Asiantuntijoiden johtaminen vaatii niin sanottua uutta johtajuutta. Hyvä asiantuntijoiden johtaja ei ole niskaan hengittävä mikromanageeraaja, vaan asiantuntijoihinsa luottava sparraaja, hyvän työn mahdollistaja, suunnanviitoittaja, tavoitteiden kirkastaja ja kannustaja. Hyvä johtaja luo alustan myös asiantuntijoiden keskinäiselle yhdessä tekemiselle ja luottamukselle.

Tämä saattaa kuulostaa itsestään selvältä, mutta yllättävän usein kuulee työpaikoilta muuta. Hyvä johtajuus on investointi organisaation menestykseen: hyvä johtaminen edistää työn tekemisen onnistumisia, sitoutumista ja vastuunkantoa työhön. Se edistää itsensä ylittämistä, uuden oppimista ja kokeilua.

Hyvä johtajuus näkyy useimmiten myös taloudellisena menestyksenä. Hyvinvoiva henkilöstö on oppivampaa, tuottavampaa ja tehokkaampaa. Erityisesti asiantuntijatyössä tuottavuus-, laatu- ja innovointierot asiantuntijoiden välillä voivat olla satoja, ellei jopa tuhansia prosentteja. Hyvä johtajuus on vastuullisuutta, jolla on vahva imagoarvo.

Asiantuntijatyö vaatii yhteispeliä

Hyvä johtaja antaa tilaa ja tukee asiantuntijatyössä luovuutta, oivalluksia sekä onnistumisia ja kokeiluja. Asiantuntijatyö on vahvasti yhteistyötä kollegoiden kanssa, vaikka kullakin olisi oma selkeä vastuualueensa.

Hyvä johtaja tukee asiantuntijoidensa hyvän yhteistyön edellytyksiä olemalla esimerkiksi oikeudenmukainen ja selkeä yhteisten tavoitteiden kiteyttämisessä. Toisaalta myös konfliktin siemeniin on hyvä tarttua jo ennen ne alkavat itää. Johtaminen on parhaimmillaan sitä, että on kuin näkymätön, hellästi ohjaava käsi ja onnistumisen hedelmistä voivat nauttia tiimiläiset.

Johtajana ja esihenkilönä parasta antia on omien tiimiläisten onnistumisten ja työn ilon näkyminen.

Ihmiset tarvitsevat itselleen räätälöityä johtamista esimerkiksi työuran eri vaiheissa tai johtuen työtehtävistä, vastuista ja persoonasta. Tällainen personoitu johtaminen ei tarkoita suosikkijärjestelmää ja epäoikeudenmukaisuutta. Keskinäinen luottamus työyhteisössä kasvaa esimerkiksi näillä:

  • Yhteiset pelinsäännöt ovat selvillä: niihin on sitouduttu ja niihin on saanut vaikuttaa.
  • Johdon päätöksiin osallistetaan henkilöstöä.
  • Päätökset perustuvat tiettyihin periaatteisiin ja perusteisiin.

Johtajana ja esihenkilönä parasta antia on omien tiimiläisten onnistumisten ja työn ilon näkyminen. On tärkeää, että asioista uskalletaan puhua avoimesti ja rehellisesti, kokeilla uusia juttuja ilman pelkoa epäonnistumisesta tai löytää uudenlaisia, ehkä parempia tapoja tehdä.

Minulla on suuri ilo ja onni olla Isännöintiliiton mediayksikössä poikkeuksellisen osaavien, vastuuntuntoisten, luovien ja aikaansaavien viestintäosaajien kippari. En ole meillä minkään asian paras asiantuntija, vaan toivon olevani hyvän työn ja toisinaan myös tekemisen flow’n mahdollistaja, innostaja sekä luottamuksen & yhteishengen rakentaja.

Kirjoittaja: Marianne Falck-Hvilstafeldt

Isännöinnin merkitys vahvistuu entisestään ja asiakkaiden toiveet kasvavat. Digitalisaatio ja palvelukehittäminen mahdollistavat isännöinnissä liiketoiminnan kehittämisen kohti parempia asumisen palveluita ja loistavia asiakaskokemuksia. Työskentelen hyvän isännöinnin asialla Isännöintiliitossa johtajana. Tekemistä riittää ja mahdollisuuksia on monia! Twitterissä @mariannefalck

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Marianne Falck-Hvilstafeldt