Lausunnot

Isännöintiliitto vastaanottaa vuosittain merkittävän määrän lausuntopyyntöjä eri ministeriöiltä. Näistä annamme lausuntomme isännöintialan ja taloyhtiömaailman kannalta keskeisimpiin asioihin.

Lausuntopyynnöt voi lähettää osoitteeseen toimisto@isannointiliitto.fi.

Vuoden 2019 lausuntopyynnöt

Maa- ja metsätalousministeriö: Lausuntopyyntö huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämistä koskevista ehdotuksista

Lausunnon määräpäivä: 18.12.2019

Valtiovarainministeriö: Selvitys keinoista ehkäistä kotitalouksien velkaantumista

Lausunnon määräpäivä: 29.11.2019

Lausuntopyyntö Valtioneuvoston asetuksesta asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020–2022

Lausunnon määräpäivä: 22.11.2019

Rakennustieto: Lausuntopyyntö TalotekniikkaRYL:n (LVI-järjestelmien yleiset vaatimukset ja Ilmastointijärjestelmät)

Lausunnon määräpäivä: 13.11.2019

Ympäristöministeriö: Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 18 luvun 126 §:n muuttamisesta

Lausunnon määräpäivä: 8.11.2019

Isännöintiliiton lausunto: Annettu 8.11.2019. Isännöintiliitto kannattaa hallituksen esityksen tavoitetta parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja sähköautojen latausmahdollisuuksia. Katsomme kuitenkin, että direktiivin mukaista velvoittavuuden kynnystä on hallituksen esitysluonnoksessa liialti madallettu.

Lausuntopyyntö Verohallinnon ohjeluonnoksesta Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Lausunnon määräpäivä: 16.10.2019

Isännöintiliiton lausunto: ei lausuttavaa

Rakentamisen Laatu RALA ry: lausuntopyyntö Kuivaketju10 -toimintamalliin liittyvästä käytön ja ylläpitovaiheen tarkistus- ja riskilistasta

Lausunnon määräpäivä: 11.10.2019

Isännöintiliiton lausunto: ei lausuttavaa. Kunnossapitovastuunjaon osalta luonnoksessa ei ollut virheitä.

Ympäristöministeriö: Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamisesta

Lausunnon määräpäivä: 4.10.2019

Isännöintiliiton lausunto: Annettu 27.9.2019. Isännöintiliitto kannattaa, että kuulutus ja asiakirjat julkaistaan jatkossa viranomaisen ilmoitustaulun sijaan viranomaisen verkkosivuilla.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta (HE 8/2019 vp)

Lausunnon määräpäivä: 17.9.2109

Isännöintiliiton lausunto: annettu 11.9.2019. Isännöintiliitto on osallistunut valmisteluun jo esityksen valmisteluvaiheessa ja kannattaa hallituksen esitystä.

Ympäristöministeriö: Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta

Lausunnon määräpäivä: 16.9.2019

Isännöintiliiton lausunto: annettu 13.9.2019. Isännöintiliitto suhtautuu esitykseen kuntotutkimuksiin myönnettävistä avustuksista myönteisesti. Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että suunnitelmallista kiinteistönpitoa taloyhtiöissä edistetään. Lue Isännöintiliiton lausunto kokonaisuudessaan

Lue kaikki lausunnot Lausuntopalvelusta.

Rakennustieto: Lausuntopyyntö InfraRYL jäte- ja hulevesiviemäreitä sekä vesijohtoja koskevista luvuista

Isännöintiliiton lausunto: Ei lausuttavaa

Rakennustieto: Lausuntopyyntö RT-ohjekorttiehdotuksesta Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö

Isännöintiliiton lausunto: Ei lausuttavaa

Rakennustieto: Lausuntopyyntö RT-ohjekorttiehdotuksista Ilmasto, Ilmastonmuutos ja Ilmastotietoinen suunnittelu

Isännöintiliiton lausunto: Ei lausuttavaa

Traficom: Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista (65 D/2019 M) sekä sen perustelut ja soveltaminen (MRS 65) -muistiosta

Lausunnon määräpäivä: 1.7.2019

Isännöintiliiton lausunto: Ei lausuttavaa

Verohallinto: Lausuntopyyntö luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudestaRTS 19:26 – Infrarakentamisen jätehuolto ja materiaalitehokkuus

Lausunnon määräpäivä: 28.6.2019

Isännöintiliiton lausunto: Ei lausuttavaa

YM: Ympäristöministeriön ohje rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

Lausunnon määräpäivä: 27.6.2019

Isännöintiliiton lausunto: Ei lausuttavaa

Rakennustieto: RTS 19:26 – Infrarakentamisen jätehuolto ja materiaalitehokkuus

Lausunnon määräpäivä: 7.6.2019

Isännöintiliiton lausunto: Ei lausuttavaa

Rakennustieto: RT-ohjekorttiehdotus liittyen ikkunoihin ja parvekeoviin

Lausunnon määräpäivä: 7.6.2019

Isännöintiliiton lausunto: Ei lausuttavaa

TEM: lausuntopyyntö kahdesta sähköturvallisuuteen liittyvästä asetusmuutosluonnoksesta

Lausunnon määräpäivä: 10.5.2019

Isännöintiliiton lausunto: Ei lausuttavaa

Ympäristöministeriön menetelmä rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointiin

Lausunnon määräpäivä: 10.1.2019

Isännöintiliiton lausunto: Ei lausuttavaa

Vuoden 2018 lausuntopyynnöt ja lausunnot

Isännöintiliiton lausunto: annettu 10.12.2018, Asunto-osakeyhtiölain muuttaminen purkavan uusrakentamisen mahdollistamiseksi, annettu 10.12.2018

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä (STM/2645/2017), annettu 19.10.2018

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä koskien lakia huoneistotietojärjestelmästä ja eräitä siihen liittyviä lakeja, annettu 24.10.2018

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi, annettu 4.5.2018

Asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottaminen, lausunto Lausuntopalvelussa, annettu 6.7.2018

Lausuntopyyntö 900, 1800 ja 2100 MHz toimilupien hakuilmoitusluonnoksesta, ei lausuttavaa

Lausuntopyyntö valtioneuvoston taajuusasetuksen muuttamisesta, ei lausuttavaa

Lausuntopyyntö HEstä laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain, kiinteistöverolain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, ei lausuttavaa

Lausuntopyyntö 3,5 GHz taajuusalueen toimilupien huutokaupasta, ei lausuttavaa

Luonnos digitaalisen infrastruktuurin strategiaksi, ei lausuttavaa

Hallituksen esitys laajakaistatukilain muuttamiseksi, ei lausuttavaa

Vuonna 2017 annetut lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkiötietojen käsittelystä poliisitoimessa, annettu 28.12.2017

Lausunto määräysluonnoksesta kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista, annettu 14.12.2017

Lausunto tupakkatyöryhmän toimeksiannon toteuttamisesta, annettu 28.11.2017

Lausunto vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin kansallisesta täytäntöönpanosta, annettu 12.6.2017

Purkava lisärakentaminen