Johtaminen ja johtajuus ovat ilmiöitä, jotka suomen kielessä kuvataan usein sanan ”johtaminen” avulla. Englanniksi asiat eriytetään selkeästi ”management” ja ”leadership” sanojen kautta. Kun keskusteluun liitetään sana ”strategia”, on kokonaisuuden hahmottaminen melkoisen vaikeaa. Ja missä ovat tässä keskustelussa ihmiset – jotka kuitenkin tekevät tulokset? Kokonaisuuden selkiyttämiseksi olen tutkijakollegojeni kanssa rakentanut johtamisen ketjun, jota myös isännöintiala voi hyödyntää.

Asian voi tiivistää seuraavasti: Johtamisen ketjun kokonaisuus luo tuloksellisuutta kestävällä tavalla. Liiketoimintastrategiaa toteutetaan ihmisiä johtamalla, selkeillä tavoitteilla ja vastuilla. Johtaminen tukee johtajuuden kehittämistä – tässä kunkin esimiehen henkilökohtaiset kyvykkyydet ovat kehittymisen perusta. Hyvä johtajuus tukee henkilöstötuottavuutta kolmen osa-alueen kautta: erityisen suuri merkitys johtajuudella on motivaatioon, työn hallinnan kautta osaamiseen ja työkykyongelmien ehkäisemiseen. Henkilöstötuottavuus vaikuttaa merkittävästi asiakaskokemukseen ja taloudelliseen tulokseen.

Johtamisen ketju rakentaa kannattavuutta ja asiakastyytyväisyyttä

Asiakas on lähtökohta

Isännöintiyritysten johdolle suunnatussa Lisävirtaa johtamiseen -koulutuksessa käymme läpi johtamisen ketjun kokonaisuutta aloittaen asiakkaasta. Kuka se isännöinnin asiakas oikein on, mitä hän nyt haluaa – ja mitä uutta hänelle voidaan antaa? Keskustelussa toistuvat varmaan sanat hallitus, osakas, asukas ja niiden kaikki mahdolliset yhdistelmät. Varmaa on kuitenkin se, että tuo asiakas on ihminen, joka haluaa hyvää palvelua ja joka maksaa viulut. Mietitään myös, mitä näistä asiakkaista tiedämme johtamisen tueksi.

Henkilöstötuottavuus tekee asiakkuuden

Kun etenemme johtamisen ketjua ”takaperin”, iskemme huomion seuraavaksi työn tekijöihin ja heidän henkilöstötuottavuuteensa. Isännöintiyrityksen ihmisten henkilöstötuottavuus koostuu heidän osaamisen, motivaation ja työkyvyn yhdistelmänä. Näitä kaikkia tarvitaan; ilman motivaatiota osaaminen jää käyttämättä ja ilman osaamista kova motivaatio valuu hukkaan. Työkyky tarkoittaa eritoten pitkän työuran mahdollistumista. Koulutuksessa pohdimme porukalla, mitä yrityksissä tiedetään oman porukan henkilöstötuottavuudesta. Ilman tietoa johtaminen on hapuilua.

Erityisen suuri merkitys johtajuudella on motivaatioon, työn hallinnan kautta osaamiseen ja työkykyongelmien ehkäisemiseen.

Koetulla esimiestyöllä on suuri merkitys henkilöstötuottavuuden tasolle – hyvä pomo tukee motivaatiota ja saa tiimistään irti kaikkien parhaan osaamisen. Huono pomo taas muuten tuhoaa molemmat – näin tylyä se on. Mutta ei hätää, hyvä johtaminen tukee jokaista esimiestä työssään. Ja johtaminen on tässä tapauksessa erittäin selkeää: asetetaan yhdessä tavoitteet, sovitaan vastuut eri ihmisille ja seurataan tilannetta aktiivisesti. Tavoite voi olla vaikka asiakastyytyväisyyden ja oman motivaation kehittäminen tai se voi olla myös osakkailta tulevien puheluiden väheneminen puoleen. Tällöin ollaan työprosessien sujuvoittamisessa ja digitalisaation hyödyntämisessä. Johtamisessa panostetaan sekä työhön että ihmisiin, johtajuus on taas keino viedä asiat jokapäiväiseen työhön.

Kaiken alku on strategia

Lokakuun koulutuksen työsessio päättyy liiketoimintastrategian pohtimiseen – mitkä ovat ne uroteot, joita yritys haluaa saavuttaa? Ja miten ihmiset ne toteuttavat? Näiden kahden yksinkertaisen kysymyksen kautta päädymme takaisin johtamiseen ja sen tavoitteisiin, johtajuuteen ja henkilöstötuottavuuteen. Strategiset valinnat vaikuttavat luonnollisesti myös johtamisen ketjun viidenteen boxiin – sen mittareilla mitataan strategian onnistumista.

Tervetuloa Lisävirtaa johtamiseen -koulutukseen

Isännöintiliiton Lisävirtaa johtamisen -koulutus Helsingissä 25.10.2017. Isännöintiyritysten johdolle suunnatussa koulutuksessa käsitellään johtamista ja henkilöstötuottavuutta Ossi Auran johdolla. Päivän toisena teema on isännöinnin työsopimukset ja työehdot, kouluttajana VT, MBA Jarmo Asikainen, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva.

Kaikki ilmoittautuneet saavat vastata lyhyeen ennakkokyselyn, jossa kartoitetaan johtamisen ketjun osa-alueiden tilaa ja toimintatapoja. Kyselyn pohjalta laaditaan työkirja, johon jokainen voi kirjata omat koulutuksessa syntyneet ideansa. 

Kirjoittajan paikkakuva

Kirjoittaja: Ossi Aura

Ossi Aura on johtamisen ja henkilöstötuottavuuden tutkija, kehittäjä ja konsultti. Hän on kouluttajana Isännöintiliiton Lisävirtaa johtamiseen -tilaisuudessa 25.10.2017

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Ossi Aura