Hektinen arki. Mahtavaa päästä koulutukseen, vieläpä kahdeksi päiväksi. Valitsen puheenvuorojen joukosta ajankohtaisen aiheen, josta olen kuullut keskusteluja. Haluan tietää, mistä on kyse. Lisäksi pistäydyn kuulostelemassa eri aiheita. Kirjoitan muistiin pari puhuttelevaa lausahdusta. Koulutus on ohi ja sähköposti on täyttynyt poissaoloviestini aikana. Huhhuh. Nyt paluu arkeen.

Tämä oli kuvitteellinen tarina, jonka osaset ehkä tuntuivat tutuilta. Isännöintialan väki kokoontui Turkuun marraskuussa kouluttautumaan ja oppimaan. Kaksi päivää sisälsi kymmeniä puheenvuoroa ja aihekattaus olikin laaja. Oman alan ykköstapahtuma on oiva paikka kehittää ammatillista osaamista – siis oppia.

Kupias ja Peltola avaavat oppimisen näkökulmia kirjassaan Oppiminen työssä (2019). Heidän mukaansa oppiminen tarkoittaa sitä, että jokin muuttuu: jokin tiedoissa, taidoissa, tunteissa tai ajattelussa laajenee, syvenee, vahvistuu tai muuttuu kokonaan. Usein oppiminen on vähittäistä, jopa huomaamatonta. Joskus se taas voi tarkoittaa äkillistä oivallusta. (Kupias & Peltola 2019.)

Määrittely on mielestäni kiehtova muistutus siitä, että oppiminen ei ole aina uusi mullistava taito, se voi yhtä hyvin olla tietojen vahvistumista, muutos ajattelussa. Meitä on monenlaisia oppijoita ja oppimiskokemukseen vaikuttavat monet tekijät, esimerkiksi aiemmat tiedot, tunteet, asenne ja motivaatio.

Oppiminen ei ole aina uusi mullistava taito, se voi yhtä hyvin olla tietojen vahvistumista, muutos ajattelussa.

Oppimisen yhteydessä puhutaan usein käsitteestä reflektointi. Kupias ja Peltola toteavat kirjassaan, että reflektointi tarkoittaa oppimisen yhteydessä pysähtymistä ja oman toiminnan tarkastelua. He muistuttavat, että reflektointi vaatii rohkeutta tutkailla itsestäänselvyyksinä pidettyjä asioita ja uskallusta ottaa ”uudenlaiset silmälasit nenälleen”.

Arkinen reflektointi ei siis vaadi sen ihmeellisempää kuin pysähtymisen hetkeksi ja kysymykset: Mitä opin? Mitä opimme? Ne ovat loistavat kysymykset esimerkiksi koulutuksen aikana tai jälkeen, päivän päätteeksi, vuoden lopuksi tai vaikkapa projektin päätöspalaverissa.

Nyt on kulunut puolitoista viikkoa Isännöintipäivistä. On hyvä aika tutkia muistivihkon sekalaiset merkinnät, asetella päähän reflektointisilmälasit, keskustella oivalluksista kollegan kanssa ja nauttia oppimisen tuomasta liikahduksesta.

Haluatko oppia lisää? Kurkkaa tulevat webinaarit ja tapahtumat!

Kirjoittaja: Minna Kivinen

Isännöintiliiton kehityspäällikkönä autan isännöintialaa ja Isännöintiliittoa tekemään asioita paremmin, helpommin ja mukavammin. Erityisesti katselen maailmaa viestinnän, sisältöjen, palvelumuotoilun ja digikehittämisen näkökulmista.

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Minna Kivinen

Kirjoita kommenttiHienoa, että haluat jakaa omia kokemuksiasi! Pysy kuitenkin asiassa ja huomioi, että kommenttien tulee liittyä blogikirjoituksen aihepiiriin. Karsimme etukäteen mm. kaikki alatyyliset kommentit, mainokset sekä tietenkin laittomat sisällöt.