Lausunnot

Isännöintiliitto vastaanottaa vuosittain merkittävän määrän lausuntopyyntöjä eri ministeriöiltä. Näistä annamme lausuntomme isännöintialan ja taloyhtiömaailman kannalta keskeisimpiin asioihin.

Lausuntopyynnöt 2018

Asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottaminen

Lausunnon määräpäivä: 6.7.2018

Oikeusministeriön lausuntopyyntö työryhmän mietinnöstä Lausuntopalvelu.fi:ssä

Työryhmän mietintö, jota lausuntopyyntö koskee

Isännöintiliiton lausunto: tulossa

Taustatietoa purkavasta uusrakentamisesta

Hallituksen esitysluonnos huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunnon määräpäivä: 4.5.2018

Maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntö
Luonnos hallituksen esitykseksi

Isännöintiliiton lausunto: annettu 4.5.2018, lue lausunto