Lausunnot

Isännöintiliitto vastaanottaa vuosittain merkittävän määrän lausuntopyyntöjä eri ministeriöiltä. Näistä annamme lausuntomme isännöintialan ja taloyhtiömaailman kannalta keskeisimpiin asioihin.

Lausuntopyynnöt 2018

Asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottaminen

Lausunnon määräpäivä: 6.7.2018

Oikeusministeriön lausuntopyyntö työryhmän mietinnöstä Lausuntopalvelu.fi:ssä

Työryhmän mietintö, jota lausuntopyyntö koskee

Isännöintiliiton lausunto: annettu 6.7.2018, lue lausunto Lausuntopalvelusta

Taustatietoa purkavasta uusrakentamisesta

Hallituksen esitysluonnos huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunnon määräpäivä: 4.5.2018

Maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntö
Luonnos hallituksen esitykseksi

Isännöintiliiton lausunto: annettu 4.5.2018, lue lausunto

Lausuntopyyntö 3,5 GHz taajuusalueen toimilupien huutokaupasta

Lausunnon määräpäivä: 25.6.2018

Isännöintiliiton lausunto:  ei lausuttavaa

Luonnos digitaalisen infrastruktuurin strategiaksi

Lausunnon määräpäivä: 25.6.2018

Isännöintiliiton lausunto:  ei lausuttavaa

Hallituksen esitys laajakaistatukilain muuttamiseksi

Lausunnon määräpäivä: 9.3.2018

Isännöintiliiton lausunto: ei lausuttavaa

Vuonna 2017 annetut lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkiötietojen käsittelystä poliisitoimessa, annettu 28.12.2017

Lausunto määräysluonnoksesta kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista, annettu 14.12.2017

Lausunto tupakkatyöryhmän toimeksiannon toteuttamisesta, annettu 28.11.2017

Lausunto vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin kansallisesta täytäntöönpanosta, annettu 12.6.2017

Purkava lisärakentaminen