Muutos sitä, muutos tätä, muutos tuota… Erilaisista muutoksista ja niiden vaikutuksista eri liiketoimintasektoreille on viime aikoina puhuttu niin paljon, että sana muutos aiheuttaa jo itsessään kuulijasta riippuen joko ärsytystä tai välinpitämättömyyttä.  Asialla on kuitenkin vakava kääntöpuoli. Tulevaisuustutkijat ovat haastatteluissa ja artikkeleissa ainakin yhdestä asiasta samaa mieltä – muutostahti nopeutuu jatkuvasti. Miten välttyä muutosähkyltä ja tarttua mahdollisuuksiin?

Mikä voisi olla isännöintialan ”epäpyhä allianssi”?

Kilpailukykyisen yrityksen peruskaava

Yleisen muutostahdin lisäksi on tärkeää huomioida liiketoiminnan nykysuuntaukset ja kehityskulut. Ne voisi pelkistää neljään kyvykkyyteen, jotka yhdessä muodostavat ”kilpailukykyisen yrityksen peruskaavan”:

  1. kyky verkostoitua ja luoda kumppanuuksia,
  2. kyky hyödyntää teknologiaa,
  3. kyky positiivisesti erottautua kilpailijoista ja
  4. kyky luoda vahva työntekijä- ja asiakaskokemus.

Mitä edellä mainitut asiat voisivat tarkoittaa isännöintialalla? Alalla, joka on monellakin tavalla hyvin perinteinen. Alalla, jossa on tehty hyvää kehittämistyötä, mutta jonka palvelut, toimijat ja ansaintalogiikka ovat kuitenkin säilyneet melko samanlaisina viimeiset vuosikymmenet.

Kyky verkostoitua ja luoda kumppanuuksia:

  • Isännöintialalla on huomattavan paljon pieniä yrityksiä, mitä uudenlainen verkostoituminen ja kumppanuudet voisivat tuoda tullessaan? Mikä voisi olla isännöintialan ”epäpyhä allianssi”, eli mikä toimija kumppanina toisi joko toimialan tai sinun liiketoimintaasi aivan uudenlaisen ulottuvuuden?

Kyky hyödyntää teknologiaa:

  • Asiakkaat toimivat usein toimialan peileinä ja sama toisinpäin. Perinteisellä toimialalla on siis usein perinteisesti ajattelevia ja toimivia asiakkaita. Kuitenkin kaikilla toimialoilla tapahtuu aina murrosvaiheita. Mikä voisi olla isännöintialan teknologinen murros? Sellainen, joka muuttaisi radikaalista alan ansaintalogiikkaa, eli sekä yrityksen että sen asiakkaiden tapaa ajatella ja toimia?

Kyky erottautua kilpailijoista:

  • Tarkasteltaessa isännöintialan yrityksiä keskeinen erottava tekijä näyttäisi olevan yrityksen koko. Se ei kuitenkaan ole asiakaskokemuksen kannalta merkittävä asia. Mikä voisi olla asia, jolla sinun yrityksesi positiivisesti erottautuisi kilpailijoista?

Kyky luoda vahva työntekijä- ja asiakaskokemus:

  • Työntekijäkokemus luo useiden tutkimusten mukaan pohjan asiakaskokemukselle. Työntekijäkokemus koostuu useista elementeistä, joista tärkein on johtamisen laatu. Se joko luo hyvän tai huonon pohjan työviihtyvyydelle ja organisaatioon sitoutumiselle. Käytännössä tämä tarkoittaa isännöintialan yrityksissä erilaisten asiantuntijoiden johtamista tavalla, joka vahvistaa heidän sitoutumistaan yritykseen. Oletko varma, että yrityksesi työntekijäkokemus on paremmalla tasolla kuin kilpailijalla?
  • Asiakaskokemuksen mittaa aina asiakas. Asiakaskokemuksen kehittämisessä ja vahvistamisessa keskiössä on organisaation strategia. Mitkä ovat meille tärkeitä asioita? Missä haluamme kehittyä? Missä haluamme olla muita parempia?

Minä muutoksen johtajana

Toivottavasti kirjoitukseni herätti ajatuksia. Miksi ajatuksen herääminen on tärkeää? Yrityksen liiketoiminnan muutoksissa keskiössä ovat ihmiset. Heidän asenteensa, ajatuksensa, osaamisensa, käyttäytyminen ja teot. Ne luovat pohjan organisaation kulttuurille. Hyvä uutinen on se, että kaikkea edellä mainittua voi kehittää. Muutos lähtee yksilöstä. Se luo voiman, jonka avulla voidaan kehittää organisaatiota ja sen liiketoimintaa.

Hyvä uutinen on myös se, että sinun ei tarvitse jäädä yksin pohtimaan asioita. Jatkamme keskustelua näistä teemoista 11.9. järjestettävässä Isännöintiyrityksen johtaminen tänään ja huomenna -koulutuksessa sekä Isännöintiliiton uudessa Minä muutoksen johtajana -valmennusohjelmassa. Tule mukaan!

Kirjoittajan paikkakuva

Kirjoittaja: Janne Marniemi

Janne Marniemi on johtaja Ramboll Management Consultingilla. Hänellä on pitkä kokemus asiantuntijaorganisaatioiden liiketoiminnan ja organisaation sisäisten prosessien, johtamisen sekä toimintakulttuurin kehittämistyöstä.

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Janne Marniemi