Lausunnot

Isännöintiliitto vastaanottaa vuosittain merkittävän määrän lausuntopyyntöjä eri ministeriöiltä. Näistä annamme lausuntomme isännöintialan ja taloyhtiömaailman kannalta keskeisimpiin asioihin.

Vuoden 2019 lausuntopyynnöt

Traficom: Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista (65 D/2019 M) sekä sen perustelut ja soveltaminen (MRS 65) -muistiosta

Lausunnon määräpäivä: 1.7.2019

Verohallinto: Lausuntopyyntö luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudestaRTS 19:26 – Infrarakentamisen jätehuolto ja materiaalitehokkuus

Lausunnon määräpäivä: 28.6.2019

YM: Ympäristöministeriön ohje rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

Lausunnon määräpäivä: 27.6.2019

Rakennustieto: RTS 19:26 – Infrarakentamisen jätehuolto ja materiaalitehokkuus

Lausunnon määräpäivä: 7.6.2019

Isännöintiliiton lausunto: Ei lausuttavaa

Rakennustieto: RT-ohjekorttiehdotus liittyen ikkunoihin ja parvekeoviin

Lausunnon määräpäivä: 7.6.2019

Isännöintiliiton lausunto: Ei lausuttavaa

TEM: lausuntopyyntö kahdesta sähköturvallisuuteen liittyvästä asetusmuutosluonnoksesta

Lausunnon määräpäivä: 10.5.2019

Isännöintiliiton lausunto: Ei lausuttavaa

Ympäristöministeriön menetelmä rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointiin

Lausunnon määräpäivä: 10.1.2019

Isännöintiliiton lausunto: Ei lausuttavaa

Vuoden 2018 lausuntopyynnöt ja lausunnot

Isännöintiliiton lausunto: annettu 10.12.2018, Asunto-osakeyhtiölain muuttaminen purkavan uusrakentamisen mahdollistamiseksi, annettu 10.12.2018

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä (STM/2645/2017), annettu 19.10.2018

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä koskien lakia huoneistotietojärjestelmästä ja eräitä siihen liittyviä lakeja, annettu 24.10.2018

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi, annettu 4.5.2018

Asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottaminen, lausunto Lausuntopalvelussa, annettu 6.7.2018

Lausuntopyyntö 900, 1800 ja 2100 MHz toimilupien hakuilmoitusluonnoksesta, ei lausuttavaa

Lausuntopyyntö valtioneuvoston taajuusasetuksen muuttamisesta, ei lausuttavaa

Lausuntopyyntö HEstä laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain, kiinteistöverolain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, ei lausuttavaa

Lausuntopyyntö 3,5 GHz taajuusalueen toimilupien huutokaupasta, ei lausuttavaa

Luonnos digitaalisen infrastruktuurin strategiaksi, ei lausuttavaa

Hallituksen esitys laajakaistatukilain muuttamiseksi, ei lausuttavaa

Vuonna 2017 annetut lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkiötietojen käsittelystä poliisitoimessa, annettu 28.12.2017

Lausunto määräysluonnoksesta kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista, annettu 14.12.2017

Lausunto tupakkatyöryhmän toimeksiannon toteuttamisesta, annettu 28.11.2017

Lausunto vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin kansallisesta täytäntöönpanosta, annettu 12.6.2017

Purkava lisärakentaminen