Lausunnot

Isännöintiliitto vastaanottaa vuosittain merkittävän määrän lausuntopyyntöjä eri ministeriöiltä. Näistä annamme lausuntomme isännöintialan ja taloyhtiömaailman kannalta keskeisimpiin asioihin.

Lausuntopyynnöt 2018

Sosiaali- ja terveysministeriön tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietintö

Lausunnon määräpäivä: 19.10.2018

Isännöintiliiton lausunto, annettu 19.10.2018: Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä (STM/2645/2017)

Hallituksen esitys koskien lakia huoneistotietojärjestelmästä ja
eräitä siihen liittyviä lakeja

Lausunnon määräpäivä: 24.10.2018

Isännöintiliiton lausunto, annettu 24.10.2018: Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä koskien lakia huoneistotietojärjestelmästä ja eräitä siihen liittyviä lakeja

Hallituksen esitysluonnos huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunnon määräpäivä: 4.5.2018

Maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntö
Luonnos hallituksen esitykseksi

Isännöintiliiton lausunto: annettu 4.5.2018, lue lausunto

Asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottaminen

Lausunnon määräpäivä: 6.7.2018

Oikeusministeriön lausuntopyyntö työryhmän mietinnöstä Lausuntopalvelu.fi:ssä

Työryhmän mietintö, jota lausuntopyyntö koskee

Isännöintiliiton lausunto: annettu 6.7.2018, lue lausunto Lausuntopalvelusta

Taustatietoa purkavasta uusrakentamisesta

Lausuntopyyntö 900, 1800 ja 2100 MHz toimilupien hakuilmoitusluonnoksesta

Lausunnon määräpäivä: 10.10.2018

Isännöintiliiton lausunto:  ei lausuttavaa

Lausuntopyyntö valtioneuvoston taajuusasetuksen muuttamisesta

Lausunnon määräpäivä: 10.10.2018

Isännöintiliiton lausunto:  ei lausuttavaa

Lausuntopyyntö HEstä laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain, kiinteistöverolain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lausunnon määräpäivä: 28.9.2018

Isännöintiliiton lausunto:  ei lausuttavaa

Lausuntopyyntö 3,5 GHz taajuusalueen toimilupien huutokaupasta

Lausunnon määräpäivä: 25.6.2018

Isännöintiliiton lausunto:  ei lausuttavaa

Luonnos digitaalisen infrastruktuurin strategiaksi

Lausunnon määräpäivä: 25.6.2018

Isännöintiliiton lausunto:  ei lausuttavaa

Hallituksen esitys laajakaistatukilain muuttamiseksi

Lausunnon määräpäivä: 9.3.2018

Isännöintiliiton lausunto: ei lausuttavaa

Vuonna 2017 annetut lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkiötietojen käsittelystä poliisitoimessa, annettu 28.12.2017

Lausunto määräysluonnoksesta kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista, annettu 14.12.2017

Lausunto tupakkatyöryhmän toimeksiannon toteuttamisesta, annettu 28.11.2017

Lausunto vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin kansallisesta täytäntöönpanosta, annettu 12.6.2017

Purkava lisärakentaminen