi tietosuoja, tietoturva ja toimintatapojen muutos.

Ollaan digitalisaation ytimessä.

d) osaavan työvoiman houkutteluun

Työvoiman saatavuuteen − tai ehkä pikemminkin resurssien riittävyyteen − vaikuttaa muun muassa se, että nykyisillä ammattilaisilla on työpöydät liian täynnä. Isännöinnin ammattilaiset 2023 -tutkimuksen mukaan alan suurin yksittäinen ongelma onkin työn kuormittavuus. Löytyisikö teknologiasta apua työkuorman pienentämiseen?

Isännöinnin koulutuksessa pitäisi panostaa digiasioihin tai vaihtoehtoisesti teknologia-alan ihmisiä pitäisi saada kiinnostumaan isännöinnistä. Isännöinnin pitäisi olla myös kiinnostunut näistä teknologia-alan osaajista.

**

Teknologiasta on siis monenlaista apua asumisen asioissa ja isännöinnissä. Myös me Isännöintiliitossa tulemme panostamaan entistä enemmän digiosaamisen ja -vaikuttamisen kenttään.

Pysytään uteliaina!

Kirjoittaja: Ira Tenhunen

Elämme muuttuvassa maailmassa, jossa on kyseenalaistettava omaa ajattelua ja totuttuja toimintatapoja. Kehittämisessä ei ole kyse siitä, miten tehdään vaan siitä, miksi tehdään. Isännöintiliiton kehityspäällikkönä katson alaa etenkin digitalisaation ja uusien mahdollisuuksien näkökulmasta.

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Ira Tenhunen

Kirjoita kommenttiHienoa, että haluat jakaa omia kokemuksiasi! Pysy kuitenkin asiassa ja huomioi, että kommenttien tulee liittyä blogikirjoituksen aihepiiriin. Karsimme etukäteen mm. kaikki alatyyliset kommentit, mainokset sekä tietenkin laittomat sisällöt.