Tapasin toukokuussa isännöintiyritysten johtajia Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Rovaniemellä. Keskusteluissa kärkenä oli isännöitsijöiden työhyvinvointi. Isännöinnin ammattilaiset -tutkimuksen mukaan kolmasosa isännöitsijöistä painii työssä jaksamisen kanssa.

Isännöinti on vaativaa asiantuntijatyötä, jossa ratkaistaan asiakkaiden ongelmia. Lisähaastetta tulee siitä, että palveluista sovitaan taloyhtiön hallituksen kanssa, mutta palvelun käyttäjiä ovat myös asukkaat ja osakkaat. Hallitus ei välttämättä tiedä asukkaiden tarpeita, ja asukas ei välttämättä tiedä, millaista palvelua hallitus on ostanut. Odotukset eivät aina kohtaa todellisuutta.

Johtaminen parantaisi isännöitsijöiden työhyvinvointia

Isännöinnin ammattilaiset -tutkimuksessa pyydettiin isännöitsijöitä kertomaan, mitä työssä pitäisi muuttaa. Kolmasosa vastaajista toivoi parempaa töiden organisointia. Siis ei vähemmän töitä vaan niiden parempaa järjestelyä. Johdon pitää antaa isännöitsijälle selkeät tavoitteet, toimenkuva ja järjestelmät, jotta työn voi tehdä hyvin. Roolit pitää sopia selviksi, aivan kuten taloyhtiön hallituksenkin kanssa. Mikä kaikki kuuluu isännöitsijälle ja mikä muulle tiimille?

Toukokuun tapaamisissani nousi esille myös kolikon toinen puoli. Useampi johtaja kommentoi, että työssä jaksamisessa on ongelmia, koska alalla on vääränlaisia ihmisiä, joilla on vääränlainen asenne. Pitää varmasti paikkansa, että harva meistä täyttää luonnostaan isännöitsijän saappaat. Työ vaatii poikkeuksellista kykyä sopeutua, ottaa vastuuta ja käsitellä ristiriitoja. Silti oikealla johtamisella aika moni voisi pärjätä isännöintityössä.

Jos isännöintiyrityksessä on työhyvinvointiongelmia, johtajalla on kaksi vaihtoehtoa.

Jos isännöintiyrityksessä on työhyvinvointiongelmia, johtajalla on kaksi vaihtoehtoa: muuttaa työntekijät tai muuttaa johtaminen. Kolmas vaihtoehto eli se että jatketaan nykymenolla, tulee nopeasti tiensä päähän. Ilman jaksavia ja innostuneita työntekijöitä yrityksellä ei pian ole asiakkaitakaan.

Isännöintiyritykset ovat pieniä ja niillä on harvoin mahdollisuutta siihen, että toimitusjohtaja keskittyy vain johtamiseen. Pienin askelin asioita voi silti laittaa kuntoon. Tässä kolme vinkkiä, miten Isännöintiliiton palveluita voi hyödyntää tällä matkalla:

  1. Kysy palautetta työntekijöiltä. Näin saat selville, miten paljon ja millä tavalla johtamiseen pitää panostaa. Talokysely.fi -palvelussa saat elokuussa käyttöösi uudet henkilöstökyselyt.
  2. Osallistu innostaviin johtamisen koulutuksiimme, joista saat inspiraatiota ja konkreettisia työkaluja.
  3. Hakekaa ISA-yritysauktorisointia. ISA-yritys ottaa vastuuta asiakkaiden lisäksi myös työntekijöistä. Auktorisoinnissa laitetaan prosessit ja toimintatavat kuntoon. Tämä tukee töiden organisointia.
Kirjoittajan paikkakuva

Kirjoittaja: Marjut Joensuu

Marjut Joensuu työskenteli Isännöintiliiton johtajana ja vt. toimitusjohtajana maaliskuuhun 2019 asti.

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Marjut Joensuu

1 Kommentti

  1. […] kaikessa muussakin asiakkuuksien johtamisessa, myös taloyhtiön johtamisessa saavutetaan parempia tuloksia, kun kaikki osapuolet osallistetaan toimintaan. Isännöinnin […]