Markkinaoikeus antoi tänään päätöksensä ns. kartellioikeudenkäynnissä. Prosessi on nyt meidän osaltamme ohi. Raskaat oikeudenkäynnin vuodet ovat tulleet ainakin puolipisteeseen. Me emme päätöksestä valita.

Lakia on markkinaoikeuden mukaan rikottu viestimällä hinnankorotuspaineista sekä olemalla aktiivinen ja aloitteellinen hintakeskustelussa.

Mitä tällaisissa tilanteissa tehdään?

Pyydetään anteeksi. Vastuulliset eroavat.

Anteeksi pääsimme pyytämään vihdoin tänään.

Osa olisi halunnut, että olisimme pyytäneet anteeksi jo aiemmin. Me puolestaan olemme halunneet odottaa, mitä markkinaoikeus sanoo. Nyt prosessissa on selkiytynyt, että toiminta on ollut markkinaoikeuden mukaan moitittavaa. Nyt tiedämme myös tarkkaan, mitä noina vuosina on tapahtunut, ketkä ovat olleet keskeisessä roolissa ja miten silloinen toiminta on näyttäytynyt markkinaoikeudelle.

Kuten markkinaoikeuden päätös osoittaa, asia ei kuitenkaan ole mustavalkoinen. Päätöksessään markkinaoikeus päätyi neljäsosaan niistä korvauksista, joita kilpailu- ja kuluttajavirasto esitti. Vaikka kilpailurikkomus on markkinaoikeuden mukaan tapahtunut, se ei ole ollut niin raskauttava kuin miten virastossa asiaa oli tulkittu.

Vaikka pääsemme vasta nyt pyytämään kunnolla anteeksi, muita toimia virheiden korjaamiseksi on tehty jo aiemmin. Korjaaviin toimenpiteisiin ryhdyttiin heti. Toimitusjohtaja on vaihtunut ja hallitus on uusiutunut, strategia ja toimintatavat muuttuneet.

Luottamuksen menettäminen raskainta

Vuosien 2014–2017 toimista on nyt maksettu kallis hinta. Kallein hinta on kuitenkin luottamuksen särkyminen.

Epäily kartellista on rikkonut luottamusta isännöinnin ja taloyhtiöiden välillä laajemminkin. Erityisen rankkaa on ajatella sitä, miten monet täysin prosessista ulkopuoliset ihmiset ovat joutuneet kärsimään. Kymmenet isännöitsijät ovat joutuneet vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin ja selvityspyyntöihin ilman omaa syytään.

Monet isännöitsijät ovat myös lähestyneet meitä ja pyytäneet meitä irtisanoutumaan prosessissa mukana olleiden yritysten toiminnasta. Liittona emme voi irtisanoutua toiminnasta, jossa Isännöintiliitto itse on markkinaoikeuden mukaan toiminut kokoavana voimana. Silloisen toimitusjohtaja Tero Heikkilän rooli on ollut Isännöintiliiton toiminnassa keskeinen.

Järjestötoiminnan parissa hinnoista ei saa puhua edes yleisellä tasolla ja jos hintakeskustelua vastoin ohjeistusta käydään, paikallaolevien pitää ymmärtää irtisanoutua siitä julkisesti. Tästä tärkeästä opista mukana olevat yrityksetkin maksavat nyt kalliit oppirahat.

Myös taloyhtiöille suurin haitta on luottamuksen rikkoutuminen

Pitkä oikeusprosessi on heikentänyt luottamusta isännöintiin myös monessa taloyhtiössä. Taloyhtiöt ovat joutuneet punnitsemaan suhdettaan omaan isännöitsijäänsä ja pohtimaan luottamusta asiakassuhteessa, jonka pitäisi sujua mahdollisimman vaivattomasti.

Taloyhtiöille ei onneksi kuitenkaan ole koitunut taloudellista vahinkoa kilpailuoikeuden rikkomuksista. Oikeusprosessissa on annettu vahva näyttö siitä, ettei toiminnalla ole ollut vaikutusta hintatasoon. Tätä tukevat myös isännöinnin toimialan julkiset talousluvut.

Mahdollisia vahingonkorvauksia pohtiville taloyhtiöille on todettava, että korvauksiin oikeudessa vaadittavaa näyttöä taloudellisesta vahingosta on tässä valossa varsin mahdotonta osoittaa.

Suurin haitta siis myös taloyhtiöille on luottamuksen rikkoutuminen. Sitä rakennetaan pala palalta uusiksi.

Uusi aika on jo nyt

Tässä tilanteessa ei auta muu kuin ottaa kaikesta opiksi ja pitää katse tiukasti tulevassa. Isännöintiliiton toiminta on jo nyt aivan erilaista kuin vuosina 2014–2017, joita oikeudenkäynnissä on käsitelty. Isännöintiliiton uusi strategia vuosille 2021–2025 tekee pesäeroa vanhaan ja keskittyy rakentamaan uuden ajan isännöintiä. Isännöintiliiton roolia on selkeytetty: palvelemme jäseniä monin tavoin ja vaikutamme jäsenille tärkeisiin asioihin, mutta hinnoista ei keskustella yhdessä.

Kilpailuoikeudellista osaamista on lisätty Isännöintiliitossa, ja koko henkilöstö on allekirjoittanut liiton kilpailuoikeudelliset periaatteet.

Strategian mukaisesti panostamme nyt todella vahvasti alan vastuullisuuteen. Tänä vuonna olemme uudistaneet alan eettiset ohjeet ja niiden valvontajärjestelmän yhteistyössä asiakkaan edustajan eli Kiinteistöliiton kanssa. Olemme myös koonneet vastuullisen isännöinnin työkirjan yhdessä jäsenyritysten kanssa. Mietimme kaikin tavoin, miten pääsemme eteenpäin kestävällä ja luottamusta rakentavalla tavalla.

Vastuullisuustyössä ei koskaan voi olla täysin valmis. Vastuullisuus on matkantekoa ja jatkuvaa kehitystä. Suunta on nyt oikea.

Mia Koro-Kanerva

Kirjoittaja: Mia Koro-Kanerva

Toimin Isännöintiliiton toimitusjohtajana. Isännöintiala on murroksessa ja on superkiinnostavaa saada olla matkassa mukana tekemässä sen tulevaisuutta. Haluan ottaa lukijat mukaan tarkastelemaan ajan ilmiöitä, muutoksia ja tekijöitä ja nauttimaan maisemista.

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Mia Koro-Kanerva