Asrek-lakia ja järjestelmän koodaamista tehdään samaan aikaan ja rintarinnan. Tällä tavalla Asrekista saadaan sellainen mitä tarvitaan, eikä tehdä järjestelmää järjestelmän tekemisen vuoksi. Olennaista on myös se, että isännöitsijät ovat mukana vaikuttamassa ns. käyttäjäfoorumissa, joka pääsee kommentoimaan ja muokkaamaan Asrek-tietojärjestelmää koko rakennustyön ajan.

Maa- ja metsätalousministeriön Asrek-lainsäädäntötyöryhmä, jossa Isännöintiliitolla on edustus, on kokoontunut joulukuusta 2016 lähtien kuukausittain. Lainsäädäntötyöryhmän tehtävänä on kirjoittaa Suomeen laki sähköisestä asunto-osakerekisteristä ja koordinoida tarvittavia lakimuutoksia. Lainsäädäntötyöryhmä on tiiviissä vuorovaikutuksessa tietojärjestelmän valmistelusta ja toteutuksesta vastaavan organisaation kanssa, ja valmisteluprojektin kuulumisia onkin käsitelty talven ajan joka kokouksessa.

Asrek-valmisteluprojekti, joka siis on vastannut konkreettisen tietojärjestelmän hahmottelusta, on saattanut työnsä loppuun maaliskuussa. Hankkeen toteutusorganisaatio on asetettu huhtikuussa ja mitä ilmeisimmin tietojärjestelmän koodaaminen alkaa kesällä.

Isännöitsijät keskeisessä roolissa

Valmisteluprojektin osana pidettiin maalikuun lopussa työpaja, jossa selvitettiin ja arvioitiin isännöinnin Asrekista mahdollisesti saamia hyötyjä. Lisäksi valmisteluprojekti on haastatellut isännöitsijöitä, jotta keskeisen käyttäjäryhmän tarpeet tulevat esille ja huomioiduksi Asrekin toteuttamisessa. Isännöintiliitto on avustanut valmisteluprojektia mm. vinkkaamalla työpajaan osallistujia ja haastateltavia. Lisäksi olemme auttaneet isännöitsijöille suunnatun kyselyn laatimisessa. Kysely toteutetaan kesän kynnyksellä.

Isännöintiliiton oma Asrek-työryhmä on käsitellyt sähköistä osakerekisteriä ja sen mukanaan tuomia uusia toimintatapoja pitkin talvea ja kevättä. Ryhmä tekee arvokasta työtä koko alan hyväksi, koska tätä kautta saadaan parhaiten hahmotettua isännöinnin intressit tässä isossa vaikuttamishankkeessa. Asrek on luonnollisesti nostettu esille sekä Laki ja järjestys -seminaarissa että Isännöintipäivillä.

Paperista digiosakkeisiin

Näiltä näkymin Asrek-tietojärjestelmä olisi käytössä 1.1.2019 alkaen. Tämän ajankohdan jälkeen uudet taloyhtiöt perustettaisiin sähköisesti, ei enää lainkaan paperilla. Vanhojen taloyhtiöiden osalta Asrek-lakiin kirjattaisiin siirtymäaika, jonka päättyessä kaikki suomalaiset taloyhtiöt siirtyvät pitämään osakeluetteloaan Asrekiin. Vuoden 2019 alusta vanha taloyhtiö voisi siis päättää, siirtyykö se etujoukoissa pitämään osakeluetteloaan isännöintijärjestelmän tai paperisen osakeluettelon sijaan valtakunnalliseen sähköiseen järjestelmään. Käytännössä päätös voi olla ja onkin pitkälti isännöintiyrityksestä kiinni: jos isännöintiyrityksen käyttämä isännöintijärjestelmä on Asrek-ajassa, puhuu isännöintiyritys asiakastaloyhtiöilleen varmastikin nopean Asrekiin menon puolesta.

Tässä vaiheessa paperiset osakekirjat ovat vielä käytössä. Paperisista osakekirjoista päästäisiin sähköisiin omistajamerkintöihin sillä, että pankit, joissa osakekirjat ovat vakuutena, merkitsevät Asrekiin kyseisten osakkeiden kohdalle panttausmerkinnän, jolloin samalla omistajatietokin vahvistuu, eikä osakekirjaa voi enää käyttää muuna kuin muistoesineenä. Tämän jälkeen kaupankäynti ja panttaaminen on mahdollista tehdä sähköisesti ilman osakekirjan siirtelyä. Ei-vakuutena-olevien osakekirjojen osalta on suunniteltu, että osakekirjat konvertoidaan sähköisiksi merkinnöiksi noin vuoden 2024 paikkeilla.

Järjestelmät Asrek-aikaan

Loistavakaan vaikuttamistyö ei auta, jos järjestelmät eivät tue Asrek-ajan tekemistä. Siksi Isännöintiliiton Asrek-vaikuttamistyö kohdistuu myös isännöintijärjestelmien toimittajiin. Toukokuun alkupuolella pidämme Digilounaan isännöintialan keskeisille järjestelmätoimittajilla, ja perehdytämme heitä Asrekiin ja innostamme samalla järjestelmiensä etupainotteiseen Asrek-päivittämiseen.

Vaikka moni asia Asrekissa on vielä avoinna, on kuitekin selvää , että Asrekista saa parhaan hyödyn ne toimijat, jotka ovat sähköistäneet palvelujaan jo nyt ja jotka suhtautuvat avoimen datan mahdollisuuksiin avoimin mielin. Tämä koskee niin isännöintiä kuin järjestelmätoimittajia.

Kirjoittajan paikkakuva

Kirjoittaja: Jaana Sallmén

Varatuomari Jaana Sallmén työskenteli Isännöintiliiton lakiasiantuntijana maaliskuuhun 2020.

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Jaana Sallmén

1 Kommentti

  1. […] ASREKin myötä edellä kuvattu tilanne on luultavasti arkipäivää 2020-luvulla. Pankkivirkailijan napinpainallus pankin järjestelmässä käynnistää ketjureaktion, jossa uusi osakemerkintä laukaisee samaan aikaan useassa eri paikassa automattisia toimintoja. Kaiken tämän mahdollistaa ASREKin, pankkien ja isännöintiyritysten taustajärjestelmien vuoropuhelu. […]