Lausunnot

Isännöintiliitto vastaanottaa vuosittain merkittävän määrän lausuntopyyntöjä eri ministeriöiltä. Näistä annamme lausuntomme isännöintialan ja taloyhtiömaailman kannalta keskeisimpiin asioihin.

Isännöintiliiton lausunnot vuodelta 2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa (SM064:00/2015)

Lausunto määräysluonnoksesta kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista (65 C/2017 M) ja sen perustelut ja soveltaminen (MPS 65) -muistiosta (dnro 1466/959/2017)

Purkava lisärakentaminen